Hoe kun je een naam van de hypotheek afhalen?

Op het moment dat je uit elkaar gaat moeten er veel zaken geregeld worden. Het is dan ook belangrijk om de financiële zaken goed te regelen. Is er een koopwoning in het spel? Dan moeten jullie hier afspraken over maken en gaan nadenken over de verdeling.  Vooral als er kinderen in het spel zijn is [...]
Lees het volledige artikel

Partner uit huis zetten, koopwoning

Als je partner en jij uit elkaar gaan en samen een woning delen, vraag je je waarschijnlijk af wie in het huis kan en mag blijven wonen. Misschien wil je dat je partner vertrekt zodat jij in het huis kunt blijven. Lees hieronder meer over wie in de gezamenlijke woning kan blijven wonen en hoe [...]
Lees het volledige artikel

Mijn ex wil het huis verkopen, maar ik niet!

Het hoge woord is eruit. Je partner en jij gaan scheiden. Na een huwelijk van een paar jaar met kinderen, gaat het nu toch echt gebeuren. Samen met je partner heb je gepraat over hoe jullie verder gaan. Je partner heeft aangegeven jullie huis te willen verkopen. Help! Dit wil jij helemaal niet. Kan dit [...]
Lees het volledige artikel

Van wie is de koopwoning na samenwonen?

Woon je niet meer samen maar hebben je ex-partner en jij wel een koopwoning? Dan vraag je je waarschijnlijk af wat er gebeurt met de koopwoning. De eigenaar kan dit bepalen. Op deze pagina behandelen we de eigenaar van de koopwoning en de vervolgstappen bij een koopwoning na samenwonen.
Lees het volledige artikel

Scheiden met kinderen, wat zijn de gevolgen?

De knoop is doorgehakt: je gaat scheiden, met minderjarige kinderen. Dit is totaal niet het scenario dat je aanvankelijk in je hoofd had. Je denkt terug aan de tijd dat je nog in het huwelijksbootje stapte op een heerlijke lentedag in Positano met uitzicht op de helderblauwe zee. De liefde zou voor eeuwig zijn. Maar [...]
Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel

Help! Er wordt een kind ontvoerd?

Soms ben je niet alleen een professional of echtscheidingsspecialist, maar gewoon een verontrust burger. Dat gevoel bekroop mij toen een tijd geleden in de media moest lezen dat een maatschappelijk werkster een jongetje uit zijn gezin had gehaald.

Lees het volledige artikel

Welke achternaam krijgt een kind na een echtscheiding?

Ouders kunnen in Nederland kiezen of hun kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. Een combinatie van beide namen is niet mogelijk. Deze keuze is ook eenmalig.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Nederlands alimentatiesysteem onnodig ingewikkeld

De toename van het aantal rechtszaken rondom kinderalimentatie zou drastisch kunnen afnemen als het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie vereenvoudigd zou worden.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel