Veelgestelde vragen - De kinderen

Omdat co-ouderschap niet in de wet is opgenomen, is het niet afdwingbaar. Hoewel co-ouderschap niet afdwingbaar is, heeft een ouder wel recht op omgang met zijn of haar kinderen. Als er geen co-ouderschap tot stand komt, zal er in plaats van co-ouderschap een andere omgangsregeling getroffen worden. Deze omgangsregeling wordt vastgelegd in het ouderschapsplan. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

 

 

Co-ouderschap wordt geregeld door middel van een ouderschapsplan. Hierin spreken jullie dan af dat jullie 50/50 voor de kinderen zorgen. Een mediator kan jullie helpen bij het opstellen van dit ouderschapsplan. Op deze pagina vind je meer informatie over co-ouderschap.

 

 

Het gezag over je kind eindigt van rechtswege wanneer het kind 18 jaar oud wordt. De kinderrechter kan besluiten het gezag vroegtijdig te beëindigen indien er een gevaar bestaat voor de ontwikkeling van het kind. Het gezag kan dan eventueel aan een derde worden toegewezen. Op deze pagina vind je meer informatie over het gezag.

 

Soms lukt het niet om samen een ouderschapsplan te maken. Je kan dan hulp vragen aan een mediator. Wil een van jullie niet naar een mediator, of kom je er bij de mediator niet uit? Dan kan je de rechter vragen om een ouderschapsplan te bepalen. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Zoek je een goede familierecht advocaat of advocaat-mediator? Neem dan telefonisch contact met ons op.

In een ouderschapsplan zet je afspraken over zorg en opvoeding van de kinderen, de kosten en kinderalimentatie, de informatieverstrekking aan de andere ouder en hoe je belangrijke beslissingen maakt zoals schoolkeuze. Voor een ouderschapsplan kan je het beste hulp inschakelen van een gespecialiseerde familierecht advocaat of mediator. Een advocaat kan dit laten bekrachtigen bij de rechtbank, zodat nakoming gevorderd kan worden.

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Ook bij samenwonende ouders met gezamenlijk gezag is een ouderschapsplan verplicht wanneer ze uit elkaar gaan. Een advocaat of advocaat-mediator kan je helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen beide ouders. Hierin staan alle afspraken over de kinderen, zoals de omgangsregeling en kinderalimentatie. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag? Dan ben je verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Heeft een van de ouders niet het ouderlijk gezag heeft, maar het kind wel heeft erkend? Dan heeft deze ouder wel recht op omgang met het kind. Het kan verstandig zijn om hier samen afspraken over te maken. Een mediator kan jullie hierbij helpen.

 

 

Het ouderschapsplan kan aangepast worden als de situatie verandert. Ben je het met je ex-partner eens over de aanpassing? Dan kunnen jullie dit gewoon wijzigen en allebei jullie handtekening zetten. Je hoeft dan niet naar de rechter. Ook niet als het ouderschapsplan in eerste instantie door de rechter is vastgesteld.

 

Kom je er samen niet uit? Dan kan je met behulp van een mediator afspraken maken. Lukt dat niet, dan kan je middels een eigen advocaat aan de rechter vragen het ouderschapsplan aan te passen.

 

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelf aan de rechter vragen om de afspraken omtrent omgang te veranderen. Dit kunnen ze doen door een brief te schrijven aan de rechter. Kinderen kunnen voor hulp naar een kinderrechtswinkel. De rechter oordeelt vervolgens over het verzoek van het kind.

 

Meer informatie over het wijzigen van het ouderschapsplan vind je op deze pagina.

 

 

 

Je ex-partner en jij moeten zich houden aan de afspraken opgesteld in het ouderschapsplan. Wanneer een van beide de afspraken niet nakomt, kan je eerst proberen met elkaar in gesprek te gaan hierover. Kom je er samen niet uit? Een mediator kan jullie dan helpen. Wanneer dit niet lukt, kan je de rechter vragen om nakoming van het ouderschapsplan te vorderen. Hiervoor heb je een familierechtadvocaat nodig. Meer informatie met betrekking tot nakoming van de omgangsregeling vind je op deze pagina.

 

 

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen niet zelf bepalen bij welke ouder ze wonen. Bij welke ouder het kind wanneer verblijft wordt door de ouders afgesproken in het ouderschapsplan. Dit kan ook bepaald worden door de rechter. Vaak telt de mening van minderjarige kinderen wel mee en kunnen ze met vragen naar de rechter.

 

Is het kind 12 jaar of ouder? Dan mag het zijn of haar mening geven. Dit heet het hoorrecht. Je moet dan als ouders in het ouderschapsplan zetten hoe jullie daarmee omgaan. Doet de rechter uitspraak over de omgangsregeling? Dan moet hij in zijn uitspraak zetten hoe hij omgaat met de mening van jullie kind.

 

Als het kind jonger is dan 12 jaar kan de rechter vragen hoe het kind over het ouderschapsplan denkt. Als het kind het niet eens is met de beslissing van zijn of haar ouders, kan het een brief naar de rechter sturen. De rechter beslist dan of hij hierover een rechtszaak begint.

 

Meer informatie over scheiden met kinderen vind je op deze pagina.

 

 

 

Een ouderschapsplan is bindend als aan vier voorwaarden zijn voldaan:

 1. Beide ouders moeten het eens zijn geweest met de afspraken op het moment dat ze gemaakt werden
 2. Het ouderschapsplan mag geen ontbindende voorwaarden hebben
 3. De afspraken mogen niet in strijd zijn met de wet
 4. De afspraken moeten duidelijk en helder zijn

Wanneer hier sprake van is, kunnen de gemaakte afspraken worden afgedwongen bij de rechter. Een familierechtadvocaat kan je hierbij helpen.

In principe zijn beide ouders verplicht zich aan de regeling te houden. Als dit niet lukt, kunnen jullie samen andere afspraken maken en daarmee het ouderschapsplan aanpassen. Als ook dit niet lukt, kan je met behulp van een familierechtadvocaat naar de rechter stappen om nakoming te vorderen. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

 

 

Ja, als de situatie verandert, kan je samen de omgangsregeling aanpassen. Dat geldt voor zowel afspraken die jullie samen hebben gemaakt als afspraken die de rechter heeft uitgesproken.

 

Hebben jullie met elkaar de omgangsregeling afgesproken? Dan mag je deze ook samen aanpassen. Kom je hier samen niet uit? Dan kan een mediator jullie helpen met de aanpassingen.

 

Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken? Vraag dan de rechter om de omgangsregeling aan te passen. Dit heet een ‘verzoek tot wijziging’. Hiervoor heb je een advocaat nodig. De rechter kan:

 • nieuwe afspraken bepalen
 • bestaande afspraken tijdelijk stoppen
 • bestaande afspraken helemaal stoppen
 • bestaande afspraken laten doorwerken en nakoming regelen

 

Ook de kinderen mogen de rechter vragen om bestaande afspraken te veranderen of te stoppen. Bijvoorbeeld bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Ze bellen dan de rechtbank of schrijven een brief. De rechter beslist uiteindelijk. Kinderen kunnen voor hulp naar een kinderrechtswinkel.

Nee. Ook tijdens de crisismaatregelen voor het coronavirus moet je je houden aan de omgangsregeling. Wil je de regeling tijdelijk aanpassen? Maak dan samen goede afspraken en schrijf deze samen op in een e-mail of sms.

 

Heeft je kind klachten die horen bij het coronavirus? Dan mag je kind niet naar buiten. De omgangsregeling kan weer beginnen als je kind minstens 24 uur geen klachten meer heeft.

 

Ben je zelf ziek? Dan adviseert het RIVM dringend dat jij en je huisgenoten thuis blijven. Wonen de kinderen bij jou? Dan is het beter als de kinderen 14 dagen bij jou blijven. Wonen de kinderen bij de andere ouder? Dan is het beter als de kinderen 14 dagen bij de andere ouder blijven. Na 14 dagen kan de omgangsregeling weer beginnen, behalve als het kind ziek is geworden.

 

Is de omgangsregeling niet mogelijk door ziekte van jou, je kind of de andere ouder? Probeer dan op een andere manier contact te houden, bijvoorbeeld door te (video)bellen.

 

De erkenning van je kind regel je bij de gemeente. Dit kan je doen:

 • Voor de geboorte. Hiervoor heb je toestemming nodig van de moeder.
 • Tijdens de geboorteaangifte. Je hebt hier 3 dagen voor nadat uw kind geboren is. Ook hier is toestemming van de moeder vereist.
 • Na de geboorteaangifte. Wanneer het kind nog onder de 12 jaar oud is, heb je toestemming van de moeder nodig. Wanneer het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, is toestemming van de moeder én van het kind vereist. Bij kinderen vanaf 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

 

 

Een kind erkennen betekent dat je juridisch ouder wordt van je kind. Als je getrouwd of geregistreerd partner bent, ben je automatisch al juridisch ouder. Erkennen is dan niet nodig. Ben je niet getrouwd of geregistreerd partner, maar woon je bijvoorbeeld samen of heb je een kind verwekt zonder dat je een relatie hebt? Dan kan je het kind, met toestemming van de moeder, erkennen.

Voogdij is het gezag over een kind door een niet-ouder. Ouders kunnen dus nooit voogd zijn over hun kinderen. Een voogd heeft wel dezelfde verplichtingen als bij ouderlijk gezag, namelijk het opvoeden en verzorgen van het kind. De rechter wijst de voogd aan. Dit kan bijvoorbeeld als:

 • De ouders zijn overleden. De ouders kunnen dan in hun testament vastleggen wie de voogd moet zijn,
 • De ouders geen gezag mogen hebben, bijvoorbeeld omdat zij niet goed zorgen voor het kind of als de moeder minderjarig is.

Bij het ouderlijk gezag horen een aantal rechten en plichten:

 • Je hebt het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Door het ouderlijk gezag mag je keuzes maken in de opvoeding.
 • Je bent onderhoudsplichtig voor het kind. Dit betekent dat je de plicht hebt om financieel voor het kind te zorgen. Je moet de kosten voor verzorging en opleiding betalen. Dit duurt minimaal tot het kind 21 jaar is.
 • Je bent verantwoordelijk voor het gedrag van je kind. Zo ben je aansprakelijk als je kind jonger is dan 14 jaar en schade veroorzaakt.
 • Je bent de wettelijke vertegenwoordiger van het kind tot het kind 18 jaar wordt. Je kind mag bijvoorbeeld geen duur abonnement afsluiten zonder jouw toestemming.

Nee, voogdij is het gezag door een niet-ouder. Ouders kunnen dus nooit voogd zijn over hun kinderen. Een voogd heeft wel dezelfde verplichtingen als een ouder met ouderlijk gezag. Namelijk het opvoeden en verzorgen van het kind. De rechter wijst de voogd aan. De rechter kan bijvoorbeeld een voogd aanwijzen in deze situaties: De ouders mogen geen gezag hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld niet goed zorgen voor hun kind. Of de moeder is onder de 18 jaar. De ouders zijn overleden. De ouders kunnen in hun testament zetten wie de voogd moet zijn.

Nee, je kan niet zelf afstand doen van het gezag over je kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. Je kan dit samen met de andere ouder aanvragen bij de rechter. De rechter kijkt altijd of het veranderen van het gezag in het belang van het kind is.

Je regelt de erkenning van je kind bij de gemeente. Dit kan je regelen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte, of daarna. De ambtenaar maakt een akte van erkenning. Dit officiële document is gratis. Als je hier een kopie van wil, dan moet je hiervoor betalen. Vraag je gemeente wat dit kost.

Nee, je bent niet verplicht om je kind te erkennen als je dit niet wil. Wil de moeder van het kind dat jij je kind erkent? Of wil het kind dit zelf? Dan kunnen zij de rechter vragen om te bepalen of je de vader bent of niet. Dit heet vaststelling van het vaderschap. Door de uitspraak van de rechter kan je de juridisch vader worden van het kind.

Als je alleen het ouderlijk gezag hebt, is er geen toestemming nodig van de andere ouder om te verhuizen. Houd wel rekening met alle afspraken die je met je ex-partner hebt gemaakt over de omgang.

 

Als je gezamenlijk het ouderlijk gezag hebt, is er wel toestemming nodig van de andere ouder om te verhuizen. Ook voor vakanties naar het buitenland moet je soms toestemming vragen aan de andere ouder. Weigert deze ouder dit? Dan kan je vervangende toestemming vragen bij de rechter. Hiervoor heb je een advocaat nodig.

 

 

Na het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap houden beide ouders het ouderlijk gezag. In sommige gevallen kan de rechter het gezag toewijzen aan een van beide ouders, dit gebeurt alleen wanneer dit in belang is van het kind.

 

Woonde je samen zonder dat je getrouwd was? Dan houd je het ouderlijk gezag als je dit tijdens het samenwonen ook al had. De situatie blijft ongewijzigd.

 

Wil je de situatie wijzigen? Dan moet de rechter bekijken of dit in het belang is van het kind. De rechter kan het kind van 12 jaar of ouder om zijn of haar eigen mening vragen. Twijfel je of je het ouderlijk gezag hebt? Dan kan je een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de rechtbank. Hier staat wie het ouderlijk gezag over het kind heeft.

Als jullie samen het gezag hebben en één van jullie komt te overlijden, dan blijft de andere ouder automatisch met het eenhoofdig gezag over. De ouder die overblijft kan dan met een nieuwe partner het gezamenlijk gezag aanvragen. Dit moet via de rechtbank worden aangevraagd. U heeft hier een advocaat voor nodig.

 

In jullie testament kunnen jullie noteren wie de voogd wordt als er geen ouder met gezag meer in het spel is. Als dit niet gedaan is, kan de rechter een voogd benoemen. Je kan ook het gezag over je kind na je overlijden regelen door een aantekening in het gezagsregister op te laten nemen.

 

 

Wat je rechten zijn nadat je het gezag verliest hangt af van de manier waarop je het gezag verloren bent.

 

Als de rechter heeft besloten dat je ex-partner het eenhoofdige gezag krijgt, dan heb je vaak nog wel recht op omgang met je kind en het recht op informatie. Hoe dit precies bij jou is geregeld, staat in de uitspraak van de rechter.

 

Als de rechter je een gezagsbeëindigende maatregel heeft opgelegd, dan is het gezag overgedragen aan een jeugdzorginstelling of aan pleegouders. In dit geval mag je niet meer meebeslissen over je kind. Vaak zal je nog wel informatie ontvangen over je kind. Het kan voorkomen dat er nog wel recht op omgang is. Op deze pagina vind je meer informatie over ontzegging van het recht op omgang.

 

Is de situatie veranderd ten opzichte van het moment dat je het gezag bent kwijtgeraakt en ben je van mening dat je nu wel weer de juiste zorg aan je kind kan bieden? Dan kan je de rechter verzoeken het gezag te herstellen. De rechter zal dit alleen doen in de gevallen dat dit in het belang van het kind is.

Als de moeder van je kind niet wil dat je het kind erkent, kan je eerst proberen om samen tot een oplossing te komen. Een mediator kan jullie hierbij helpen. Komen jullie er samen niet uit? Dan moet je als vader vervangende toestemming aanvragen via de rechter. Hier heb je een advocaat voor nodig.

 

 

Als je een kind hebt geadopteerd, ben je juridisch ouder. Meestal heb je ook meteen het ouderlijk gezag.

Twijfel je of je het ouderlijk gezag hebt over je kind? Dan kan je een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de rechtbank. Hier staat wie het ouderlijk gezag over het kind heeft. Het aanvragen van dit document is gratis.

Je kan de rechter vragen om de erkenning van een kind te vernietigen. Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Vernietiging van de erkenning kan alleen als:

 • Je niet de biologische ouder van het kind bent, en;
 • De moeder niet eerlijk is geweest over de verwekker van het kind, of;
 • Als de erkenning onder dwang heeft plaatsgevonden

 

Als dit het geval is, dan kan je een verzoekt tot vernietiging van de erkenning indienen. Hier heb je een advocaat voor nodig.

Vernietiging van de erkenning werkt terug tot het moment van de erkenning. Dat betekent dat de erkenner nooit de vader van het kind was. Alle rechten en plichten die je kreeg na erkenning, gelden niet meer. Je hebt bijvoorbeeld geen recht meer op omgang met het kind en je hoeft geen kinderalimentatie meer te betalen. Het kind is geen erfgenaam meer volgens de wet en kan zelfs de nationaliteit van de vader verliezen. Je hebt geen recht op terugbetaling van kosten, zoals betaalde kinderalimentatie of studiekosten.

Je bent automatisch juridisch ouder als het kind tijdens het huwelijk is geboren. - Ben je niet de biologische vader? Dan kan je het vaderschap ontkennen binnen 1 jaar nadat je weet dat je waarschijnlijk niet de biologische vader bent. Je vraagt de rechter dan het vaderschap ongedaan te maken. Hiervoor heb je een advocaat nodig. - Als moeder kan je het vaderschap ontkennen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. - Als kind kan je het vaderschap ontkennen binnen 3 jaar nadat je weet dat de man waarschijnlijk niet je vader is. Wist je dit al toen je jonger dan 18 jaar was, dan begint de termijn van 3 jaar pas te lopen vanaf je 18e verjaardag. Ontkenning van het vaderschap is niet mogelijk als: - je al wist voordat je trouwde, dat je vrouw zwanger was van een andere man. - je toestemming gaf voor de verwekking, bijvoorbeeld via een zaaddonor.

Het juridisch ouderschap heeft een aantal gevolgen: - Je wordt elkaars erfgenaam. Bij overlijden heb je recht op elkaars spullen. - Je kind krijgt de achternaam van één van de juridisch ouders. Je mag zelf kiezen welke achternaam je kind krijgt. - Je bent verplicht om voor het kind te zorgen. Ook financieel. Je moet de kosten voor verzorging en school betalen. - Je hebt recht op omgang met je kind en op informatie over het kind. - Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit. De juridisch ouder moet de Nederlandse nationaliteit hebben op het moment dat het kind geboren wordt.

Heb je samen kinderen zonder dat je hebt samengewoond? Dan regel je co-ouderschap op dezelfde manier als partners die uit elkaar gaan. Er zijn een paar uitzonderingen: - Het ouderschapsplan is voor jullie niet verplicht. Je kan de afspraken over co-ouderschap ook in een contract zetten. - Verdient een van beide ouders minder, dan kan het redelijk zijn dat de ander een hoger bedrag betaalt voor de kosten. Dit kan je zien als kinderalimentatie. Dit is vrijwillig, als de betalende ouder geen juridisch ouder is.

Bij co-ouderschap spreken ouders een gelijke verdeling af van de opvoeding en de verzorging van de kinderen. De kinderen verblijven evenveel bij de ene ouder als bij de andere ouder. Je moet wel afspreken op welk adres je de kinderen inschrijft. Als je co-ouderschap afspreekt, is het maken van een ouderschapsplan verplicht. Zo'n plan staat los van het ouderlijk gezag en is niet zomaar eenzijdig te wijzigen.

De ouder bij wie het kind is ingeschreven krijgt de kinderbijslag. Deze ouder kan ook kindgebonden budget aanvragen. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Je moet daarom zelf kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst als je co-ouderschap hebt.

Nee, als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je niet verplicht om je kind te erkennen. De moeder kan het vaderschap wel laten vaststellen als je als vader je kind niet erkent. Dit is een procedure bij de rechtbank. Door de uitspraak van de rechter, ben je de juridische vader van uw kind.

Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00