Wanneer moet er kinderalimentatie betaald worden?

Bij een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, zal vrijwel altijd kinderalimentatie verschuldigd zijn door een van de ouders. Volgens de wettelijke regels is er recht op kinderalimentatie als het kind onvoldoende inkomsten heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Bij minderjarige kinderen zal dit vaak het geval zijn. Voor minderjarige kinderen zal daarom bijna altijd kinderalimentatie betaald moeten worden.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Ouders zijn volgens de wet verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Deze hoofdregel geldt zowel voor gehuwde als voor niet-gehuwde (gescheiden) ouders. Het gaat dan dus om de kosten van scholing en opleiding, maar ook om vrijetijdsbesteding zoals sport en hobby’s.

Behoefte en draagkracht

Om vast te stellen of er inderdaad kinderalimentatie betaald moet worden en hoeveel, zal de rechter met name kijken naar wat het kind (of de kinderen) nodig heeft (de behoefte) en naar wat de ouder die betalen moet, daadwerkelijk kan betalen (de draagkracht). In de praktijk is er vaak sprake van een situatie dat degene die alimentatie moet betalen (meestal de man) over onvoldoende draagkracht beschikt om volledig aan de behoefte van het kind en de ex-echtgenoot tegemoet te komen. Als de alimentatieplichtige zelf maar weinig inkomsten heeft, dan gaat kinderalimentatie in elk geval voor op partneralimentatie. Een voorbeeld. Dorien en Mathijs hebben een dochter van 15 jaar. Er volgt een echtscheiding en tijdens deze procedure wordt vastgesteld dat de behoefte van de dochter 450 euro per maand bedraagt. De netto kosten van de kinderopvang worden hierbij opgeteld. Dit bedrag is het Aandeel ouders in kosten kind(eren). Dit aandeel blijkt 500 euro te zijn. Dorien heeft geen inkomen. Ze verwacht na de scheiding een kindgebonden budget te ontvangen. Mathijs moet kinderalimentatie betalen. Het inkomen van Mathijs is erg laag en uit berekeningen blijkt dat zijn draagkracht maar 200 euro per maand bedraagt. De dochter van Dorien en Mathijs zal dus veel minder kinderalimentatie ontvangen dan het bedrag waaraan zij eigenlijk behoefte heeft.

Hoe wordt de behoefte van een kind vastgesteld?

Daarvoor is geen exacte formule aan te geven. De behoefte van een kind zal afhangen van een aantal factoren zoals zijn of haar leeftijd, de levenswijze van het gezin waarin het kind is opgegroeid en het gezinsinkomen. In de praktijk wordt wel vaak gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde tabel in het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie’. In dit artikel kunt u lezen welke rekenmethode er door de rechter gebruikt wordt om de hoogte van kinderalimentatie uit te rekenen. Als u zelf een snelle indicatie wilt hebben van de hoogte van de kinderalimentatie, kunt u gebruik maken van onze alimentatiecalculator.

Wilt u een uitgebreidere alimentatieberekening laten maken?

Wij helpen u graag. Bel ons of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

De kinderalimentatie wordt niet of niet op tijd betaald

Als de kinderalimentatie niet (meer) of niet op tijd betaald wordt, dan is het verstandig om uw ex-echtgenoot eerst schriftelijk een betalingsherinnering te sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een van de voorbeeldbrieven van Scheidingsinformatie.nl.

Lees het volledige artikel

Wordt kinderalimentatie ook geïndexeerd?

Ja. Zowel kinder- als partneralimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie.

Lees het volledige artikel

Nederlands alimentatiesysteem onnodig ingewikkeld

De toename van het aantal rechtszaken rondom kinderalimentatie zou drastisch kunnen afnemen als het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie vereenvoudigd zou worden.

Lees het volledige artikel

Hoe wordt de hoogte van kinderalimentatie bepaald?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Hoe lang moet er kinderalimentatie betaald worden?

De hoofdregel luidt dat kinderalimentatie verschuldigd is ten behoeve van de kosten en opvoeding van minderjarige kinderen.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Wanneer kan de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen?

Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan kinderalimentatie gewijzigd wordt. Dit gebeurt dan meestal vanwege verslechterde financiële omstandigheden bij de ouder die de alimentatie moet voldoen.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen