Inhoudsopgave

Gemeenschap van goederen

Trouw je in gemeenschap van goederen? Dan worden alle bezittingen en schulden die jij en je partner hebben, gemeenschappelijk. Ook alles wat je had vóór de huwelijksdatum wordt dan ineens van jou en je partner samen. Het maakt uit of je voor of na 1 januari 2018 bent getrouwd. Na 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Lees hieronder welk onderscheid bij gemeenschap van goederen wordt gemaakt.

Algehele gemeenschap van goederen

Veel mensen zijn getrouwd in algehele gemeenschap van goederen: de klassieke vorm. Vanaf het moment dat je trouwt, deel je samen met jouw partner álle bezittingen en eventuele schulden. Of dit vermogen dan voor of na het huwelijk is opgebouwd, maakt niet uit.

Beperkte gemeenschap van goederen

Tegenwoordig zijn mensen standaard getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen: de huidige en moderne vorm. Als je met iemand trouwt, deel je samen met je partner alle bezittingen en eventuele schulden die je vanaf de huwelijksdatum opbouwt. Alle goederen en schulden die je dus vóór je huwelijk hebt opgebouwd, blijven alleen van jou.

Scheiden en gemeenschap van goederen

Als je gaat scheiden, maak je samen met je partner een lijst van bezittingen en schulden. Na het opstellen hiervan maak je een 50/50-verdeling. De afspraken laten jullie vastleggen in een echtscheidingsconvenant. In dit proces kun je worden begeleid door een eigen advocaat of een advocaat-mediator.

De gevolgen van de gemeenschap van goederen worden vooral zichtbaar als u weer gaat scheiden. Een voorbeeld. Hans en Marieke staan op het punt om te gaan trouwen. Hans heeft geen vermogen, sterker nog, hij heeft door schulden een negatief vermogen van 10.000 euro. Marieke heeft in de afgelopen jaren flink gespaard en heeft een positief vermogen van 30.000 euro. Hans en Marieke gaan trouwen zonder dat zij huwelijkse voorwaarden hebben laten maken. Na enkele jaren blijkt het huwelijk niet te werken en besluiten zij weer te gaan scheiden. Omdat er tussen Hans en Marieke een gemeenschappelijk vermogen ontstaan is, moet dit vermogen op basis van 50/50 weer verdeeld worden. Als we even aannemen dat het vermogen tijdens het huwelijk niet gewijzigd is dan is er sprake van een positief vermogen van 20.000 euro (30.000 euro spaargeld minus 10.000 euro schuld). Zowel Hans als Marieke zal 10.000 euro bij de scheiding krijgen. Doordat er geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, is Marieke er door de scheiding dus flink op achteruit gegaan.

Alternatief voor gemeenschap van goederen

Soms is het niet verstandig om in gemeenschap van goederen te trouwen. Bijvoorbeeld als je een eigen onderneming hebt en de risico’s van een eventueel faillissement niet wilt delen met je partner. In dit geval kies je ervoor om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Dit houdt in dat je partner en jij de bezittingen en schulden niet delen.

Wat valt buiten gemeenschap van goederen

Er zijn een aantal zaken die niet onder de gemeenschap van goederen vallen. De volgende zaken worden dus niet betrokken in de verdeling van het vermogen:

Schenking

Als ouders bijvoorbeeld een auto aan hun kind schenken, is deze niet bestemd is voor de andere partner. Schenkingen vallen niet in de gemeenschap van goederen.

Erfenis

Als een van de partners een geldbedrag of bezitting erft na overlijden van een familielid. De andere partner maakt hier dan geen aanspraak op.

Let op!

Bij huwelijken voor 1 januari 2018 vallen erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap als je dit schriftelijk hebt bepaald. Bij huwelijken na 1 januari 2018 valt de schenking en erfenis automatisch buiten de wettelijke gemeenschap van goederen. Hier hoef je dus niets voor op papier te zetten.

Een voorbeeld. Dorien is in 2000 getrouwd met Frans. Zij hebben geen huwelijkse voorwaarden gemaakt en zijn dus getrouwd in gemeenschap van goederen. Dorien is enig kind en heeft behoorlijk rijke ouders. De ouders van Dorien hebben een testament gemaakt waarin staat dat Dorien hun enige erfgenaam is. In het testament staat ook een zogenaamde uitsluitingsclausule. Dit houdt in dat de erfenis van Dorien niet in de gezamenlijke bezittingen van Dorien en Hans valt. Als Hans en Dorien ooit gaan scheiden hoeft deze erfenis dus niet verdeeld te worden.

Verknochte goederen

Dit zijn goederen die hoogstpersoonlijk zijn. Als een van de twee partners bijvoorbeeld een rolstoel en canta krijgt in verband met een lichamelijke handicap. Deze goederen blijven dan na de scheiding van de partner met de handicap. Een ander voorbeeld van verknochte goederen zijn de persoonlijke kleren, sieraden of gedenkstukken of persoonlijke cadeaus van de ene of de andere partner. Meestal worden de verknochte goederen bij een echtscheiding weliswaar aan de ene echtgenoot toebedeeld, maar heeft de andere echtgenoot recht op verrekening van de waarde.

Als voorbeeld: Jacqueline en Martijn zijn getrouwd en hebben geen huwelijkse voorwaarden laten maken. Martijn heeft een eigen bedrijf in de vorm van een besloten vennootschap (B.V.). De aandelen in deze B.V. zijn 300.000 euro waard. De rest van het vermogen van Jacqueline en Martijn bestaat uit een huis met een waarde van 250.000 euro en een spaarrekening waarop 100.000 euro staat. Jacqueline en Martijn gaan scheiden. De aandelen van de B.V. zijn zo persoonlijk aan Martijn verbonden dat het voor de hand ligt dat deze aandelen aan hem worden toebedeeld. De waarde van deze aandelen moet wel met Jacqueline verrekend worden. Bij de echtscheiding zou de verdeling van alle bezittingen er als volgt uit kunnen zien.

  Jacqueline  Martijn
 aandelen  300.000 euro
 huis  250.000 euro
 spaarrekening    75.000 euro   25.000 euro
 totaal  325.000 euro  325.000 euro
Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 20:00