Hoe wordt de hoogte van kinderalimentatie bepaald?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Hoewel de behoefte van elk kind afhankelijk is van allerlei individuele factoren wordt meestal uitgegaan van de normen die vastgelegd zijn in een rapport met de naam ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie’. In dit rapport is een tabel opgenomen die afhankelijk van het aantal kinderen in een gezin, de leeftijden van de kinderen en het netto besteedbaar gezinsinkomen per kind aangeeft hoe hoog de behoefte is.

Draagkracht van beide ouders speelt een rol bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie

Als de behoefte van het kind of de kinderen berekend is, wordt er gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Met andere woorden: wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van de kinderen? Tot slot zal de rechter de kinderalimentatie vaststellen naar rato van de draagkracht van beide ouders. Alimentatieberekeningen zijn vrij complexe lange berekeningen waarin allerlei inkomensbestanddelen en kosten worden verwerkt. De meeste advocaten en scheidingsadviseurs beschikken over professionele software waarmee de hoogte van de kinderalimentatie nauwkeurig berekend kan worden. Om u op een eenvoudige manier inzicht te geven in de manier waarop een alimentatieberekening gemaakt wordt, hebben wij de belangrijkste stappen hieronder voor u op een rij gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op de zogenaamde netto-methode waarbij uitgegaan worden van het netto inkomen van beide partners. Als u zelf een snelle indicatie wilt hebben van de hoogte van de kinderalimentatie kunt u gebruik maken van onze alimentatiecalculator.

Stap 1 – de behoefte van het kind of de kinderen wordt vastgesteld

Om de behoefte van kinderen vast te stellen wordt meestal gebruik gemaakt van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van kinderalimentatie’. Onderdeel van dit rapport is een tabel die per kind aangeeft wat de behoefte is.

Stap 2 – de draagkracht van beide ouders wordt berekend

Om de draagkracht van elke ouder vast te stellen moet eerst zijn of haar netto inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen worden een aantal kosten in mindering gebracht, kosten die elke ouder moet maken om zelf rond te kunnen komen. Bekende kosten (lasten) zijn bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te kunnen komen), redelijke woonlasten en de premie voor de zorgverzekering. Let op: in de bijstandsnorm zijn de kosten voor gas, water, licht, internet, telefonie e.d. al ingecalculeerd. Deze kosten mogen dus niet meer apart opgevoerd worden. Bij het inkomen van de ouder die alimentatie gaat ontvangen, wordt het geschatte kindgebonden budget opgeteld dat na de scheiding wordt ontvangen. De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Dit is dus in feite het bedrag dat elke ouder voor zichzelf nodig heeft. Als er dan nog financiële ruimte overblijft, zou dit bijgedragen kunnen worden aan de kosten van de kinderen.

Stap 3 – De hoogte van kinderalimentatie wordt vastgesteld naar rato van draagkracht van beide ouders

De rechter vergelijkt de draagkracht van beide ouders en stelt naar rato van deze draagkracht de kinderalimentatie vast. Een voorbeeld. Victor en Linda gaan scheiden. Zij hebben twee kinderen. Na de scheiding blijven de kinderen bij Linda wonen. Het besteedbaar gezinsinkomen van Victor en Linda bedroeg 3.000 euro netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op 700 euro. Na de scheiding bedraagt de draagkracht van Victor 500 euro per maand, terwijl de draagkracht van Linda 300 euro per maand bedraagt. Het bedrag dat Victor per maand aan kinderalimentatie moet betalen is 700 euro x (500:800) = 437,50 euro. Een bedrag van 262,50 euro is de bijdrage van Linda aan de kosten van de kinderen. Let op! Bovenstaande uitleg is een zeer beknopte een vereenvoudigde weergave van de berekening van kinderalimentatie. Deze uitleg is vooral bedoeld om u duidelijk te maken hoe de systematiek van het berekenen van alimentatie in zijn werk gaat. U kunt dus geen rechten aan deze uitleg ontlenen. Laat een op maat gemaakte alimentatieberekening maken als u concreet wilt weten of en hoeveel kinderalimentatie er in uw persoonlijke situatie betaald moeten worden.



Wil u een officiële alimentatieberekening van uw kinderalimentatie laten maken?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

Wordt kinderalimentatie ook geïndexeerd?

Ja. Zowel kinder- als partneralimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Wanneer kan de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen?

Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan kinderalimentatie gewijzigd wordt. Dit gebeurt dan meestal vanwege verslechterde financiële omstandigheden bij de ouder die de alimentatie moet voldoen.

Lees het volledige artikel

Nederlands alimentatiesysteem onnodig ingewikkeld

De toename van het aantal rechtszaken rondom kinderalimentatie zou drastisch kunnen afnemen als het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie vereenvoudigd zou worden.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

De kinderalimentatie wordt niet of niet op tijd betaald

Als de kinderalimentatie niet (meer) of niet op tijd betaald wordt, dan is het verstandig om uw ex-echtgenoot eerst schriftelijk een betalingsherinnering te sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een van de voorbeeldbrieven van Scheidingsinformatie.nl.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen