Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een wettelijk verplicht gesteld document waarin ouders die gaan scheiden hun afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen schriftelijk vastleggen.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Kind heeft recht op opvoeding en verzorging van beide ouders

Volgens de wet hebben minderjarige kinderen recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Deze verplichting van de ouder houdt niet op na een echtscheiding omdat het gezamenlijk ouderlijk gezag na een scheiding gewoon doorloopt. Door een echtscheiding verandert er wel het nodige in het dagelijkse gezinsleven van ouders en kinderen en zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan zaken als:

  • Bij wie zullen de kinderen gaan wonen?
  • Hoe gaat een omgangsregeling eruit zien?
  • Wat gaat er geregeld worden over de kosten van de opvoeding en de verzorging van de kinderen?
  • Hoeveel kinderalimentatie gaat er betaald worden?
  • Hoe gaan de ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de kinderen?

Al deze afspraken worden vastgelegd in een document, het zogenaamde ouderschapsplan.

Ouderschapsplan als bijlage bij echtscheidingsverzoekschrift

In de situatie dat er sprake is van minderjarige kinderen moet bij elk echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan worden toegevoegd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een gemeenschappelijk verzoek van beide ouders of een eenzijdig verzoek van de kant van een ouder. Als er geen ouderschapsplan als bijlage bij het echtscheidingsverzoekschrift is gevoegd, zal de rechter verlangen dat dit alsnog gebeurt of zal de rechter hierover vragen aan beide ouders stellen bij de mondelinge behandeling. Wat als de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen over een ouderschapsplan? In veruit de meeste gevallen zijn de ouders, al dan niet met behulp van een mediator of advocaat, wel in staat om een gezamenlijk ouderschapsplan op te stellen. Soms lukt dit echter niet. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er geen contact meer is met een van de ouders of dat een van de ouders in een psychiatrische kliniek is opgenomen. In dat geval moet degene die het echtscheidingsverzoekschrift indient concreet aangeven waarom er geen gezamenlijk ouderschapsplan is. De rechter kan, afhankelijk van de opgegeven reden, besluiten om het echtscheidingsverzoek toch gewoon toe te wijzen.

De inhoud van het ouderschapsplan

Hoewel de wet niet tot in detail beschrijft wat er allemaal in een ouderschapsplan moet staan, zijn er een drietal onderwerpen die in elk geval in het plan geregeld moeten worden: 1. De wijze waarop u met uw ex-partner de zorg- en opvoedingstaken verdeelt.Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • de dagelijkse zorg voor de kinderen
  • de omgangsregeling
  • de vraag hoe er omgegaan wordt met school, vrije tijd, vakanties en medische verzorging

2. De wijze waarop u en uw ex-partner elkaar informeren en raadplegen over belangrijke ontwikkelingen rondom de kinderen. Hierbij moet u denken aan ontwikkelingen op school, over de gezondheid of over het vermogen van de kinderen. 3. De manier waarop u beiden omgaat met de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Wie draagt hoeveel bij aan bepaalde kosten? Hoeveel kinderalimentatie wordt er betaald? Als u zelf een ouderschapsplan moet opstellen kunt u hier een gratis model downloaden dat u kunt aanpassen naar gelang uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

Advocaat of mediator?

Gaat u scheiden? Dan heeft u een advocaat of een mediator nodig. Het is belangrijk dat alles goed wordt geregeld voor uw kinderen. Als u contact met ons opneemt, dan zorgen wij voor een gespecialiseerde advocaat of mediator bij u in de buurt. U kunt ons bellen op 085 – 029 1003.

Advies of hulp nodig over uw ouderschapsplan?

Neem contact op met ons op via de Scheidingslijn of het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Ontzegging van het recht op omgang

In principe heeft elke ouder recht op omgang met zijn kinderen. Maar in uitzonderlijke situaties kan de rechter in belang van het kind anders bepalen.

Lees het volledige artikel

Welke achternaam krijgt een kind na een echtscheiding?

Ouders kunnen in Nederland kiezen of hun kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. Een combinatie van beide namen is niet mogelijk. Deze keuze is ook eenmalig.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na

Wat nu als een van beide ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt die de rechter heeft vastgesteld. Bemiddeling, begeleiding of juridische stappen?

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Wat is informatie- en consultatieplicht?

De verzorgende ouder heeft de wettelijke plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen rondom het kind. Dit noemt men ook wel de informatie- en consultatieplicht.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Help! Er wordt een kind ontvoerd?

Soms ben je niet alleen een professional of echtscheidingsspecialist, maar gewoon een verontrust burger. Dat gevoel bekroop mij toen een tijd geleden in de media moest lezen dat een maatschappelijk werkster een jongetje uit zijn gezin had gehaald.

Lees het volledige artikel

Wat zijn de voorwaarden van co-ouderschap?

Steeds vaker besluiten ex-partners om het ouderschap met elkaar te delen. De kinderen wonen dan bijvoorbeeld de ene week bij moeder en de ander week bij de andere ouder.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen