Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. Als u gaat scheiden, moet er veel geregeld worden in een vaak emotionele periode. Waar begint u? Elke echtscheidingsprocedure begint met een verzoekschrift gericht aan de rechtbank. Wij helpen u graag verder.

Niet elke echtscheidingsprocedure verloopt op dezelfde wijze. Soms schakelen beide partners een eigen advocaat in, soms wordt gekozen voor een gezamenlijke advocaat en ook het inschakelen van een mediator komt regelmatig voor. Toch moet in alle gevallen aan de rechtbank gevraagd worden om het huwelijk officieel te ontbinden. Hiervoor zal een advocaat een schriftelijk verzoek moeten indienen bij de rechtbank. Ook al verlopen niet alle echtscheidingen op dezelfde wijze, in het algemeen zal een echtscheidingsprocedure volgens volgende stappen verlopen.

Stap 1 – Gesprekken en afspraken tussen partners

Een echtscheiding begint meestal met een aantal gesprekken tussen beide partners. Vaak wordt geprobeerd om in onderling overleg al een aantal basisafspraken te maken. Hoe gaan we precies uit elkaar? Hoe verdelen we onze bezittingen? Wat gebeurt er met de kinderen? Zou er alimentatie betaald moeten worden? Wat moet er met de echtelijke woning gebeuren? Zijn er schulden? Soms worden er al een aantal concrete afspraken gemaakt.

Stap 2 – Keuze van adviseur en inventarisatie

Nadat een aantal wensen of vragen zijn opgesteld, komt vrij snel de vraag op: welke adviseur gaan we inschakelen? En: schakelt ieder zijn of haar eigen adviseur in of kiezen we een gezamenlijke adviseur? Het spreekt voor zich dat van een gezamenlijke adviseur alleen sprake kan zijn als de verstandhouding tussen partijen nog redelijk goed is en er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Besluit u om samen één adviseur in te schakelen, bedenk dan wel dat deze adviseur zich in principe zal moeten terugtrekken als tijdens de echtscheidingsprocedure blijkt dat u er in onderling overleg toch niet uitkomt. Daarnaast moet er ook een keuze gemaakt worden over het type adviseur: een advocaat, een mediator of wellicht een notaris? Alle adviseurs die verbonden zijn aan www.scheidingsinformatie.nl zijn advocaat (en soms ook mediator) en hebben ruime ervaring op het gebied van het familierecht.

Stap 3 – Advies adviseur en onderhandeling

Als de adviseur eenmaal gekozen is, zal hij of zij uw wensen en vragen bespreken en met een realistisch advies komen. Daarbij zullen zaken als de verdeling van het vermogen, eventuele partneralimentatie en regelingen voor de kinderen (omgang, gezag, alimentatie) zeker aan bod komen. Uiteraard kan dit advies aangepast worden en zal er vaak nog de nodige onderhandeling tussen beide partners plaatsvinden. Na afloop hiervan zullen de definitieve afspraken worden vastgelegd in een aantal documenten: het echtscheidingsconvenant en (als er kinderen zijn) het ouderschapsplan.

Stap 4 – Echtscheidingsverzoek naar rechtbank

Een advocaat zal een officieel echtscheidingsverzoek naar de rechtbank sturen. Dit verzoek kan namens beide partners gezamenlijk worden ingediend, maar kan ook namens een van beide partners worden gedaan. In het verzoekschrift zal de advocaat de rechtbank vragen om de echtscheiding uit te spreken. Daarnaast kan de rechter in dit verzoekschrift ook gevraagd worden om een uitspraak te doen over partneralimentatie, kinderalimentatie, de verdeling van de gemeenschap en het gezag en de omgang met kinderen. Een verzoekschrift kan gezamenlijk (namens beide partners) worden ingediend, maar kan ook eenzijdig (door een van beide partners) worden ingediend. Als er sprake is van een eenzijdig verzoekschrift, dan krijgt de andere partner van de rechtbank de gelegenheid om schriftelijk te reageren door middel van het indienen van een verweerschrift. Als dit verweerschrift door de rechtbank ontvangen is, zal er een zitting worden ingepland. Tijdens deze zitting zullen alle zaken rondom de echtscheiding besproken worden. Enkele weken na deze zitting zal de rechtbank schriftelijk uitspraak doen.

Stap 5 – Afgifte beschikking en inschrijving beschikking in registers burgerlijke stand

De rechtbank stuurt de uitspraak (in vakjargon: de beschikking) naar de advocaat (of naar beide advocaten). Daarmee is de echtscheiding nog niet definitief. De beschikking moet nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas als de echtscheiding is ingeschreven zijn partijen gescheiden. Mocht de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan blijven partijen gehuwd.

Advies of hulp nodig bij uw echtscheiding?

Neem contact op met ons op via de Scheidingslijn of het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Kan ik van een echtscheidingsbeschikking in hoger beroep?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een van beide partners (soms zelfs beide partners) besluit om hoger beroep in te stellen. U kunt binnen 3 maanden na de beslissing van de rechtbank een beroep instellen bij het gerechtshof.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Wie heeft er recht op de huurwoning na een scheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wat kost een scheiding?

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn afhankelijk van een aantal factoren maar worden grotendeels bepaald door de vraag of beide partners één advocaat of adviseur in de arm nemen of dat u beiden besluit een eigen adviseur in te schakelen.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Kan ik online scheiden en wat kost dat?

Online scheiden is met name geschikt voor mensen die snel willen scheiden en slechts in beperkte mate behoefte hebben aan juridisch advies omdat u op vrijwel alle onderdelen van de scheiding zelf afspraken heeft gemaakt.

Lees het volledige artikel

Moet ik voor een echtscheiding een advocaat inschakelen?

Bij echtscheidingsprocedures geldt de zogenaamde verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u een advocaat moet inschakelen om een verzoekschrift voor echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen