Veelgestelde vragen - Kinderalimentatie

Ouders moeten kinderalimentatie betalen tot het kind 21 jaar is. Tot 18 jaar wordt de alimentatie tussen de ouders geregeld. Wanneer het kind 18 wordt dan kan de betalende ouder met het kind zelf afspraken maken. De hoogte van de kinderalimentatie blijft dan meestal hetzelfde. Dit komt doordat de kosten van opvoeding en verzorgen bijna niet verschillen van die van levensonderhoud en studie. De verzorgende ouder zal vanaf dat moment geen toeslagen meer ontvangen voor het kind. Er moet dus ook aan studiefinanciering worden gedacht.

Neem contact op

Ja, tussen de leeftijden 18 en 21 jaar kunnen inkomsten uit werk of studiefinanciering de hoogte van kinderalimentatie beïnvloeden. De betalende ouder kan dan aan de rechter vragen om het opgelegde alimentatiebedrag te herzien.

Neem contact op

Eerst kijkt de rechter naar de behoefte van de kinderen. De rechter kijkt hierbij naar de leeftijd van de kinderen en het inkomen van jou en je ex-partner. Vervolgens zal de rechter kijken naar de draagkracht van jou en je ex-partner. Dit is afhankelijk van het inkomen dat je op dat moment hebt. Tot slot zal de rechter kijken naar de afgesproken omgangsregeling. De kosten voor de kinderen die de verzorgende ouder heeft, worden meegenomen in de alimentatieberekening. De rechter hanteert bij het vaststellen van alimentatie de Trema-normen, hierin staan de regels en adviezen voor een alimentatieberekening. De rechter is niet gebonden aan deze normen en kan in bijzondere situaties hiervan afwijken. Dit gebeurt echter niet vaak. Indien je nog recht hebt op partneralimentatie dan zal de kinderalimentatie altijd eerst worden berekend. Daarna kijkt de rechter pas of uw ex-partner nog partneralimentatie kan betalen.

Neem contact op

De kinderalimentatie moet gebruikt worden voor alle kosten voor de kinderen. Denk hierbij aan kleding, (sport)clubs, kinderopvang, schoolkosten etc. U kunt als ouders hierover onderling afspraken maken. Bijvoorbeeld dat bepaalden kostenposten niet van de alimentatie worden betaald. Wanneer de ontvangende ouder grote uitgaven verwacht. Dan zal deze ouder hiervoor moeten sparen met een deel van de alimentatie.

Neem contact op

Wanneer u als moeder de enige juridische ouder van uw kind bent dan kunt u eventueel een ‘vaderschapsactie’ doen. Dit betekent dat u alimentatie vraagt aan de biologische vader of aan de partner die toestemming gaf voor verwekking van uw kind (bijv. via een zaaddonor). U kunt geen alimentatie vragen aan een zaaddonor. Om kinderalimentatie te ontvangen, moet u bewijzen dat iemand de verwekker is, of uw partner was die toestemming gaf voor verwekking. De rechter kan de verwekker verzoeken mee te werken aan een DNA-test. Wanneer deze niet meewerkt kan dat van invloed zijn op het besluit van de rechter. Een vaderschapsactie heeft geen invloed op juridisch ouderschap en gaat slechts om kinderalimentatie. Wel kan het zo zijn dat deze persoon via de rechter toestemming aanvraagt voor erkenning en op deze manier recht krijgt op contact. Voor het starten van een vaderschapsactie heeft een advocaat nodig.

Neem contact op

Raakt jouw ex zijn baan kwijt, dan kan je er vanuit gaan dat dit invloed heeft op zijn inkomen en dus ook op zijn draagkracht. Hierdoor kan het zijn dat de ex de alimentatie niet meer kan betalen of hierdoor financieel in de problemen komt. Je ex heeft hiermee een goede reden om te vragen om een verlaging van de alimentatie. Het is wel belangrijk om te weten dat je niet verplicht bent om hiermee akkoord te gaan. Ga je niet akkoord, dan zal je ex via een advocaat een herberekening moeten laten maken van de kinderalimentatie en dit moeten indienen bij de rechtbank. Mocht je ex besluiten om een advocaat in te schakelen voor een herberekening, dan is het verstandig om zelf ook advocaat in te schakelen voor een eigen berekening. Schakel je geen advocaat in, en voer je geen verweer, dan wordt de herberekening van je ex en dus de verlaging van de kinderalimentatie waarschijnlijk goedgekeurd door de rechtbank. Je ex mag in de tussentijd het bedrag niet uit zichzelf aanpassen. Het oude bedrag blijft van kracht tot er een uitspraak van de rechter is. Wanneer hij dit toch doet, kan je dit te weinig betaalde geld vorderen via het LBIO.

Neem contact op

Bespreek eerst de situatie met uw ex-partner. U kunt een berekening van de kinderalimentatie aanvragen bij het LBIO. Wanneer u er samen niet uit komt dan kunt u een advocaat inschakelen. De advocaat zal de hoogte van de alimentatie berekenen en dit voor u aanvragen bij de rechter.

Neem contact op

Nee, samenwonen heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Mocht je gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan wordt dat anders. Ontvang je naast de kinderalimentatie ook partneralimentatie, dan komt je recht op partneralimentatie wel te vervallen als je gaat samenwonen.

Neem contact op

Weigert de ex de kinderalimentatie te betalen, dan is het verstandig om hier eerst over te praten. Misschien is er iets aan de hand en kunnen jullie hier onderling een afspraak over maken. Lukt dit niet of gaat het om pure onwil, dan kan je in veel gevallen gaan vorderen. Het vorderen van de alimentatie kan als de afspraken over de alimentatie op papier staan. Is er een beschikking van de rechter, is de achterstand meer dan één maand en niet groter dan zes maanden, dan kan te terecht Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het vorderen via hen is gratis. Is er geen beschikking, wil je sneller actie ondernemen of is er een langere achterstand? In dat geval kan het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI) je helpen. Zij vorderen tot vijf jaar terug en kunnen meestal ook helpen als er geen beschikking van de rechter is. Zij vragen wel een kleine bijdrage voor hun diensten.

Neem contact op

Het is nooit slim om de alimentatie zonder overleg stop te zetten. Als je dit wel doet, kan jouw kind besluiten de achterstallige alimentatie te gaan vorderen. Je moet dan alsnog betalen. Ga dus altijd in overleg met het kind. Een kind van 18 dat niet naar school gaat, kan in principe fulltime gaan werken en zichzelf met dat salaris in het eigen levensonderhoud voorzien. Kinderalimentatie is dan niet meer nodig. Leg dit uit en kijk of je samen kunt afspreken dat je de alimentatie stopt of verlaagt. Zet de afspraken wel op papier. Lukt het niet om in goed overleg tot afspraken te komen, dan kan een advocaat je helpen om de alimentatie via de rechter stop te zetten.

Neem contact op

Trouwen heeft invloed op de kinderalimentatie, maar alleen als de kinderen ook bij jou staan ingeschreven. Is dat het geval dan is jouw nieuwe partner officieel stiefouder. Dit betekent dat hij/zij ook op financieel vlak verantwoordelijk is voor jouw kinderen en dus ook een eigen onderhoudsplicht heeft. Komt er een nieuwe alimentatieberekening, dan wordt het inkomen van jouw nieuwe partner volledig meegenomen. Ga je trouwen, dan heeft je ex dus een goede reden om een verlaging van de kinderalimentatie te vragen. Het is aan jullie om te bepalen of jullie hier vrijwillig aan meewerken of niet. Zo niet, dan kan het zijn dat je ex naar de rechter stapt.

Neem contact op

Gaan jullie trouwen of kiezen jullie voor een geregistreerd partnerschap, dan heeft dit alleen invloed op de kinderalimentatie als één van de kinderen bij jou staat ingeschreven. Jouw nieuwe partner is dan, doordat jullie zijn getrouwd, officieel stiefouder en heeft een eigen onderhoudsplicht. Bij een herberekening van de alimentatie wordt het inkomen van jouw nieuwe partner volledig meegenomen. In dit geval heeft de ex dus een goede reden om een verhoging van de kinderalimentatie te vragen. Jullie kunnen hier eventueel samen nieuwe afspraken over maken. Lukt dat niet, dan kan het zijn dat de ex naar de rechter stapt.

Neem contact op

Als jullie allebei evenveel verdienen hoeven julie waarschijnlijk geen kinderalimentatie te betalen. Dit is zelden het geval. Verschillen jullie inkomens van elkaar, dan zal degene met het hoogste inkomen toch nog een stukje kinderalimentatie moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. Op deze manier zorg je ervoor dat de inkomensverschillen tussen de huishoudens een beetje worden rechtgetrokken. Het staat jullie vrij om samen een bedrag af te spreken. Wij raden echter aan om de alimentatie officieel te laten berekenen door een gespecialiseerde familierecht advocaat. Dat zorgt ervoor dat er geen discussie meer mogelijk is over het bedrag en dat jullie allebei zeker weten dat er een eerlijke afspraak is gemaakt. Daarnaast kan je bij wanbetaling direct gaan vorderen via het LBIO. Zoek je hulp van een gespecialiseerde familierecht advocaat? Bel ons gerust voor advies of een vrijblijvende intake.

Neem contact op
Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00