Veelgestelde vragen - Scheiden

Indien je samen met je partner een koopwoning hebt kun je ervoor kiezen om het huis te verkopen en de hypotheek af te lossen. Het is ook mogelijk dat jij of je partner in de koopwoning blijft wonen en de hypotheek op zich neemt.

Neem contact op

Een echtscheiding is de beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de rechter.

Neem contact op

Als je gaat scheiden dan moeten flink wat zaken geregeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verdeling van spullen en partneralimentatie. Als je kinderen hebt moet een ouderschapsplan worden opgesteld en de kinderalimentatie worden geregeld.

Neem contact op

Je maakt aanspraak op een pro deo advocaat als je inkomen en eigen vermogen onder een bepaalde grens liggen. Deze grens wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Neem contact op

Een voorlopige voorziening blijft van kracht totdat de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Neem contact op

Een echtscheiding roept vaak veel emoties op en kan erg zwaar zijn. Het is mogelijk om met een psycholoog of een praatgroep over je emoties te praten.

Neem contact op

Je bent geen fiscaal partner meer als het scheidingsverzoek is ingediend en als je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Neem contact op

Een mediator faciliteerd en begeleid de gesprekken tussen u en uw aanstaande ex partner. Hij of zij probeert het echtscheidingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen door zich op te stellen als een neutrale partij en te bemiddelen tussen beide partijen.

Neem contact op

Er zijn een aantal voordelen van mediation. Ten eerste heeft u vaak sneller een oplossing. Ten tweede heeft u meer controle over de afspraken die er gemaakt worden dan wanneer de uitspraak door een rechter gedaan wordt. Ten derde is mediation goedkoper dan scheiden met behulp van een advocaat.

Neem contact op

Mediation is geschikt voor koppels waar beide partijen met elkaar in gesprek willen voor een oplossing.

Neem contact op

Afspraken die tijdens mediation gemaakt zijn worden pas bindend als ze op papier staan en ondertekend zijn.

Neem contact op

Net als bij een echtscheiding hangt de duur van een procedure tot scheiden van tafel en bed af van hoe goed u afspraken kunt maken met uw (ex-)partner. Gemiddeld is dit 3- 4 maanden.

Neem contact op

Er is geen eenduidige oplossing voor een vechtscheiding. Wij raden aan om te proberen respectvol met elkaar te blijven communiceren, opensaat voor elkaars wensen en om op uzelf te reflecteren. Binnen de rechtspraak zijn ook een aantal mogelijke oplossingen voorgesteld. Hierbij kunt u denken aan o.a. een regierechter die letterlijk actief de regie over de echtscheiding voert of een uniform hulpaanbod.

Neem contact op

Aan een echtscheidingsconvenant zit geen einddatum. Het echtscheidingsconvenant is altijd geldig en komt nooit te vervallen.

Neem contact op

In een echtscheidingsconvenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over alimentatie, over de kinderen en over de woning.

Neem contact op

Bij een scheiding met kinderen moet u naast het echtscheidingsconvenant een ouderschapsplan opstellen. Hierin zal u afspraken maken over de opvoeding u kinderen, denk hierbij aan afspraken over de omgang, hoofverblijf en financien

Neem contact op

Als u het er niet over eens wordt wie er tijdens de echtscheiding in de huurwoning mag verblijven kunt u de rechter verzoeken hierover te beslissen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient een verzoek in bij de rechtbank. De rechter zal kijken naar de belangen van de partijen en aan de hand daarvan de woning toewijzen aan één van de partners of geen van beide partners. Zijn er kinderen in het spel? Dan zal de rechter eerder de huurwoning aan de ouder die met de kinderen verblijft toekennen. Nadat de rechter een beslissing heeft genomen dient de verhuurder van de veranderingen op de hoogte te worden gebracht.

Neem contact op

Nee. Scheiden van tafel en bed kan alleen bij een huwelijk. Een geregistreerd partnerschap stopt u via: een juridische procedure een overeenkomst tussen u en uw partner, waarin u het partnerschap ontbindt. Dit kan alleen als u geen kinderen heeft en als u het beiden met de overeenkomst eens bent. U stelt de overeenkomst op bij een notaris of een advocaat.

Neem contact op

Als u een echtscheiding aanvraagt kunt u met de volgende zaken te maken krijgen: Advocaat- of mediationkosten Advieskosten (denk hierbij bijvoorbeeld aan een advies van een financieel adviseur) Griffierechten (dit zijn de kosten die u voor de rechtbank betaald) Kosten voor het opvragen van uittreksels (denk hierbij aan uittreksels van de gemeente) Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Controleer dan de polis of een echtscheiding wordt gedekt, vaak is dit namelijk niet het geval.

Neem contact op

Hoe lang een echtscheidingsprocedure precies duurt is lastig te zeggen, dit verschilt namelijk per geval. Kunnen jullie makkelijk afspraken maken? Dan zal het echtscheidingsproces binnen een paar maanden afgerond zijn. Houdt er wel rekening mee dat drukte bij de rechtbank ervoor kan zorgen dat het langer duurt. Worden jullie het niet eens over de verdeling en hebben jullie beiden een eigen advocaat? Dan zal de echtscheiding langer duren. dit kan in sommige gevallen zelfs jaren duren.

Neem contact op

In Nederland kan een eenzijdig echtscheidingsverzoek altijd worden ingediend. Dit gebeurd door een advocaat te benaderen die de aanvraag bij de rechtbank indient. De andere partner kan dit niet tegenhouden. Via mediation kunnen jullie proberen de echtscheiding zo rustig soepel mogelijk te laten verlopen.

Neem contact op

Als jouw kind 12 jaar of ouder is luistert de rechter naar de wensen van het kind. Het kind kan dan een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de rechter. Als uw kind niet naar de rechter wil mag hij of zij ook besluiten een brief te schrijven. Op deze manier wordt het kind in gelegenheid gebracht zijn wensen kenbaar te maken. De uiteindelijke beslissing wordt echter door de ouders gezamenlijk gedaan of door de rechter.

Neem contact op

Ja, dit is mogelijk. Een procedure bij een scheiding van tafel en bed is dezelfde procedure voor bij een echtscheiding. U blijft dan echter officieel nog wel getrouwd maar de gemeenschap van goederen stopt. Na de scheiding van tafel en bed hoeven jullie dus niet meer samen te wonen en zijn jullie financieel gescheiden.

Neem contact op

Als jullie een koophuis hebben, dan zullen jullie samen moeten besluiten wat hiermee gaat gebeuren. Blijft één van jullie hier wonen of wordt de woning verkocht? Om te bekijken of één van jullie de hypotheek over kan nemen en de ander uit kan kopen, is het handig om een afspraak te maken met de hypotheekverstrekker. Kunnen jullie allebei de hypotheek overnemen en willen jullie ook allebei in de woning blijven wonen, dan kunnen jullie met mediation proberen tot een oplossing te komen. Is dit niet mogelijk, dan is het verstandig om allebei een eigen advocaat in de arm te nemen, die de rechter kan overtuigen dat jij de woning toegewezen moet krijgen. Is het voor jullie allebei niet haalbaar om het huis op naam te krijgen, dan is de meest logische optie om de woning te verkopen. De winst of restschuld die overblijft moet dan 50/50 worden verdeeld. Moet de woning worden verkocht, maar wil jouw ex hier niet aan meewerken? Dan kan je de rechter vragen om vervangende toestemming om het huis te koop te zetten of een bod te accepteren.

Neem contact op

Het bedrag wat jullie krijgen bij de verkoop van een koopwoning wat niet wordt gebruikt om de hypotheek op het huis af te lossen noemen we de overwaarde. Over deze overwaarde moeten jullie afspraken maken als jullie uit elkaar gaan. Woning overnemen Gaan jullie uit elkaar maar wilt u in de koopwoning blijven wonen? Dan moet u uw (ex-)partner uitkopen. Om te weten hoe groot de uitkoop som moet zijn kunnen jullie een taxatie laten uitvoeren. Door de resterende hypotheek van de waarde van de woning af te trekken weten jullie hoeveel de overwaarde zou zijn bij verkoop. De uitkoopsom is dan de helft van deze overwaarde. In het echtscheidingsconvenant kunnen jullie hier afwijkende afspraken van maken.

Neem contact op

Als jullie beiden in de woning willen blijven dan zal de rechter een beslissing moeten maken wie er in de woning mag verblijven. De rechter zal dan onder andere meenemen in de belangenafweging: Of er kinderen in het spel zijn en bij wie deze kinderen het meeste verblijven. Of u voldoende inkomsten heeft om de huur te voldoen. Voor welke periode jullie samen hebben gewoond. Als er kinderen in het spel zijn zal de rechter eerder de woning toekennen aan de ouder waar de kinderen voornamelijk verblijven. Als de rechter een beslissing heeft genomen moet dit doorgeven worden aan de verhuurder.

Neem contact op

De regels voor het verdelen van het pensioen gelden niet als je samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je kan wel afspraken maken over de verdeling in een samenlevingscontract. Informeer bij je pensioenfonds of je het pensioen kunt verdelen. Vraag bij het pensioenfonds hoe je de afspraken moet doorgeven.

Neem contact op

Bouwde je ex-partner het pensioen op? Dan heb je mogelijk recht op bijzonder nabestaandenpensioen als je ex-partner overlijdt. Krijgt je ex-partner een deel van jouw pensioen? Dan krijg je je volledige pensioen als je ex-partner eerder overlijdt. Let op! Heb je gekozen voor conversie van je pensioen? En overlijdt je ex-partner? Dan krijg je dat deel van je pensioen niet meer terug.

Neem contact op

De kosten voor een scheiding van tafel en bed en een gewone echtscheiding zijn hetzelfde. Je betaalt kosten voor de advocaat en kosten voor de rechter.

Neem contact op

Als u wilt scheiden schakelt u een advocaat in. Deze advocaat dient het verzoekt tot scheiden in bij de rechtbank.

Neem contact op

Allereerst is het belangrijk om afspraken met uw partner te maken. Hierna raadpleegt u een advocaat die u helpt om deze afspraken op papier te zetten. Daarna dient de advocaat een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank.

Neem contact op

De regels over de verdeling van het ouderdomspensioen zijn vaak veranderd. Gescheiden vóór 1981 Vóór 27 november 1981 waren er geen regels voor de verdeling van pensioen. Je hebt als ex-partner geen recht op het ouderdomspensioen. Gescheiden tussen 1981 en 1995 Ben je gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995? Dan is het zogeheten Boon/Van Loon-arrest van toepassing. Dan heb je recht op een gedeelte van het pensioen van je ex-partner. Is tijdens de scheiding het pensioen niet verdeeld? Dan heb je mogelijk nog steeds recht op een deel van het pensioen van je ex-partner, of andersom. Vraag in dit geval hulp van een gespecialiseerde familierecht advocaat. Gescheiden na 1995 Ben je gescheiden na 1 mei 1995? Dan heb jij of je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens de relatie (periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap) heeft opgebouwd. Dit noemen we ook wel ‘verevening’ en geldt alleen als er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit geldt niet als jullie een andere verdeling hebben afgesproken tijdens de relatie.

Neem contact op

Als je het formulier binnen 2 jaar na echtscheiding opstuurt naar het pensioenfonds, dan betaalt dit fonds het pensioen aan je uit. Ben je te laat? Dan moet je het pensioen zelf aan elkaar uitbetalen. Start en einde Bouwde je ex-partner het pensioen op? Dan krijg je jouw deel vanaf het moment dat je ex-partner met pensioen gaat. Overlijdt je ex-partner? Dan stopt het ouderdomspensioen. Je hebt dan misschien recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Heb je conversie afgesproken van het ouderdomspensioen? Dan is jouw deel omgezet in een eigen recht op pensioen. Het maakt dan niet meer uit wanneer je ex-partner met pensioen gaat. Het begint wanneer je zelf recht hebt op pensioen. Het pensioenfonds verdeelt het pensioen niet als je een klein pensioen hebt.

Neem contact op

Ook als je niet bent getrouwd in gemeenschap van goederen, heb je als ex-partner meestal recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Andere afspraken Wil je zelf andere afspraken maken? Dan regel je dit in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. In een echtscheidingsconvenant staan afspraken over de scheiding. Het is belangrijk dat je het duidelijk laat opschrijven als je allebei geen bijzonder nabestaandenpensioen wilt. Als je niets regelt, geldt de wet. Daarin staat dat ex-partners recht hebben op nabestaandenpensioen.

Neem contact op

Het voordeel van scheiden van tafel en bed is dat je officieel getrouwd blijft. Scheiden van tafel en bed kan fijn zijn als je een pauze of proefscheiding wil, of als je door je geloof getrouwd wil blijven. Je kan de scheiding van tafel en bed later weer ongedaan maken. Ook als je om financiële redenen wil scheiden, kan scheiden van tafel en bed een oplossing zijn. Het nadeel is dat je 3 jaar moet wachten, na een scheiding van tafel en bed, voordat je een gewone scheiding aan te vragen. Dit kan vervelend zijn als je bijvoorbeeld wil trouwen met een nieuwe partner. Wil je eerder een echtscheiding aanvragen? Dan kan dat alleen als je partner dat ook wil.

Neem contact op

De echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Je advocaat regelt dit.

Neem contact op

Dat gaat op dezelfde manier als de beëindiging van een huwelijk. Je kan middels een advocaat de rechter verzoeken een geregistreerd partnerschap te beëindigen. Een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de rechter om eindigen maar je moet dan alsnog naar een advocaat of notaris om een beëindigingsovereenkomst op te stellen.

Neem contact op

Bij een eenzijdig verzoek tot scheiding is het niet mogelijk om samen tot afspraken te komen of is één van de partners het niet eens met de echtscheiding. Beide partners hebben dan een eigen advocaat nodig. Het verzoekschrift zal door een van deze advocaten worden ingediend bij de rechtbank. De scheiding pas definitief na inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Zijn er kinderen in het spel? Afspraken over de minderjarige kinderen moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit plan is verplicht: zonder ouderschapsplan neemt een rechter het verzoek tot echtscheiding niet in behandeling. Er zal overleg moeten plaatsvinden tussen de advocaten van beide ouders onderling.

Neem contact op

Bij een gezamenlijk verzoek tot scheiding ben je met je partner samen tot afspraken gekomen. Als je het samen eens bent over de hoofdpunten van de echtscheiding, dan kan je samen een advocaat (of mediator) inschakelen. Die kan adviseren over de financiële consequenties, alimentatie en dergelijke en die kan afspraken hierover goed vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De advocaat dient het echtscheidingsconvenant samen met het verzoekschrift in bij de rechtbank.

Neem contact op

Bij een scheiding van tafel en bed beëindig je de samenleving tussen jou en je partner. Jullie zijn dan officieel nog wel getrouwd maar jullie wonen niet meer samen. Een reden om van tafel en bed te willen scheiden kan bijvoorbeeld vanuit een religieus standpunt komen. Een meer praktische reden kan ook de aanzet geven voor een scheiding van tafel en bed. Denk dan bijvoorbeeld aan financiën of als het samenleven niet meer mogelijk is. Net als bij een echtscheiding moeten jullie de gemeenschap verdelen. Dit houdt in dat er afspraken gemaakt worden over alle bezittingen en schulden. Als de gemeenschap verdeeld is zijn jullie financieel los van elkaar. Een scheiding van tafel en bed aanvragen gebeurd altijd met hulp van een advocaat en wordt door de rechter bekrachtigd.

Neem contact op

Nee, dit is niet toegestaan. Voordat een echtscheiding officieel door de rechter bekrachtigd is hebben beide partners recht op de koop- of huurwoning. Dit is ook het geval als jij of jouw (ex-) partner al in een andere woning verblijft. Soms is het echter door de situatie belangrijk dat er al afspraken gemaakt worden over de woning voordat de echtscheiding officieel wordt. Dit kan door het aanvragen van een voorlopige voorziening. De rechter besluit dan wie er in de woning mag blijven tijdens de echtscheidingsprocedure. De andere partner heeft dan niet meer het recht de woning te betreden, en mag u wel besluiten de sloten te vervangen.

Neem contact op
Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00