Wanneer kan ik de partneralimentatie wijzigen?

Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan partneralimentatie gewijzigd wordt, meestal op basis van gewijzigde financiële omstandigheden. Hiervoor moet dan wel een wijzigingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. Als de rechtbank vindt dat er geen sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan wordt het verzoek niet inhoudelijk behandeld.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Op verzoek van een van beide ex-echtgenoten kan een rechter de partneralimentatie wijzigen, dus verhogen, verlagen of op nihil stellen. Er moet volgens de wet dan wel sprake zijn van een ‘wijziging van omstandigheden’. Dit begrip wordt in de wet niet nader gedefinieerd en het kan dus gaan om een breed scala aan omstandigheden. U kunt zelf ook een online berekening maken om te controleren of de hoogte van de partneralimentatie nog juist is. In de praktijk zal het vaak gaan om een wijziging van financiële omstandigheden bij de alimentatiebetaler of ontvanger. Denkt u bijvoorbeeld aan een ontslagsituatie. Maar ook niet-financiële omstandigheden kunnen tot een wijziging van de alimentatie leiden, bijvoorbeeld wangedrag van een van beide ex-echtgenoten. Een voorbeeld. Henry is gescheiden van Mathilda en betaalt haar op basis van een beslissing van de rechter 1.500 euro partneralimentatie per maand. De hoogte van deze partneralimentatie is gebaseerd op het aanzienlijke salaris van Henry. Door een reorganisatie verliest hij zijn baan en valt Henry terug op een WW-uitkering. Op grond van deze gewijzigde omstandigheid zal Henry waarschijnlijk met succes bij de rechter om een verlaging van zijn alimentatieplicht kunnen verzoeken.

Aanpassing partneralimentatie kan met terugwerkende kracht plaatsvinden

De rechter zal bij een verzoek om aanpassing van de partneralimentatie in zijn beslissing ook aangeven vanaf welke dag een eventueel nieuw vastgesteld bedrag verschuldigd is. Ook kan de rechter bepalen dat de alimentatie met terugwerkende kracht gewijzigd wordt of op nihil wordt gesteld.

Beding van niet-wijziging

Lang niet altijd is het de rechter die de hoogte van de partneralimentatie bepaald. Vaak hebben beide ex-echtgenoten hierover zelf afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn dan meestal vastgelegd in een overeenkomst, het zogenaamde echtscheidingsconvenant. In dit echtscheidingsconvenant kan een bepaling zijn opgenomen waarin staat dat de eenmaal afgesproken partneralimentatie niet kan worden gewijzigd, ook niet als er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Deze bepaling noemt men in vaktaal ook wel ‘een beding van niet-wijziging’. Maar zelfs als in uw echtscheidingsconvenant een dergelijke bepaling is opgenomen, is het toch mogelijk om in uitzonderlijke situaties de rechter te vragen om de alimentatie te wijzigen. Er moet dan wel duidelijk sprake zijn van een totaal onredelijke situatie op grond waarvan de rechter de hoogte van de alimentatie alsnog kan wijzigen.Voor het wijzingen van de hoogte van partneralimentatie heeft u een advocaat nodig.

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in om in contact te komen met de juiste advocaat.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen