Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen. De man en de vrouw waren in 2002 getrouwd. In 2008 werd een zoon geboren, in 2009 een dochter. In het kader van een echtscheidingsprocedure claimt de vrouw zowel partner- als kinderalimentatie.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

DNA-test: man is niet de biologische vader

De man verweert zich en voert aan dat uit een DNA-test gebleken is dat hij niet de biologische vader van de kinderen is. Hij stelt daarom niet verplicht te zijn om kinderalimentatie te betalen. Ook vindt de man dat hij geen partneralimentatie hoeft te betalen omdat zijn vrouw hem jarenlang bedrogen heeft met buitenechtelijke relaties.

Geen kinderalimentatie want geen bloedverwantschap

Voor wat betreft de claim van de kinderalimentatie verwijst het gerechtshof naar de wet. In artikel 1:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat dat er alleen sprake kan zijn van een alimentatieplicht als er sprake is van bloed- of aanverwantschap. Nu vaststaat dat de man met 100% zekerheid niet de biologische vader van de kinderen is, is er dus evenmin sprake van bloed- of aanverwantschap. De vrouw voerde op dit punt nog aan dat de man desondanks een familieband met de kinderen zou hebben opgebouwd en om die reden toch kinderalimentatie verschuldigd zou zijn. Ook dit argument werd door de rechter van tafel geveegd.

Geen partneralimentatie wegens grievend gedrag

Vervolgens moest het gerechtshof nog beoordelen of de vrouw in aanmerking kwam voor partneralimentatie. Partneralimentatie is gebaseerd op artikel 1:157 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat letterlijk: ‘De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen.’ Hoewel partneralimentatie vrijwel altijd wordt vastgesteld aan de hand van financiële factoren, kunnen ook de gedragingen van de ex-partners een rol spelen. Uit het woordje ‘kan’ blijkt volgens het gerechtshof dat gedragingen van de alimentatiegerechtigde (lees: de vrouw) een rol kunnen spelen bij het vaststellen van de partneralimentatie. Hoewel een rechter niet snel zal aannemen dat er sprake is van dusdanig ernstig wangedrag dat dit van invloed is op de alimentatie, vond het gerechtshof dat in deze zaak wel het geval. De vrouw had tijdens de procedure toegegeven dat zij tijdens het huwelijk seksueel contact had gehad met andere mannen tegen betaling. Volgens de vrouw dwong de man haar tot prostitutie en droeg zij op deze wijze haar steentje bij aan de kosten van de huishouding. Het gerechtshof oordeelde dat van enige dwang niets gebleken is. Het werd de vrouw bovendien zwaar aangerekend dat zij de man geruime tijd in de waan heeft gelaten dat hij wel de biologische vader van de kinderen was. Onder deze omstandigheden mocht de vrouw niet van de man verlangen dat hij partneralimentatie gaat betalen, zo oordeelde de rechter. Haar verzoek werd dan ook afgewezen.Heeft u vragen over uw eigen situatie met of zonder overspel?

Neem contact met ons op via de Scheidingslijn of het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

De kinderalimentatie wordt niet of niet op tijd betaald

Als de kinderalimentatie niet (meer) of niet op tijd betaald wordt, dan is het verstandig om uw ex-echtgenoot eerst schriftelijk een betalingsherinnering te sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een van de voorbeeldbrieven van Scheidingsinformatie.nl.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen