Ouderlijk gezag na een echtscheiding

Na een echtscheiding geldt de hoofdregel dat beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen hebben. Dit gezag blijft behouden na de echtscheiding. Volgens de wet staan alle minderjarigen onder gezag. In een normale situatie zal dit meestal ouderlijk gezag zijn. Als het gezag wordt uitgeoefend door een niet-ouder dan spreekt men van voogdij. Natuurlijk kunnen er ook problemen ontstaan, daarover leest u hier meer.

Alle minderjarige kinderen staan onder gezag

Dat minderjarige kinderen onder (ouderlijk) gezag staan is logisch. Een minderjarig kind kan zelf geen beslissingen nemen over zijn vermogen, kan in principe geen contracten sluiten en heeft iemand nodig die toezicht houdt en zorgt voor de opvoeding.

Ouderlijk gezag blijft na echtscheiding gewoon doorlopen

Tot 1 januari 1998 leidde een echtscheiding er automatisch toe dat het gezamenlijke ouderlijke gezag bij een van de ouders kwam te liggen, meestal de moeder. Sinds 1 januari 1998 gelden nieuwe regels die voorschrijven dat het gezamenlijk ouderlijk gezag na de echtscheiding gewoon doorloopt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er sprake moet zijn van een 50/50 verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Maar de uit het ouderschap voortvloeiende verplichtingen en verantwoordelijkheden tegenover het kind blijven dus gewoon bestaan. Het is dus belangrijk dat u als ouders samen afspraken maakt over de invulling van de ouderrol bij de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd ouderschapsplan.

Samen belangrijke beslissingen nemen

In de praktijk zal het vaak zo zijn dat een van de ouders (meestal de moeder) verantwoordelijk is voor de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind en dat de andere ouder (vaak de vader) het kind eens in de zoveel tijd ziet (vaak eens in de twee weken). Omdat beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is het de bedoeling dat er over belangrijke beslissingen rondom het kind een gezamenlijke beslissing wordt genomen. De kleine dagelijkse zaken zullen worden beslist door de ouder die met de dagelijkse verzorging belast is.

Beëindigen van gezamenlijk ouderlijk gezag

Hoewel de hoofdregel luidt dat het gezamenlijk ouderlijk gezag na een echtscheiding doorloopt, zijn er situaties waarbij het in het belang van het kind beter is dat het ouderlijk gezag bij één ouder komt te liggen. Men spreekt dan van eenhoofdig gezag. Beide ex-partners kunnen de rechter tijdens maar ook na de echtscheidingsprocedure vragen om het gezag bij een van beide ouders te leggen. De rechter zal een dergelijk verzoek met terughoudendheid beoordelen. Volgens de wettelijke regeling zal een rechter een dergelijk verzoek alleen honoreren: ‘als voortzetting van het gezamenlijke gezag een onaanvaardbaar risico inhoudt dat het kind klem of verloren raakt tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd verbetering zal optreden.’ In de praktijk kan het dan bijvoorbeeld om de volgende situaties gaan:

  • Een van de ouders is drugsverslaafd, weigert hulp in te schakelen en is geestelijk labiel.
  • Een van beide ouders verblijft langdurig in het buitenland in verre oorden waardoor communicatie soms wekenlang niet mogelijk is.
  • De communicatie tussen beide ouders is zo slecht dat dit een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind en het kind ernstig klem lijkt te komen tussen beide ouders.
  • Een van beide ouders kan of wil geen invulling geven aan het ouderlijk gezag.

Wat als beide ouders het eenhoofdige gezag willen hebben?

Als beide ouders via een advocaat de rechter verzoeken om het eenhoofdige gezag, dan zal de rechter nagaan aan wie het gezag in het belang van het kind het beste gegeven kan worden. Daarbij zal de rechter kijken naar de opvoedingskwaliteiten van beide ouders, maar ook naar zaken als de woonsituatie, de verhouding tot het kind en de mogelijkheden tot verzorging en opvoeding.

Vragen over het ouderlijk gezag na een echtscheiding?

Neem contact op met de Scheidingslijn of gebruik het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wat is informatie- en consultatieplicht?

De verzorgende ouder heeft de wettelijke plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen rondom het kind. Dit noemt men ook wel de informatie- en consultatieplicht.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Help! Er wordt een kind ontvoerd?

Soms ben je niet alleen een professional of echtscheidingsspecialist, maar gewoon een verontrust burger. Dat gevoel bekroop mij toen een tijd geleden in de media moest lezen dat een maatschappelijk werkster een jongetje uit zijn gezin had gehaald.

Lees het volledige artikel

Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na

Wat nu als een van beide ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt die de rechter heeft vastgesteld. Bemiddeling, begeleiding of juridische stappen?

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Welke achternaam krijgt een kind na een echtscheiding?

Ouders kunnen in Nederland kiezen of hun kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. Een combinatie van beide namen is niet mogelijk. Deze keuze is ook eenmalig.

Lees het volledige artikel

Scheiden met kinderen, wat zijn de gevolgen?

Ouderlijk gezag na een echtscheiding Na een echtscheiding geldt de hoofdregel dat beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen hebben. Dit gezag blijft behouden na de echtscheiding. Volgens de wet staan alle minderjarigen onder gezag. In een normale situatie zal dit meestal ouderlijk gezag zijn. Als het gezag wordt uitgeoefend door een niet-ouder dan [...]
Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Wat zijn de voorwaarden van co-ouderschap?

Steeds vaker besluiten ex-partners om het ouderschap met elkaar te delen. De kinderen wonen dan bijvoorbeeld de ene week bij moeder en de ander week bij de andere ouder.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen