Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald?

Bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatieontvanger. Wat zou de alimentatieontvanger in de ideale situatie aan alimentatie moeten ontvangen om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien? Daarna wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatiebetaler. Wat kan hij in feite betalen?

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op
  • Gratis intake-gesprek
  • Direct iemand aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00 - 18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Alimentatieberekeningen zijn vrij complexe lange berekeningen waarin allerlei inkomensbestanddelen en kosten worden verwerkt. De meeste advocaten en scheidingsadviseurs beschikken over professionele software waarmee de hoogte van de alimentatie vrij nauwkeurig berekend kan worden. Om u op een eenvoudige manier inzicht te geven in de manier waarop een alimentatieberekening gemaakt wordt, hebben wij de belangrijkste stappen hieronder voor u op een rij gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op de zogenaamde netto-methode waarbij uitgegaan wordt van het netto inkomen van beide partners. Als u zelf een snelle indicatie wilt hebben van de hoogte van de partneralimentatie kunt u gebruik maken van onze alimentatiecalculator.

Stap 1 – de behoefte van de alimentatieontvanger wordt vastgesteld

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kosten van kinderen wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is. Een voorbeeld. Cynthia en Harry hebben twee kinderen en gaan scheiden. Cynthia verdient 900 euro netto per maand, Harry verdient 1.600 euro netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op 400 euro. De behoefte van Cynthia is nu gelijk aan 60% van (1.600 + 900 – 400) = 1.260 euro. Aangezien zij zelf een inkomen heeft van 900 euro, is haar uiteindelijke behoefte nog 360 euro netto per maand.

Stap 2 – de draagkrachtruimte van de alimentatiebetaler wordt vastgesteld

Om de draagkracht van de alimentatiebetaler vast te stellen moet eerst zijn netto inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen mag de alimentatiebetaler eerst een aantal kosten (zogenaamde lasten) in mindering brengen. Het gaat hierbij met name om kosten die de alimentatiebetaler moet maken om zelf rond te kunnen komen. Bekende kosten (lasten) zijn bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te kunnen komen), redelijke woonlasten en de premie voor de zorgverzekering. De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Dit is dus in feite het bedrag dat de alimentatiebetaler voor zichzelf nodig heeft en waaruit hij geen alimentatie kan betalen. Pas als er van het netto inkomen na aftrek van al deze kosten nog een positief saldo overblijft, moet er partneralimentatie betaald worden. Het positieve saldo noemt men in vaktaal ook wel de draagkrachtruimte.

Stap 3 – de draagkracht en de hoogte van parneralimentatie wordt vastgesteld

Van de draagkrachtruimte wordt een bepaald percentage genomen, meestal 60%, dat beschikbaar is als alimentatie voor de ex-echtgenoot. Een voorbeeld. Het netto maandinkomen van Harry bedraagt 1.600 euro. Zijn totale lasten komen uit op een bedrag van 1.200 euro. De draagkrachtruimte van Harry is dus 400 euro. 60% van 400 euro, 240 euro is beschikbaar als parneralimentatie voor zijn ex-echtgenote Cynthia. Hoewel uit het eerdere voorbeeld dus bleek dat de behoefte van Cynthia 360 euro per maand bedraagt, zal zij slechts 240 euro per maand aan alimentatie van Harry ontvangen. Let op! Bovenstaande uitleg is een zeer beknopte en vereenvoudigde weergave van de berekening van partneralimentatie. Deze uitleg is vooral bedoeld om u duidelijk te maken hoe de systematiek van het berekenen van de hoogte van partneralimentatie in zijn werk gaat. U kunt dus geen rechten aan deze uitleg ontlenen. Laat een op maat gemaakte alimentatieberekening maken als u concreet wilt weten of en hoeveel alimentatie er in uw persoonlijke situatie betaald moet worden.Wilt u een officiële alimentatieberekening laten maken?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen