Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Tijdens een in gemeenschap van goederen gesloten huwelijk loopt de man ten gevolge van een auto-ongeluk een dwarslaesie op. Als de man en de vrouw een paar jaar later gaan scheiden ontstaat een felle discussie over de vraag of de destijds aan de man uitgekeerde schadevergoeding verdeeld moet worden. Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Verknochte goederen vallen buiten gemeenschap

Op deze belangrijke hoofdregel bestaat een belangrijke uitzondering: de zogenaamde verknochte goederen. Volgens artikel 1:94 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek vallen goederen en schulden die op enigerlei bijzondere wijze aan van de echtgenoten verknocht zijn slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. In normaal Nederlands staat hier dat als het gaat om zaken die op een zeer persoonlijke wijze aan een van beide echtgenoten verbonden zijn, deze zaken mogelijk niet verdeeld hoeven worden in het geval van een echtscheiding. Of deze situatie zich voordoet zal een rechter van geval tot geval bekijken. In het geval van de man met de dwarslaesie oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de schadevergoeding ter grootte van € 156.000,- inderdaad zodanig verknocht is aan de man dat deze vergoeding geheel buiten de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap valt. De vrouw viste hier dus achter het net, maar zij liet het er niet bij zitten en stelde hoger beroep in. Het gerechtshof stelde de vrouw in het gelijk. Volgens het hof viel de schadevergoeding wel degelijk in de huwelijksgoederengemeenschap. Een schadevergoeding, materieel of immaterieel, zou volgens het hof niet voldoen aan het criterium van artikel 1:94 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek en daarom in feite altijd verdeeld moeten worden. Deze uitspraak was voor de man weer aanleiding om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad.

Verknochtheid hangt af van alle omstandigheden van het geval

Daar waar de man de procedure bij het gerechtshof verloren leek te hebben, komt de Hoge Raad de man weer enigszins tegemoet zonder de zaak overigens definitief te beslissen. De Hoge Raad vernietigt wel de uitspraak van het gerechtshof omdat het hof volgens de Hoge Raad ten onrechte geconcludeerd heeft dat een schadevergoeding per definitie niet verknocht kan zijn aan een van beide echtelieden. Volgens de Hoge Raad moet steeds op basis van alle specifieke omstandigheden van het geval beoordeeld worden of er sprake is van verknochtheid of niet. De Hoge Raad verwijst de zaak door naar een ander gerechtshof om dit verder te onderzoeken.

Verknochtheid eerder aangenomen bij vergoeding die ziet op toekomstige schade

Wel geeft de Hoge Raad nog een belangrijke aanwijzing. Van belang is bijvoorbeeld de vraag of de schadevergoeding (voor een deel) betrekking heeft op schade die de echtgenoot die zich op de verknochtheid beroept zal lijden na de scheiding. Als de schadevergoeding voor een belangrijk deel ziet op het verlies van de mogelijkheid van de man om in de toekomst nog inkomen te vergaren, zal eerder geconcludeerd kunnen worden dat er sprake is van verknochtheid. Deze uitspraak laat zien hoe lastig het is om te bepalen of een bijzondere zaak of geldbedrag buiten de huwelijksgemeenschap valt vanwege een bijzondere verknochtheid. In deze zaak kwamen verschillende rechters tot verschillende oordelen. Neem contact op met een familierechtadvocaat als u zelf twijfelt of een bepaalde zaak of geldbedrag bij uw echtscheiding in de verdeling betrokken moet worden.Hulp nodig bij de verdeling van uw letselschadevergoeding?

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Nabestaandenpensioen en een echtscheiding

Een nabestaandenpensioen hoeft volgens de wet bij echtscheiding niet verdeeld te worden. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is op dit pensioen dus niet van toepassing.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Lees het volledige artikel

Wie heeft er recht op de huurwoning na een scheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Lees het volledige artikel

Wat kost een scheiding?

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn afhankelijk van een aantal factoren maar worden grotendeels bepaald door de vraag of beide partners één advocaat of adviseur in de arm nemen of dat u beiden besluit een eigen adviseur in te schakelen.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Kan ik online scheiden en wat kost dat?

Online scheiden is met name geschikt voor mensen die snel willen scheiden en slechts in beperkte mate behoefte hebben aan juridisch advies omdat u op vrijwel alle onderdelen van de scheiding zelf afspraken heeft gemaakt.

Lees het volledige artikel

Conversie: een bijzondere verdeling van pensioenrechten

Conversie is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Conversie betekent letterlijk omzetting.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen