Conversie: een bijzondere verdeling van pensioenrechten

Conversie is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Conversie betekent letterlijk omzetting. Deze omzetting slaat op het feit dat hierbij een deel van het ouderdomspensioen definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen van de andere ex-partner. Hoe dit werkt kunt u het beste zien aan de hand van de volgende twee voorbeelden.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Voorbeeld 1: de standaardverdeling van ouderdomspensioen

Jan en Martha gaan scheiden na een huwelijk van 18 jaar. Tijdens dit huwelijk heeft alleen Jan pensioen opgebouwd. Jan en Martha besluiten bij de echtscheiding te kiezen voor de standaardverdeling van het pensioen.

Dit houdt in dat Martha recht krijgt op de helft van het door Jan tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Martha krijgt deze helft niet direct uitbetaald. Pas als Jan met pensioen gaat, krijgt Martha haar deel rechtstreeks door het pensioenfonds uitbetaald.

Als Jan voor zijn pensioendatum komt te overlijden, komt ook het recht van Martha op haar deel van het ouderdomspensioen te vervallen. Martha is voor haar uitkering dus afhankelijk van het leven van Jan. Als Martha komt te overlijden voorafgaand aan de pensioendatum van Jan, krijgt Jan weer recht op de volle 100% van zijn ouderdomspensioen.

Voorbeeld 2: conversie van pensioenrechten

Maurice en Wendy gaan scheiden na een huwelijk van 11 jaar. Tijdens dit huwelijk heeft alleen Maurice pensioen opgebouwd. Tijdens de echtscheiding geeft Wendy aan dat zij bij de verdeling van het ouderdomspensioen van Maurice voor de daadwerkelijke uitbetaling van haar deel niet afhankelijk wil zijn van het leven van Maurice. Zij stelt conversie voor, Maurice gaat hiermee akkoord.

Door de conversie wordt de helft van het door Maurice tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen definitief omgezet (in vaktaal: geconverteerd) naar een eigen, zelfstandig ouderdomspensioen van Wendy dat geheel los komt te staan van de pensioenregeling van Maurice. Men zegt ook wel dat Wendy bij deze verdeling ‘een eigen aanspraak op ouderdomspensioen krijgt’.

Als Maurice voorafgaand aan de pensioendatum komt te overlijden, heeft dit geen invloed op het ouderdomspensioen van Wendy. En als Wendy komt te overlijden, krijgt Maurice niet zijn volle 100% van het ouderdomspensioen weer terug.

Voor- en nadelen van conversie

Conversie is alleen mogelijk als u daar beiden mee instemt. Als een van beide partners hier niets voor voelt, zal de standaardverdeling van toepassing zijn.

Het grote voordeel van conversie is het feit dat de band tussen beide ex-partners definitief verbroken wordt. Ook op pensioengebied zijn de ex-partners niet meer afhankelijk van het in leven zijn van de ander. Een nadeel kan zijn dat degene die het pensioen heeft opgebouwd bij het overlijden van zijn partner, niet meer het volle ouderdomspensioen terug krijgt.

Laat u goed financieel adviseren over uw persoonlijke situatie als u een keuze moet maken over de verdeling van de pensioenrechten. Niet in alle gevallen zal conversie de beste oplossing zijn.Wilt u meer weten over de conversie van pensioenrechten?

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Nabestaandenpensioen en een echtscheiding

Een nabestaandenpensioen hoeft volgens de wet bij echtscheiding niet verdeeld te worden. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is op dit pensioen dus niet van toepassing.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen