Inhoudsopgave

Mediationtraject

Samen met je partner kun je ervoor kiezen om uit elkaar te gaan via een mediationtraject. Hieronder lees je wat dit is, wat de voordelen van mediation zijn en hoe een mediation-traject verloopt bij echtscheiding.

Mediationtraject 

Mediation is de laatste tijd een steeds populairdere manier van geschilbeslechting geworden. Het is voor verschillende doelen in te zetten. Je kan bijvoorbeeld met je partner in mediation gaan om jullie echtscheiding tot een goed einde te brengen. Maar je kan ook in mediation gaan om een ouderschapsplan of de alimentatie te regelen. In familiezaken worden veel geschillen opgelost via mediation. Bij mediation werken jullie zelf mee aan de oplossing, maar krijg je er deskundige hulp bij. 

Mediation in het kort 

Mediation kan in veel gevallen van geschilbeslechting een uitkomst zijn. Vertaald uit het Engels betekent mediation ‘bemiddeling’. Die vertaling omschrijft precies wat mediation inhoudt. Er wordt bemiddeld tussen de tegenover elkaar staande partijen door een neutrale tussenpartij. Deze tussenpartij is de mediator. Op deze manier kunnen er goede afspraken gemaakt worden in overleg. Indien partijen het met elkaar eens zijn wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het is van belang dat er geen persoonlijke of zakelijke band tussen een van de partijen en de mediator is. Dit kan namelijk de onpartijdigheid van de mediator beïnvloeden.

Waarvoor kan ik mediation inzetten?

Mediation kan worden ingezet als je er samen met je (ex-) partner niet uitkomt. Binnen het familierecht wordt mediation onder andere ingezet voor: 

Een echtscheiding

Een echtscheiding is misschien wel de meest omvangrijke familierechtelijke procedure. Je moet veel zaken regelen zoals: de verdeling van jullie bezittingen, de woning, de alimentatie en een ouderschapsplan als jullie kinderen hebben. 

Het mooiste zou natuurlijk zijn als jullie het huwelijk samen op een harmonieuze manier kunnen afsluiten en dat jullie hierbij afspraken maken waar jullie het beiden over eens zijn. Als jullie het beiden eens zijn over de afspraken, zullen deze afspraken beter nageleefd worden en langer in stand worden gehouden. Hier kan mediation dus bij helpen. 

Verknochtheid goederen

Het herzien van het ouderschapsplan na de scheiding

Het kan natuurlijk gebeuren dat jullie tijdens de scheiding een ouderschapsplan hebben opgesteld dat nu niet meer werkbaar is. Bijvoorbeeld als de omstandigheden zijn veranderd waardoor de ene ouder minder in staat is om de kinderen op te vangen. Een ander voorbeeld is een verandering van kinderalimentatie. Het kan zo zijn dat de draagkracht en behoefte van ouders verandert waardoor hierover nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.

In dit soort gevallen is het prettig als jullie samen rond de tafel kunnen gaan zitten om opnieuw afspraken te maken. Op deze manier kunnen jullie samen werken aan een vernieuwd ouderschapsplan die voor beiden partijen houdbaar is. 

Het herzien van de alimentatie na de scheiding

Zoals hierboven benoemd kan in de loop van de tijd de behoefte en/of draagkracht van een partner veranderen waardoor er een herberekening van de partner- of kinderalimentatie moet plaatsvinden. De behoefte kan veranderen als er bijvoorbeeld meer kosten zijn voor de kinderen. De draagkracht kan veranderen als er meer of juist minder wordt verdiend of indien er meer/minder lasten zijn. Door middel van mediation kan de alimentatie worden herzien. 

partner pensioen

De stappen van een mediation traject

Het mediation traject bestaat uit verschillende stappen. Hieronder wordt ingegaan op de (chronologische) volgorde van het mediation traject.

 1. Een mediator kiezen. De allereerste stap is een mediator kiezen. Het is belangrijk dat allebei de partijen de mediator fijn vinden en dat geen van de partijen een persoonlijke of zakelijke band met de mediator heeft. Dit kan de onpartijdigheid van de mediator namelijk beïnvloeden. Voor familiezaken kun je het beste een advocaat-mediator inschakelen. De advocaat-mediator is deskundig en kan na de geslaagde mediation ook de rechtbankprocedure verzorgen om de scheiding definitief af te wikkelen.
 2. Een kennismakingsgesprek maken met de mediator. Er is altijd een kennismakingsgesprek/intake voordat je met het traject bij de mediator begint. Hierin kunnen jullie je verhaal vertellen aan de mediator en kan de mediator uitleggen hoe het traject eruit gaat zien en wat hierbij belangrijk is.
 3. Hierna moet de mediation-overeenkomst getekend worden als jullie besluiten te beginnen met het mediation traject. Hierin worden de kosten voor de mediation opgenomen, de afspraken die zijn gemaakt en andere belangrijke zaken zoals de geheimhouding van de mediator.
 4. De bijeenkomsten. Bij de bijeenkomsten wordt er geluisterd naar allebei de kanten van partijen, worden de belangen in kaart gebracht, wordt er gekeken naar de op te lossen punten en belemmeringen en uiteindelijk wordt er gezocht naar oplossingen. Na elke bijeenkomst wordt er een verslag gemaakt en (eventueel) een vervolgbijeenkomst ingepland, totdat het geschil is opgelost.
 5. De vaststellingsovereenkomst. Indien jullie het met elkaar eens zijn, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Alle afspraken die zijn gemaakt worden hierin op juridisch correcte wijze beschreven. Allebei de partijen moeten deze vaststellingsovereenkomst ondertekenen.
 6. Einde mediation. Indien jullie het eens zijn over de gemaakte afspraken en de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend, komt er een einde aan de mediation. De mediation kan ook ten einde komen indien jullie het niet met elkaar eens zijn en beiden verder gaan met een eigen advocaat. 

duur partneralimentatie

De duur van een mediation-traject

De duur van een gemiddeld mediation-traject is 1-3 maanden. Er zijn gemiddeld 3-6 gesprekken nodig om tot een oplossing te komen. De gesprekken zijn gemiddeld twee uur. Hoe lang het traject duurt is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan het aantal onderwerpen dat geregeld moet worden. Daarnaast is de duur van het traject (en de kosten!) afhankelijk van jullie zelf; worden jullie het snel eens, dan kan het traject korter duren.

Wat zijn de voordelen van mediation? 

Tot een oplossing proberen te komen via mediation heeft meerdere voordelen. 

 1. Je zal sneller tot een oplossing komen die voor jullie allebei werkt. Jullie zijn samen bezig met het werken naar een oplossing. Doordat jullie samen in gesprek gaan, horen jullie de kant van de ander. Dat zorgt voor begrip voor elkaar.
 2. Mediation gaat over het algemeen sneller. In mediation gaan jullie samen in gesprek en oplossingsgericht te werk. Als jullie allebei een eigen advocaat hebben, verloopt het contact indirect en reageren jullie advocaten op elkaars voorstellen. Dat duurt langer. Ook duurt het langer om zo tot een oplossing te komen die voor allebei werkt.
 3. Mediation is over het algemeen goedkoper. Dit komt omdat mediation in de meeste gevallen sneller gaat dan een scheiding via twee advocaten. Dat mediation sneller gaat, drukt in de kosten. Bovendien betaal je samen de kosten van 1 mediator. Kies je allebei voor een eigen advocaat dan betaal je ook ieder voor zich de advocaatkosten (2 x dus).
 4. Jullie worden begeleid in jullie gesprek. Mediation is anders dan samen met elkaar in gesprek gaan aan de keukentafel. Doordat jullie in het gesprek worden bijgestaan door een deskundige mediator, krijgen beide partijen de kans om hun zegje te doen. Er wordt naar jullie allebei geluisterd.
 5. Het contact zal eerder goed blijven dan dat jullie beiden een eigen advocaat nemen. Met name in een situatie waarin jullie samen kinderen hebben, is dit wenselijk. Jullie zullen namelijk als ouders nog met elkaar te maken hebben na de scheiding. Dan is het prettig als jullie tijdens de scheiding in goed overleg afspraken gemaakt hebben.
 6. De gemaakte afspraken hebben een hogere slagingskans. Jullie hebben je in mediation ingezet om afspraken te maken die voor jullie allebei werken. Dat brengt met zich mee dat de afspraken een grotere kans hebben om op de lange termijn stand te houden. Je bent natuurlijk sneller geneigd om je aan een regeling te houden die je zelf hebt afgesproken, dan om je aan een afspraak te houden die de rechter je heeft opgelegd. Mediation kan zo dus een investering in de toekomst zijn.
 7. Mediation is minder ingrijpend. Mediation is vaak minder ingrijpend dan een procedure bij de rechtbank. Daarnaast kan mediation tijd en geld besparen omdat het traject vaak sneller afgehandeld wordt. In meer dan de helft van de gevallen waarbij mediation is toegepast is er een geheel of gedeeltelijke goede afloop.

Wat zijn de nadelen van mediation? 

Mediation werkt simpelweg niet in elke situatie en voor alle partijen even goed. Neem het voorbeeld van een echtscheiding. Als jullie niet ‘on speaking terms’ zijn met elkaar of als de één communicatief veel sterker is dan de ander, is mediation niet altijd de beste oplossing.

 1. Mediation werkt alleen goed als jullie allebei respectvol met elkaar in gesprek kunnen. Als er sprake is van nijd tussen de partners, werkt mediation minder goed. Jullie moeten open kunnen staan voor de andere kant van het verhaal en elkaar kunnen begrijpen. Anders zal het moeilijk zijn om via mediation goede afspraken te maken.
 2. Mediation werkt alleen als jullie allebei willen. Als één van de twee partijen niet meewerkt aan de mediation, werkt het natuurlijk een stuk minder goed.
 3. Mediation werkt alleen als jullie allebei vertrouwen hebben in de mediator. Als één van de twee heel tevreden is, maar de andere het gevoel heeft dat de mediator partijdig is, werkt het minder goed.
 4. Het beroep van ‘mediator’ is geen beschermd beroep. Dat betekent dat in principe iedereen zichzelf mediator mag noemen. Dat betekent ook dat het soms moeilijk kan zijn om een goede mediator te vinden. Dit is een reden waarom het in veel gevallen verstandig is om een advocaat-mediator in te schakelen. Aan ons netwerk zijn alleen advocaat-mediators verbonden.

Wat is het verschil tussen een advocaat en een mediator? 

Een mediator is een bemiddelaar. Mediator is geen beschermd beroep. Feitelijk kan iedereen zich dus mediator noemen.

Een advocaat is een jurist die is ingeschreven bij de Orde van Advocaten. Een advocaat geeft juridisch advies of voert gerechtelijke procedures. Veel advocaten werken ook als mediator. 

Als jij en je partner mediation overwegen, is het verstandig om ook te kijken naar een advocaat-mediator. Dit is iemand die jullie zowel als bemiddelaar, als jurist kan helpen. Ben je op zoek naar een advocaat-mediator die jullie kan helpen? Je kan telefonisch contact met ons opnemen. Wij kijken met je verder. Je kan ook zelf een advocaat-mediator zoeken in ons netwerk.

kosten scheiding

De kosten van mediation

In de praktijk is mediation een stuk goedkoper dan een advocaat. De kosten van mediation verschillen per situatie. In sommige gevallen heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel gesubsidieerde mediation genoemd. Dit is een subsidie vanuit de overheid waarmee de kosten voor een advocaat of mediator worden betaald. Het enige wat jij dan moet betalen is de eigen bijdrage. Wat deze eigen bijdrage precies is, verschilt per situatie. De inkomensgrenzen en de hoogtes van de eigen bijdragen voor een mediator kan je vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Indien je geen recht hebt op gesubsidieerde mediation moeten de ‘normale’ prijzen voor mediation worden betaald. De partijen die de mediator inschakelen betalen deze kosten gezamenlijk. Meestal worden de kosten gelijk verdeeld, maar de partijen kunnen hier natuurlijk onderling andere afspraken over maken. 

De hoogte van de kosten van mediation ligt ook aan de hoeveelheid van gesprekken die er zijn geweest en de werkzaamheden die de mediator moet verrichten. Indien jullie het over veel eens zijn, zijn er waarschijnlijk weinig gesprekken geweest waardoor de kosten aan de lagere kant zijn. Indien jullie veel gesprekken hebben gehad, zullen de kosten vanzelfsprekend hoger uitvallen dan gemiddeld. Indien de mediation mislukt, moet er alsnog voor de gemaakte kosten worden betaald.

Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00