Veelgestelde vragen - De kinderen

Omdat co-ouderschp niet in de wet is opgenomen is het niet afdwingbaar.

Neem contact op

Co-ouderschap kunt u regelen door middel van een ouderschaplan. Hierin spreekt u af dat u beiden evenveel voor de kinderen zorgt.

Neem contact op

Het gezag over het kind eindigt wanneer het kind 18 jaar oud wordt. Indien gevaar voor de ontwikkeling van het kind bestaat kan de kinderrechter besluiten om het gezag te beëindigen en eventueel het gezag aan een derde toe te wijzen.

Neem contact op

Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen beide ouders. Hierin staan alle afspraken over uw kinderen, zoals de omgangsregeling en kinderalimentatie. Verplicht ouderschapsplan Hebben beide ouders het ouderlijk gezag? Dan bent je verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan te maken. Hebben niet beide ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan ben je niet verplicht een ouderschapsplan te maken. De ouder die de kinderen heeft erkend, heeft wel recht op omgang. Het kan verstandig zijn om hierover samen afspraken op te schrijven.

Neem contact op

Soms lukt het niet om samen een ouderschapsplan te maken. Je kan dan hulp vragen aan een mediator. Wil een van jullie niet naar een mediator, of kom je er bij de mediator niet uit? Dan kan je de rechter vragen om een ouderschapsplan te bepalen. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een mediator of advocaat.

Neem contact op

Jij en je ex-partner moeten zich beiden aan het ouderschapsplan houden. Komt een van u de afspraken niet na? Ga dan met elkaar in gesprek. Kom je er samen niet uit? Vraag dan hulp van een mediator. Wil je ex-partner niet naar een mediator of kom je er bij de mediator niet uit? Dan kan je de rechter vragen om nakoming van het ouderschapsplan. Hiervoor heb je een advocaat nodig.

Neem contact op

In een ouderschapsplan zet je afspraken over zorg en opvoeding van de kinderen, de kosten en kinderalimentatie, de informatieverstrekking aan de andere ouder en hoe je belangrijke beslissingen maakt zoals schoolkeuze. Voor een ouderschapsplan kan je het beste hulp inschakelen van een gespecialiseerde familierecht advocaat of mediator. Een advocaat kan dit laten bekrachtigen bij de rechtbank, zodat nakoming gevorderd kan worden.

Neem contact op

Een ouderschapsplan is bindend als aan vier voorwaarden zijn voldaan: beide ouders moeten het eens zijn geweest met de afspraken toen ze gemaakt werden, het ouderschapsplan mag geen ontbindende voorwaarden hebben, de afspraken mogen niet in strijd zijn met de wet en de afspraken zijn duider en helder.

Neem contact op

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die: getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonende ouders met gezamelijk gezag die uit elkaar gaan.

Neem contact op

Je kan het ouderschapsplan aanpassen als de situatie verandert. Hiervoor moet je wel met je ex-partner overleggen. Ben je het samen eens over de aanpassing? Dan kan je dit wijzigen en een handtekening zetten, je hoeft dan niet naar de rechter. Ook niet als het ouderschapsplan door de rechter in eerste instantie is vastgesteld. Kom je er samen niet uit? Vraag dan hulp van een mediator om afspraken te maken. Lukt dat niet, dan kan je middels een advocaat aan de rechter vragen het ouderschapsplan te veranderen. Aanpassingen door kind Het kind kan vanaf 12 jaar zelf de rechter vragen om afspraken over omgang te veranderen. Soms kan dit ook als uw kind jonger is. Het kan de rechter hierover een brief schrijven. De rechter oordeelt over het verzoek van het kind. Kinderen kunnen voor hulp naar een kinderrechtswinkel.

Neem contact op

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen niet zelf bepalen bij welke ouder ze wonen. Dat spreken de ouders af in het ouderschapsplan. Of de rechter bepaalt dit. Vaak telt hun mening wel mee en kunnen ze met vragen naar de rechter. Vanaf 12 jaar Is het kind 12 jaar of ouder? Dan mag het zijn mening geven. Dit heet 'hoorrecht'. Je moet dan als ouders in het ouderschapsplan zetten hoe je daarmee omgaat. Doet de rechter uitspraak over de omgangsregeling? Dan moet hij in zijn uitspraak zetten hoe hij omgaat met de mening van jullie kind. Of waarom hij dat niet doet. Jonger dan 12 jaar Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan kan de rechter ook aan het kind vragen hoe hij/zij over het ouderschapsplan denkt. Jullie kind mag ook een brief schrijven aan de rechter. Naar de rechter Kinderen kunnen geen rechtszaak starten. Dat moet hun wettelijke vertegenwoordiger voor ze doen. Meestal zijn dit de ouders. Als het kind het niet eens is met een beslissing van zijn ouders, kan het wel een brief sturen aan de rechter. De rechter beslist of hij hierover een rechtszaak begint. Bij de rechtszaak kan het kind gratis hulp krijgen van een bijzonder curator.

Neem contact op

In principe zijn beide ouders verplicht zich aan de regeling te houden. Als dit niet lukt, kunnen jullie samen andere afspraken maken. Als dit niet lukt of er wordt alsnog niet nagekomen, kan je naar de rechter stappen met een familierecht advocaat.

Neem contact op

Ja. Als de situatie verandert, kan je samen de omgangsregeling aanpassen. Dat geldt voor: - afspraken die jullie samen hebben gemaakt - afspraken die de rechter heeft uitgesproken Samen of via mediator Hebben jullie met elkaar de omgangsregeling afgesproken? Dan mag je deze ook samen aanpassen. Kom je hier samen niet uit? Dan kan een mediator jullie helpen met de aanpassingen. Via de rechter Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken? Vraag dan de rechter om de omgangsregeling aan te passen. Dit heet een ‘verzoek tot wijziging’. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechter kan: - nieuwe afspraken bepalen - bestaande afspraken tijdelijk stoppen - bestaande afspraken helemaal stoppen - bestaande afspraken laten doorwerken en nakoming regelen Door de kinderen Ook de kinderen mogen de rechter vragen om bestaande afspraken te veranderen of te stoppen. Bijvoorbeeld bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Ze bellen dan de rechtbank of schrijven een brief. De rechter beslist uiteindelijk. Kinderen kunnen voor hulp naar een kinderrechtswinkel.

Neem contact op

Nee. Ook tijdens de crisismaatregelen voor het coronavirus moet je jezelf houden aan de omgangsregeling. Wil je de regeling tijdelijk aanpassen? Maak dan samen goede afspraken en schrijf deze samen op in een e-mail of sms. Kind is ziek Heeft je kind klachten die horen bij het coronavirus? Dan mag je kind niet naar buiten. De omgangsregeling kan weer beginnen als je kind minstens 24 uur geen klachten meer heeft. Ouder is ziek Ben je zelf ziek? Dan adviseert het RIVM dringend dat jij en je huisgenoten thuis blijven. Wonen de kinderen bij jou? Dan is het beter als de kinderen 14 dagen bij jou blijven. Wonen de kinderen bij de andere ouder? Dan is het beter als de kinderen 14 dagen bij de andere ouder blijven. Na 14 dagen kan de omgangsregeling weer beginnen, behalve als het kind ziek is geworden. Contact tijdens isolatie Is de omgangsregeling niet mogelijk door ziekte van jou, je kind of de andere ouder? Probeer dan op een andere manier contact te houden, bijvoorbeeld door te bellen of beeldbellen.

Neem contact op

De erkenning van je kind regel je bij de gemeente. Wanneer? - Voor de geboorte. Hiervoor heb je toestemming nodig van de moeder. - Tijdens de geboorteaangifte: je hebt hier 3 dagen voor nadat uw kind geboren is, met toestemming van de moeder. - Na de geboorteaangifte: voordat uw kind 12 jaar is, met toestemming van de moeder tussen 12 en 16 jaar, met toestemming van moeder én kind vanaf 16 jaar en ouder, met toestemming van uw kind

Neem contact op

Een kind erkennen betekent dat je juridisch ouder wordt van je kind. Als je getrouwd of geregistereerd partner bent, ben je automatisch al juridisch ouder. Erkennen is dan niet nodig. Ben je niet getrouwd of geregistreerd partner? Woon je bijvoorbeeld samen of heb je een kind verwekt zonder dat je een relatie hebt? Dan kan je het kind, met toestemming van de moeder, erkennen.

Neem contact op

Voogdij is het gezag door een niet-ouder. Ouders kunnen dus nooit voogd zijn over hun kinderen. Een voogd heeft wel dezelfde verplichtingen als bij ouderlijk gezag: het opvoeden en verzorgen van het kind. De rechter wijst de voogd aan. Dit kan bijvoorbeeld als: - de ouders zijn overleden. De ouders kunnen in hun testament vastleggen wie de voogd moet zijn. - de ouders geen gezag mogen hebben, bijvoorbeeld omdat zij niet goed zorgen voor het kind of als de moeder minderjarig is.

Neem contact op

Bij het ouderlijk gezag horen een aantal rechten en plichten: - Je hebt het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Door het ouderlijk gezag mag je keuzes maken in de opvoeding. - Je bent onderhoudsplichtig voor het kind. Dat betekent dat je de plicht hebt om financieel voor het kind te zorgen. Je moet de kosten voor verzorging en opleiding betalen. Dit duurt minimaal tot het kind 21 jaar is. - Je bent verantwoordelijk voor het gedrag van je kind. Zo ben je aansprakelijk als je kind jonger is dan 14 jaar en schade veroorzaakt. - Je bent de wettelijke vertegenwoordiger van het kind totdat het kind 18 jaar wordt. Je kind mag bijvoorbeeld geen duur abonnement afsluiten zonder uw toestemming.

Neem contact op

Nee, voogdij is het gezag door een niet-ouder. Ouders kunnen dus nooit voogd zijn over hun kinderen. Een voogd heeft wel dezelfde verplichtingen als een ouder met ouderlijk gezag. Namelijk het opvoeden en verzorgen van het kind. De rechter wijst de voogd aan. De rechter kan bijvoorbeeld een voogd aanwijzen in deze situaties: De ouders mogen geen gezag hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld niet goed zorgen voor hun kind. Of de moeder is onder de 18 jaar. De ouders zijn overleden. De ouders kunnen in hun testament zetten wie de voogd moet zijn.

Neem contact op

Nee, je kan niet zelf afstand doen van het gezag over je kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. Je kan dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter. De rechter kijkt altijd of het veranderen van het gezag in het belang is van het kind.

Neem contact op

Probeer eerst samen tot een oplossing te komen. Je kan hiervoor hulp vragen van een mediator. Komt u er samen niet uit? Geeft de moeder geen toestemming voor het gezamenlijk gezag? Dan moet je als vader vervangende toestemming aanvragen via de rechtbank. Dit verloopt via een advocaat.

Neem contact op

Je regelt de erkenning van je kind bij de gemeente. Dit kan je regelen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte, of daarna. De ambtenaar maakt een akte van erkenning. Dit officiële document is gratis. Als je hier een kopie van wil, dan moet je hiervoor betalen. Vraag je gemeente wat dit kost.

Neem contact op

Als je alleen het ouderlijk gezag hebt, is er geen toestemming nodig van de andere ouder om te verhuizen. Houd wel rekening met alle afspraken met je ex-partner over de omgang. Als je gezamenlijk het ouderlijk gezag hebt, is er wel toestemming nodig van de andere ouder om te verhuizen. Weigert de andere ouder die gezag heeft om toestemming te geven? Dan kunt u vervangende toestemming vragen bij de rechter. Hiervoor is een advocaat verplicht. Reizen naar het buitenland Ook voor vakanties naar het buitenland moet u soms toestemming vragen aan de andere ouder. Weigert de andere ouder die gezag heeft om toestemming te geven? Dan kunt u vervangende toestemming vragen bij de rechter. Hiervoor is een advocaat verplicht.

Neem contact op

Na het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap houden beide ouders het ouderlijk gezag. In sommige gevallen kan de rechter het gezag toewijzen aan een van beide ouders, dit gebeurt alleen wanneer dit in belang is van het kind. Einde samenwonen Woonde je samen zonder dat je getrouwd was? Dan houd je het ouderlijk gezag als je dit tijdens het samenwonen ook al had. De situatie blijft ongewijzigd. Wil je de situatie wijzigen? Dan moet de rechter bekijken of dit in het belang is van het kind. De rechter kan het kind van 12 jaar of ouder om zijn of haar eigen mening vragen. Twijfel je of je het ouderlijk gezag hebt? Dan kan je een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de rechtbank. Hier staat wie het ouderlijk gezag over het kind heeft.

Neem contact op

Als jullie samen het gezag hebben en één van jullie komt te overlijden dan blijft de andere ouder automatisch met het eenhoofdig gezag over. De ouder die overblijft kan dan met een nieuwe partner het gezamenlijk gezag aanvragen. Dit moet echter via de rechtbank en hier heeft u een advocaat voor nodig. Voogd In jullie testament kunnen jullie noteren wie de voogd wordt als er geen ouder met gezag meer in het spel is. Als dit niet is gedaan kan de rechtbank een voogd benoemen. Verder kunt u het gezag na uw overlijden regelen door een aantekening in het gezagsregister te laten opnemen.

Neem contact op

Wat je rechten zijn nadat je het gezag verliest hangt af van de manier waarop je het gezag verloren bent. Eenhoofdig gezag ex-partner Heeft de rechter besloten dat je ex-partner het eenhoofdige gezag krijgt? Vaak heb je dan nog wel recht op omgang en het recht op informatie. Hoe dit precies bij jou geregeld is staat in de uitspraak van de rechter. Gezagsbeëindigende maatregel Heeft de rechter je een gezagsbeëindigende maatregel opgelegd? Het gezag is dan overgedragen aan een jeugdzorginstelling of pleegouders. In dit geval mag je niet meer meebeslissen over je kind(eren). Vaak zul je nog informatie ontvangen over je kind. Het kan ook voorkomen dat er nog recht op omgang is. Terug krijgen van het gezag Is de situatie verandert en ben je van mening dat je nu wel weer de juiste zorg aan de kinderen kan bieden? Dan kan je de rechter verzoeken het gezag te herstellen. De rechter zal dit alleen doen in de gevallen dat dit in het belang van het kind is.

Neem contact op

Nee, je bent niet verplicht om je kind te erkennen als je dit niet wil. Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap Wil de moeder dat jij je kind erkent? Of wil je kind dit zelf? Dan kunnen zij de rechter vragen om te bepalen of je de vader bent of niet. Dit heet vaststelling van het vaderschap. Door de uitspraak van de rechter kan je de juridisch vader worden van het kind.

Neem contact op

Je kan de erkenning alleen door de rechter laten vernietigen. Je hebt hiervoor een advocaat nodig. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

Neem contact op

Als je een kind hebt geadopteerd, ben je juridisch ouder. Meestal heb je ook meteen het ouderlijk gezag.

Neem contact op

Twijfel je of je het ouderlijk gezag hebt over je kind? Dan kan je een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de rechtbank. Hier staat wie het ouderlijk gezag over het kind heeft. Het aanvragen van dit document is gratis.

Neem contact op

Vernietiging van de erkenning werkt terug tot het moment van de erkenning. Dat betekent dat de erkenner nooit de vader van het kind was. Alle rechten en plichten die u kreeg na erkenning, gelden niet meer. Je hebt bijvoorbeeld geen recht meer op omgang met het kind. En je hoeft geen kinderalimentatie meer te betalen. Het kind is geen erfgenaam meer volgens de wet en kan zelfs de nationaliteit van de vader verliezen. Je hebt geen recht op terugbetaling van kosten, zoals betaalde kinderalimentatie of studiekosten.

Neem contact op

Je bent automatisch juridisch ouder als het kind tijdens het huwelijk is geboren. - Ben je niet de biologische vader? Dan kan je het vaderschap ontkennen binnen 1 jaar nadat je weet dat je waarschijnlijk niet de biologische vader bent. Je vraagt de rechter dan het vaderschap ongedaan te maken. Hiervoor heb je een advocaat nodig. - Als moeder kan je het vaderschap ontkennen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. - Als kind kan je het vaderschap ontkennen binnen 3 jaar nadat je weet dat de man waarschijnlijk niet je vader is. Wist je dit al toen je jonger dan 18 jaar was, dan begint de termijn van 3 jaar pas te lopen vanaf je 18e verjaardag. Ontkenning van het vaderschap is niet mogelijk als: - je al wist voordat je trouwde, dat je vrouw zwanger was van een andere man. - je toestemming gaf voor de verwekking, bijvoorbeeld via een zaaddonor.

Neem contact op

Het juridisch ouderschap heeft een aantal gevolgen: - Je wordt elkaars erfgenaam. Bij overlijden heb je recht op elkaars spullen. - Je kind krijgt de achternaam van één van de juridisch ouders. Je mag zelf kiezen welke achternaam je kind krijgt. - Je bent verplicht om voor het kind te zorgen. Ook financieel. Je moet de kosten voor verzorging en school betalen. - Je hebt recht op omgang met je kind en op informatie over het kind. - Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit. De juridisch ouder moet de Nederlandse nationaliteit hebben op het moment dat het kind geboren wordt.

Neem contact op

Heb je samen kinderen zonder dat je hebt samengewoond? Dan regel je co-ouderschap op dezelfde manier als partners die uit elkaar gaan. Er zijn een paar uitzonderingen: - Het ouderschapsplan is voor jullie niet verplicht. Je kan de afspraken over co-ouderschap ook in een contract zetten. - Verdient een van beide ouders minder, dan kan het redelijk zijn dat de ander een hoger bedrag betaalt voor de kosten. Dit kan je zien als kinderalimentatie. Dit is vrijwillig, als de betalende ouder geen juridisch ouder is.

Neem contact op

Bij co-ouderschap spreken ouders een gelijke verdeling af van de opvoeding en de verzorging van de kinderen. De kinderen verblijven evenveel bij de ene ouder als bij de andere ouder. Je moet wel afspreken op welk adres je de kinderen inschrijft. Als je co-ouderschap afspreekt, is het maken van een ouderschapsplan verplicht. Zo'n plan staat los van het ouderlijk gezag en is niet zomaar eenzijdig te wijzigen.

Neem contact op

De ouder bij wie het kind is ingeschreven krijgt de kinderbijslag. Deze ouder kan ook kindgebonden budget aanvragen. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Je moet daarom zelf kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst als je co-ouderschap hebt.

Neem contact op

Nee, als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je niet verplicht om je kind te erkennen. De moeder kan het vaderschap wel laten vaststellen als je als vader je kind niet erkent. Dit is een procedure bij de rechtbank. Door de uitspraak van de rechter, ben je de juridische vader van uw kind.

Neem contact op
Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00