Veelgestelde vragen - Partneralimentatie

Ben je getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan kan het zijn dat je aanspraak kunt maken op partneralimentatie als jullie uit elkaar gaan. Hierbij spelen jullie inkomens natuurlijk ook een grote rol. Verdient je ex meer dan jij, dan is de kans groot dat je inderdaad partneralimentatie krijgt. Hoe hoog de partneralimentatie zal worden is van veel factoren afhankelijk en zal echt berekend moeten worden door een advocaat.

Neem contact op

Je kan samen afspraken maken over partneralimentatie. Kom je niet uit de hoogte van de partneralimentatie? Dan kan je een berekening aanvragen bij het LBIO. De afspraken laat u op papier zetten door een: notaris, mediator of advocaat (voor jullie samen). Heb je minderjarige kinderen? Of kom je er niet samen uit? Dan moet je naar de rechtbank om de echtscheiding te regelen. De rechter bepaalt dan ook de partneralimentatie. Hier heb je een advocaat voor nodig.

Neem contact op

De hoogte van de partneralimentatie wordt vastgesteld op basis van uw behoefte en de draagkracht van uw partner. De rechter kijk hiervoor naar: inkomen, leeftijd, kansen op werk en welvaartsniveau tijdens het huwelijk. De rechter hanteert hiervoor de tremanormen, hierin staan regels en adviezen voor een alimentatieberekening. De rechter is niet gebonden aan deze normen en mag bij bijzondere omstandigheden hiervan afwijken.

Neem contact op

Ja, partneralimentatie kan afgekocht worden. U moet dit schriftelijk afspreken. Let wel op dat het ontvangen van een groot bedrag gevolgen kan hebben voor uw belastingaangifte.

Neem contact op

Ja, partneralimentatie wordt door de belastingdienst gerekend onder inkomen. U betaald hierover inkomstenbelasting en premies. Wanneer u Partneralimentatie betaalt dan is dit aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Neem contact op

Ja, wanneer uw ex-partner in een land woont waar het LBIO afspraken mee heeft dan kan het LBIO u helpen met het opeisen van alimentatie.

Neem contact op

Bespreek eerst de situatie met uw ex-partner. Bij het LBIO kunt u een berekening van de partneralimentatie laten maken. Wanneer u er samen niet uitkomt dan kunt u een advocaat inschakelen.

Neem contact op

Bij samenwonen is er eigenlijk nooit sprake van partneralimentatie, of jullie moeten hier afspraken over hebben gemaakt in een samenlevingscontract. Is dit niet het geval dan kan je alleen aanspraak maken op partneralimentatie als je getrouwd bent geweest of als jullie een geregistreerd partnerschap hadden. Zijn er kinderen, dan zal er wel gekeken moeten worden naar de kinderalimentatie.

Neem contact op

Ja, dit kan. Je moet wel kijken hoelang je nog recht hebt om partneralimentatie te ontvangen. Als je binnen deze termijn valt, dan kan je overleggen om partneralimentatie te ontvangen. Lukt dit niet zelf, dan kan een familierechtadvocaat je hierbij helpen.

Neem contact op

Met pensioen gaan betekent dat jouw inkomen en dus jouw draagkracht verandert. De kans is groot dat je straks minder te besteden hebt. Betaal je partneralimentatie dan is dit een goed moment om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Meestal is er een verlaging mogelijk. Ontvang jij partneralimentatie en krijg je pensioen? Dan kan het zijn dat jouw draagkracht hierdoor groter wordt. Het kan zijn dat je hierdoor geen recht meer hebt op partneralimentatie of dat de partneralimentatie naar beneden bijgesteld moet worden. De betaler heeft dan dus een goede reden om dit aan te passen. Je kunt dit oplossen door samen een nieuwe berekening te laten maken. Wil één van de twee niet meewerken, dan kan een advocaat hierbij helpen.

Neem contact op

Ja, als jij of je ex gaat samenwonen dan heeft dit inlvoed op de partneralimentatie. Krijg jij partneralimentatie en besluit je te gaan samenwonen, dan komt hiermee jouw recht op partneralimentatie te vervallen. Je ex mag de alimentatie direct stopzetten. Betaal je partneralimentatie en ga je samenwonen, dan kan dit ervoor zorgen dat je meer moet gaan betalen. Door het samenwonen wordt jouw draagkracht namelijk groter, omdat jouw nieuwe partner waarschijnlijk ook een eigen inkomen heeft. Dit zorgt ervoor dat de ex een goede reden heeft om een verhoging te vragen. Bij het maken van een herberekening wordt het inkomen van jouw nieuwe partner volledig meegenomen. Jullie kunnen kijken of jullie samen nieuwe afspraken kunnen maken of bijvoorbeeld een herberekening laten maken. Je bent echter niet verplicht om hier aan mee te werken. Werk jij hier niet aan mee, maar wil de ex wel een verhoging? In dat geval zal hij/zij een advocaat in de arm moeten nemen.

Neem contact op

Is jouw ex meer gaan verdienen of is zijn/haar draagkracht groter geworden door opnieuw te gaan samenwonen of te trouwen? In dat geval kan je verhoging van de partneralimentatie vragen. Ook als jouw eigen draagkracht kleiner wordt doordat je bijvoorbeeld je baan kwijtraakt, kan je een verhoging van de partneralimentatie aanvragen. Jullie kunnen proberen om in goed overleg een nieuw bedrag af te spreken. Een officiële herberekening via een advocaat kan hier goed bij helpen.

Neem contact op

Vond jullie scheiding plaats voor 1 januari 2020 en waren jullie langer dan 5 jaar getrouwd of hebben jullie kinderen samen? In dat geval ligt de maximale alimentatieduur op 12 jaar. Duurde jullie huwelijk korter dan 5 jaar en zijn er binnen het huwelijk geen kinderen geboren, dan is de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk.
Bij een scheiding na 1 januari 2020 is de maximale alimentatieduur vastgesteld op 5 jaar, maar er zijn uitzonderingen. Duurde jullie huwelijk korter dan 10 jaar, dan betaal je partneralimentatie voor de helft van de tijd dat jullie huwelijk duurde. Waren jullie 12 jaar getrouwd, dan heeft je ex maximaal 5 jaar lang recht op partneralimentatie. Hebben jullie samen kinderen? Dan blijft het recht op partneralimentatie bestaan tot het jongste kind 12 is. Duurde jullie huwelijk langer dan 15 jaar en bereikt de ex binnen 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd? Dan stopt de alimentatie op het moment dat de AOW ingaat. Dit wel met een maximum van 10 jaar.

Neem contact op
Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00