Wat zijn de voorwaarden van co-ouderschap?

Na een echtscheiding hebben beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen en blijven beide ouders verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Steeds vaker besluiten ex-partners om het ouderschap met elkaar te delen. De kinderen wonen dan bijvoorbeeld de ene week bij moeder en de ander week bij de andere ouder.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. Ouders bepalen zelf hoe ze de kosten en zorg- en opvoedingstaken verdelen en leggen dat vast in een ouderschapsregeling. Het lijkt voor de hand liggend dat de ex-partners het redelijk met elkaar eens moeten zijn om een co-ouderschap te laten slagen. Maar, aan welke voorwaarden moeten ouders dan eigenlijk voldoen?

Uitspraak over voorwaarden co-ouderschap

Het Gerechtshof Den Bosch heeft uitspraak gedaan over de voorwaarden van het co-ouderschap. Eerder had de vader van twee minderjarige kinderen de Rechtbank verzocht om een co-ouderschap, maar dit verzoek werd afgewezen wegens slecht verlopende communicatie . De vader besloot in hoger beroep te gaan en voerde als argument onder andere aan dat de communicatie tussen hem en zijn ex-partner sterk verbeterd zou zijn. Moeder droeg aan dat een co-ouderschapsregeling niet tot de mogelijkheden behoort, doordat het nodige vertrouwen en het respect tussen partijen ontbreekt. Het verzoek van de vader tot vaststelling van een co-ouderschapsregeling werd ook in hoger beroep afgewezen. Het Hof oordeelde dat voor een gewenste co-ouderschap het volgende nodig is: een goede ouderschapsrelatie, wederzijds respect en een goede afstemming en communicatie tussen partijen. En, zo oordeelde het Hof, daar is bij partijen geen sprake. De verstandhouding tussen de ouders was weliswaar verbeterd, maar niet voldoende om een co-ouderschapsregeling een kans van slagen te geven. Wilt u deze uitspraak teruglezen? www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:GHSHE:2014:4262.Vragen over co-ouderschap?

Neem contact op met ons op via de Scheidingslijn of het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Help! Er wordt een kind ontvoerd?

Soms ben je niet alleen een professional of echtscheidingsspecialist, maar gewoon een verontrust burger. Dat gevoel bekroop mij toen een tijd geleden in de media moest lezen dat een maatschappelijk werkster een jongetje uit zijn gezin had gehaald.

Lees het volledige artikel

Welke achternaam krijgt een kind na een echtscheiding?

Ouders kunnen in Nederland kiezen of hun kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. Een combinatie van beide namen is niet mogelijk. Deze keuze is ook eenmalig.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen