Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een financiële bijdrage die de ene partner aan de andere betaalt voor ondersteuning in levensonderhoud, na de echtscheiding. Dit wordt ook wel “onderhoudsplicht” genoemd.

Wanneer recht op partneralimentatie?

Wanneer jullie gaan scheiden of uit elkaar gaan, moet je in sommige gevallen nog wel financieel blijven zorgen voor de ander. Partneralimentatie is bedoeld voor mensen op wie een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Je was getrouwd en bent nu gescheiden.
 • Je geregistreerd partnerschap is beëindigd. 

Is partneralimentatie verplicht?

Partneralimentatie is in het geval van echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap in principe verplicht. Dit geldt niet wanneer hier onderling andere afspraken over zijn gemaakt tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Om in aanmerking te komen voor partneralimentatie moet:

 • een van de twee partners niet in zijn of haar levensonderhoud kunnen voorzien door te weinig of geen inkomen;
 • het bedrag in verhouding zijn met de inkomsten en uitgaven van degene die de alimentatie betaalt. 

Duur partneralimentatie

Voor de partneralimentatie die is vastgesteld vanaf 1 januari 2020 geldt het volgende:

 • De alimentatieplicht is maximaal vijf jaar. 
 • Ben je korter dan tien jaar getrouwd, dan wordt de helft van de duur van het huwelijk de duur van alimentatieplicht. 
 • Als jullie kinderen hebben, stopt de alimentatie voor de partner wanneer het jongste kind 12 jaar wordt. 

Voor de partneralimentatie die is vastgesteld vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020 geldt het volgende:

 • De alimentatieplicht is maximaal twaalf jaar wanneer jullie kinderen hebben.
 • De alimentatieplicht is maximaal twaalf jaar wanneer jullie geen kinderen hebben en het huwelijk tenminste vijf jaar heeft geduurd. 
 • De duur van de alimentatieplicht is gelijk aan de duur van jullie huwelijk wanneer jullie geen kinderen hebben en het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar. 

Voor de partneralimentatie die is vastgesteld voor 1 juli 1994 geldt het volgende:

 • De duur van de alimentatieplicht hangt af van wat je met je ex hebt afgesproken of wat de rechter heeft bepaald. Heb je geen afspraken met je partner gemaakt? Dan loopt de alimentatie in principe door. Als je de partneralimentatie wilt beëindigen kun je dit in sommige gevallen aan de rechter vragen.

Hoe wordt partneralimentatie berekend?

Bij de berekening van alimentatie voor de partner wordt gekeken naar wat beide partners:

 • nodig hebben (behoefte);
 • verdienen (draagkracht). 

We hebben een handige rekentool op onze website om je te kunnen helpen bij de berekening van partneralimentatie hebben. Zo kun je binnen een paar minuten een indicatie krijgen van het alimentatiebedrag. Let op! Raadpleeg altijd een professional voor de berekening van jouw alimentatie. Een opgeleide advocaat of mediator weet precies waarmee rekening moet worden gehouden bij bepaalde bedragen. 

Hoe regel ik partneralimentatie?

Tijdens een scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap bespreek je samen met je partner hoe jullie financieel verder gaan. Jullie kijken ook naar wat jullie verdienen en wat de kosten van levensonderhoud zullen zijn. Dit overleg wordt begeleid door een mediator. Die stemt samen met jullie de partneralimentatie af.

Lukt overleggen niet? Schakel dan een eigen advocaat in. Je advocaat vraagt dan aan de rechter om tot een passend bedrag te komen. Jouw ex kan zich hiertegen verweren. De rechter heeft de eindbeslissing.

Kan ik de partneralimentatie wijzigen?

Als de financiële situatie bij jou of je ex is verandert, is de hoogte van de partneralimentatie soms niet meer passend. De hoogte van de alimentatie kan dan opnieuw berekend worden. Veelvoorkomende oorzaken voor het wijzigen van het alimentatiebedrag zijn:

 • een wijziging van inkomen van de ex-partners
 • een toename van vaste lasten van een van de ex-partners
 • het samenwonen van jou of je ex met een nieuwe partner

Hoe wijzig ik de partneralimentatie?

Om de partneralimentatie te kunnen wijzigen, moet er wel sprake zijn van een relevante verandering van de financiële situatie van een van beide partners. Je wijzigt de alimentatie samen met een mediator of met een eigen advocaat die een verzoek indient bij de rechter.

Heeft u advies nodig over partneralimentatie?

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Mijn partneralimentatie wordt niet of niet op tijd betaald

Als u recht heeft op partneralimentatie en deze alimentatie wordt niet (meer) of niet op tijd betaald, dan is het verstandig om uw ex-echtgenoot eerst schriftelijk een betalingsherinnering te sturen.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Eindigt de partneralimentatie als mijn ex-partner gaat hertrouwen of samenwonen.

In de wet is bepaald dat de partneralimentatie automatisch eindigt als de alimentatieontvanger hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Partneralimentatie wijzigen

Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan partneralimentatie gewijzigd wordt, meestal op basis van gewijzigde financiële omstandigheden. Hiervoor moet dan wel een wijzigingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend.

Lees het volledige artikel

Heb ik recht op indexering van mijn partneralimentatie?

Alimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen