Inhoudsopgave

Hoeveel bedraagt de kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan als je gaat scheiden. Vaak zal de niet-verzorgende ouder een bijdrage in de kosten van de kinderen moeten leveren aan de verzorgende ouder na de echtscheiding: de kinderalimentatie.  

Wanneer heb je recht op kinderalimentatie? 

Als jij en je partner besluiten om te gaan scheiden, zullen jullie de kosten van de kinderen samen moeten betalen. Je hebt mogelijk recht op kinderalimentatie wanneer de kinderen vaker bij jou zijn of je partner meer verdient. Samen maken jullie afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie. De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Kom je er niet uit? Dan kun je een scheidingsmediator inschakelen of een echtscheidingsadvocaat om de kwestie aan de rechter voor te leggen. Nadat het bedrag is vastgesteld, zal de verzorgende ouder een maandelijkse bijdrage gaan ontvangen van de betalende ouder. 

juridische ouder

Kinderalimentatie kan alleen van de juridisch ouder worden gevorderd. Wanneer het kind tijdens een huwelijk is geboren, zijn beide ouders juridisch ouder. Als het kind buiten het huwelijk is geboren, dan is alleen de moeder juridisch ouder. De vader moet het kind erkend hebben om juridisch ouder te zijn.

Indien je ex-partner geen juridisch ouder is, is het toch mogelijk om kinderalimentatie te vorderen. Dit kan door middel van een vaderschapsactie. Een dergelijke vaderschapsactie start je bij de rechter. Dit kan tot het kind 18 jaar oud is, hierna kan het kind de vaderschapsactie zelf starten.  Door een DNA-test kan worden vastgesteld of de vader de verwekker is van het kind.

Is kinderalimentatie verplicht? 

Als ouder heb je een onderhoudsplicht voor je kinderen. Deze onderhoudsplicht geldt totdat jullie kind 21 jaar is. Op het moment dat ouders gaan scheiden, moet deze onderhoudsplicht via een kinderalimentatie-regeling worden geregeld. Deze onderhoudsplicht houdt in dat je verplicht bent om bij te dragen aan de kosten van de verzorging en opvoeding van je kind. Hierbij maakt het niet uit of je kind nog thuis woont of al uit huis is. Ook wanneer jullie kind zelf werkt en geld verdient, zijn jullie als ouders verplicht een bijdrage in de kosten te leveren. 

Het is niet mogelijk om af te spreken dat jullie afzien van de kinderalimentatie. Zodra een partner namelijk draagkracht heeft, dient hij of zij kinderalimentatie te betalen. Als jullie dat toch met elkaar afspreken, is deze afspraak niet geldig. 

Het is daarnaast niet mogelijk dat de betalende ouder de kinderalimentatie in één keer betaalt

duur kinderalimentatie

De duur van kinderalimentatie  

De onderhoudsplicht van ouders voor kinderen duurt totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat de onderhoudsplicht (en dus de kinderalimentatie) wordt verlengd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het kind een handicap heeft waardoor hij/zij niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien. 

Kinderalimentatie bij kinderen tot 18 jaar 

Wanneer de kinderen jonger dan 18 jaar zijn, heeft de onderhoudsplicht (en dus de kinderalimentatie) betrekking op de kosten van de verzorging en de opvoeding. De betalende ouder betaalt de kinderalimentatie aan de andere ouder totdat het kind 18 jaar is

Kinderalimentatie bij kinderen tussen de 18 en 21 jaar 

In het geval dat het kind ouder is dan 18 jaar, heeft de onderhoudsplicht (en dus de kinderalimentatie) betrekking op de kosten van het levensonderhoud en de studieVanaf dit moment dient de betalende ouder de kinderalimentatie direct aan het kind zelf te betalen. In overleg met het kind kan ook worden afgesproken dat de kinderalimentatie betaald blijft worden aan de ouder. 

jongmeerderjarige 18

Vanaf het moment dat het kind 18 jaar of ouder is, is het in sommige gevallen mogelijk om in overleg met het kind de kinderalimentatie te verlagen of te stoppen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het kind zelf voldoende geld verdient om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Wanneer dit een verzoek van een ouder is en het kind hier niet mee akkoord gaat, beslist de rechter.

Hoe regel ik de kinderalimentatie? 

Er zijn veel zaken die geregeld moeten worden bij het uit elkaar gaan met kinderen. Kinderalimentatie is daar één van. De afspraken die jullie maken rondom de kinderen, worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Het is verstandig om hiervoor een advocaat of mediator in te schakelen. Een advocaat(-mediator) heeft verstand van zaken en weet precies hoe de kinderalimentatie berekend moet worden voor jullie persoonlijke situatie. Daarnaast kan een advocaat(-mediator) helpen bij het opstellen van het ouderschapsplan in zijn geheel. 

Wil je een advocaat of mediator inschakelen of meer weten over de kosten? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag met het vinden van de juiste advocaat of mediator.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend? 

De kinderalimentatie wordt, net als de partneralimentatie, berekend op basis van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders.

Meestal wordt de financiële behoefte van het kind bepaald op basis van de behoefte tabellen van Nibud.

Daarnaast wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders. De draagkracht van de ouders wordt vergeleken en bepaalt de verdeling van de kosten van het kind.

berekenen kinderalimentatie

Een rekenvoorbeeld van de kinderalimentatie

Femke en Johan hebben besloten om te gaan scheiden. Op het moment van scheiden verdient Femke 1.600 euro netto per maand. Johan verdient 2.400 euro netto per maand.  Het totale netto gezinsinkomen bedraagt daarmee 4.000 euro. Femke en Johan hebben 1 zoontje, Max, van 6 jaar oud. Femke zal de rol van verzorgende ouder op zich nemen. Johan zal, als betalende ouder, elke maand een bijdrage in de kosten van Max moeten leveren aan Femke.

Hoe wordt de hoogte van de kinderalimentatie berekend? 

Stap 1: De behoefte

Voor de berekening van de behoefte wordt gekeken naar de behoeftetabel 2022.  

Kijkend naar Tabel 1: punten per kind, is te zien dat voor de 6-jarige Max een puntenaantal van 2 geldt. Vervolgens kijken we naar Tabel 2: Eigen aandeel kosten van kinderen. Aangezien Femke en Johan maar 1 zoon hebben kijken we naar de eerste tabel. Bij het puntenaantal 2 met een netto gezinsinkomen van 4.000 per maand, hoort een bedrag van 515 euro. Deze 515 bedraagt het totale eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind. In andere woorden: de behoefte van het kind.
Mochten jij en je ex partner meerdere kinderen hebben, dan moeten de puntenaantallen van Tabel 1: punten per kind bij elkaar opgeteld worden. Kijk vervolgens naar de passende tabel voor het juiste aantal kinderen. 

Stap 2: De draagkracht 

Na het vaststellen van de behoefte van Max, zullen Femke en Johan een draagkrachtberekening laten maken. Van het netto besteedbaar inkomen worden de vaste lasten afgetrokken. De draagkrachtruimte blijft over. Van deze draagkrachtruimte is 70% beschikbaar voor de kinderalimentatie. Vervolgens zal de draagkracht van Femke vergeleken worden met de draagkracht van Johan. Zo weet je welk deel Johan van deze 515 euro moet gaan betalen aan Femke. 

De draagkracht van Femke bedraagt 1.000 euro, die van Johan 2.000. Naar verhouding betekent dit dat Femke ⅓ aan de behoefte van Max zal bijdragen en Johan ⅔ . Aangezien Femke de verzorgende ouder is voorziet zij al in de betaling van deze kosten. Johan zal ⅔ van de 515 euro moeten betalen aan kinderalimentatie. Dit zal voor Johan uitkomen op een bedrag van 343,30 euro per maand. Totdat Max 18 is zal hij dit bedrag uitkeren aan Femke. 

Met ons rekenmodel kan je gemakkelijk en snel een globaal beeld krijgen van de kinderalimentatie die bij jullie situatie past. Voor een officiële berekening brengen wij jou graag in contact met een advocaat of advocaat-mediator

Jaarlijkse indexering 

Elk jaar gaat op 1 januari het bedrag van de kinderalimentatie met een percentage omhoog. Dat heet indexering. Indexering vindt plaats zodat het alimentatiebedrag meestijgt met de gemiddelde loonstijging. In 2024 was het indexering percentage 6,2%.

indexering kinderalimentatie

Kan ik de kinderalimentatie laten wijzigen? 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin het redelijk is dat het kinderalimentatie-bedrag wordt gewijzigd. Er moet dan sprake zijn van een relevante verandering in de omstandigheden ten opzichte van de omstandigheden van toen het bedrag werd afgesproken. Hieronder worden de meest voorkomende wijzigingen in omstandigheden opgesomd en uitgelegd.

Een vermindering van de draagkracht 

Wanneer de draagkracht van de betalende ouder vermindert, kan dit betekenen dat het voor deze ouder niet meer haalbaar is om het afgesproken bedrag te blijven betalen. Een vermindering van de draagkracht kan voorkomen als de ouder minder kan gaan werken en minder gaat verdienen. In zo’n geval is het mogelijk dat de kinderalimentatie verlaagd wordt. Met een vermindering van de draagkracht door verminderd inkomen wordt alleen rekening gehouden, als de betalende ouder hier niet vrijwillig zelf aan heeft meegewerkt. De betalende ouder mag niet zelf hebben gekozen, zonder redelijke reden, om minder te gaan werken. 

Een verandering van de behoefte van het kind 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de kosten van het levensonderhoud van het kind toenemen. Dit kan gebeuren wanneer het kind ouder wordt en bijvoorbeeld gaat studeren. In zo’n geval is het mogelijk dat het redelijk wordt geacht om de kinderalimentatie juist te verhogen. 

De ontvangende ouder krijgt een nieuwe partner

In het geval dat de ontvangende ouder is hertrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met een nieuwe partner, wordt het inkomen van de nieuwe partner meegenomen in de alimentatieberekening. Deze nieuwe partner wordt als stiefouder namelijk onderhoudsplichtig voor de kinderen. 

wijzigen kinderalimentatie

Hoe kan ik de kinderalimentatie laten wijzigen? 

Het wijzigen van kinderalimentatie kan op verschillende manieren. 

Manier 1. In onderling overleg

Het is mogelijk om de kinderalimentatie in onderling overleg te wijzigen. In zo’n geval doen jullie dat door middel van een schriftelijke overeenkomst: een ouderschapsplan. Het is hierbij belangrijk om te bedenken dat als jullie een hoger bedrag overeenkomen dan eerder door de rechter is besloten, het LBIO dit nieuwe bedrag niet kan innen bij betalingsachterstanden. Het is dus heel verstandig om ook in het geval van onderling overleg het nieuwe kinderalimentatie-bedrag door de rechter te laten vaststellen. Hiervoor heb je een advocaat nodig. 

Manier 2. Verzoek tot wijziging bij de rechtbank 

Als het niet lukt om er samen uit te komen, kan je ook met een advocaat een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie indienen bij de rechtbank. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van een relevante wijziging in de omstandigheden zoals die hierboven besproken zijn. 

Wat als mijn ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt? 

Als de kinderalimentatie is vastgelegd door de rechter en je ex-partner niet betaalt, ontstaat er een betalingsachterstand. Jij kan dan hulp inschakelen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Zij kunnen beslag leggen op het inkomen van jouw ex partner en het afgesproken bedrag aan kinderalimentatie innen. Vervolgens zal het LBIO dit bedrag aan jou uitkeren. Belangrijk is dat je beschikt over een rechterlijke uitspraak: ook wel “titel” genoemd. Heb je deze uitspraak niet, bijvoorbeeld omdat je onderling de kinderalimentatie hebt afgesproken, dan moet je eerst naar de rechter om een rechterlijke uitspraak te krijgen. Hiervoor heb je een advocaat nodig.   

Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00