Inhoudsopgave

Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na

Inhoudsopgave

Als de rechter een omgangsregeling heeft vastgesteld, zijn beide ouders verplicht om deze regeling ook na te komen. Maar wat nu als een van beide ouders zich niet aan deze verplichting houdt.

Omgangsbemiddeling

In de eerste plaats kan geprobeerd worden om door middel van bemiddeling of begeleiding alsnog tot een normale omgang te komen. Voor bemiddeling wordt meestal een onafhankelijke mediator ingeschakeld die in een aantal gesprekken met beide ouders probeert tot een oplossing te komen. Voorwaarde voor mediation is wel dat beide ouders bereid zijn om aan deze mediation mee te werken.

Omgangsbegeleiding

Bij begeleiding kan gedacht worden aan een zogenaamd BOR-traject (Begeleide OmgangsRegeling) waarbij vaak samengewerkt wordt tussen de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en maatschappelijk werk. Bij deze begeleiding wordt vaak praktische hulp aan de ouders geboden in de vorm van het regelen of beschikbaar stellen van een ontmoetingsruimte en het begeleiden van het kind naar de niet-verzorgende ouder.

Dwangmiddelen om tot omgangsregeling te komen

Als bemiddeling en begeleiding niet tot een oplossing leiden, komt het regelmatig voor dat de niet-verzorgende ouder zich noodgedwongen bij de situatie neerlegt in de hoop en verwachting dat hij later alsnog omgang met zijn kind zal krijgen. Maar de omgangsgerechtigde ouder die zich niet bij de situatie wil neerleggen heeft het ook niet makkelijk. Want het inzetten van dwangmiddelen leidt meestal tot (nog meer) escalatie en mogelijke spanningen tussen het kind en de ouder die omgang wenst. In een uiterst geval kan een rechter proberen om door middel van de volgende dwangmiddelen de verzorgende ouder te dwingen mee te werken aan een normale omgangsregeling:

  • De omgangsgerechtigde ouder kan via een kort geding procedure (spoedprocedure) de rechter vragen om de andere ouder te verplichten mee te werken aan de omgangsregeling.
  • Het opleggen van een dwangsom voor elke keer dat de verzorgende ouder niet meewerkt aan de omgangsregeling. Deze dwangsom is echter niet effectief als de verzorgende ouder geen financieel verhaal biedt.
  • Bepalen dat de ouder die omgang wenst voortaan het eenzijdige ouderlijke gezag krijgt. Als een ouder hardnekkig weigert mee te werken aan een omgangsregeling en een dwangsom heeft geen effect, dan kan de rechter hiertoe besluiten. Uiteraard kan de rechter dit alleen doen als de wijziging van het ouderlijk gezag in het belang van het kind is.
  • Ondertoezichtstelling. Dit houdt in dat de verzorgende ouder verplicht is hulp en steun aan te nemen van een gezinsvoogd. In het kader van deze hulp komt de omgangsregeling dan ook ter sprake.
  • Gijzeling van de verzorgende ouder. Dit houdt in dat de verzorgende ouder een bepaalde tijd in een huis van bewaring (gevangenis) wordt opgesloten. Deze maatregel wordt alleen in zeer extreme situaties genomen.
  • Politiedwang. De rechter kan bepalen dat de verzorgende ouder onder politiedwang zal moeten toestaan dat het kind omgang heeft met de andere ouder. Ook deze maatregel wordt slechts in uitzonderlijke situaties toegepast omdat dit vooral voor het minderjarige kind een zeer ingrijpende gebeurtenis kan zijn.
  • Strafrechtelijke vervolging (het onttrekken van het kind aan het gezag).
Section Separator

Hulp nodig?
Wij staan voor je klaar!

Onze medewerkers helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat of mediator.

Gratis intakegesprek

Altijd een advocaat die bij jou past

1432 klanten beoordelen ons met een 9,3/10