Nabestaandenpensioen en een echtscheiding

Een nabestaandenpensioen hoeft volgens de wet bij echtscheiding niet verdeeld te worden. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is op dit pensioen dus niet van toepassing.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Nabestaandenpensioen na een echtscheiding

Nabestaandenpensioen komt in veel pensioenregelingen voor. Het is een periodieke uitkering die wordt uitgekeerd als degene die het pensioen opbouwt komt te overlijden. Ook bestaat er nog zoiets als bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is een uitkering die een ex-partner kan ontvangen als de andere ex-partner komt te overlijden. Dit noemt men bijzonder nabestaandenpensioen omdat beide partners op het moment van overlijden al gescheiden zijn. Een voorbeeld. Frits en Mathilde zijn ruim 20 jaar getrouwd geweest en gaan scheiden. Frits heeft gedurende het huwelijk gewerkt en deelgenomen aan een pensioenregeling. Mathilde heeft geen pensioen opgebouwd. Bij de scheiding wordt de afspraak gemaakt dat het door Frits opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld wordt op basis van de standaardverdeling. Beiden krijgen dus recht op 50% van het door Frits opgebouwde ouderdomspensioen. Deze bedragen worden pas uitbetaald op de pensioendatum van Frits. Als Frits zou komen te overlijden voorafgaand aan de echtscheiding, dan heeft Mathilde volgens de pensioenregeling van Frits recht op een nabestaandenpensioen. Dit pensioen wordt uitbetaald zo lang als Mathilde leeft. Als Frits komt te overlijden na het definitief worden van de echtscheiding, dan heeft Mathilde geen recht op nabestaandenpensioen. Zij is namelijk niet meer de partner van Frits. Ook zal er geen uitbetaling meer plaatsvinden van de helft van het door Frits tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Bijzonder nabestaandenpensioen

In sommige pensioenregelingen is een bijzonder nabestaandenpensioen opgenomen. Dit houdt in dat Mathilde toch nog recht heeft op een nabestaandenpensioen ondanks het feit dat zij niet meer met Frits getrouwd is. Als beide ex-partners de verdeling van het pensioen zo willen regelen dat er geen afhankelijkheid meer is van het overlijden van de andere partner, kunnen zij gezamenlijk kiezen voor conversie.Advies of hulp nodig over een echtscheiding?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Conversie: een bijzondere verdeling van pensioenrechten

Conversie is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Conversie betekent letterlijk omzetting.

Lees het volledige artikel

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen