Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Kort huwelijk zonder kinderen

Als het huwelijk niet meer dan vijf jaar stand heeft gehouden en er zijn geen kinderen uit dit huwelijk geboren dan eindigt de verplichting tot het voldoen van partneralimentatie na het verstrijken van de termijn die gelijk staat aan de duur van het huwelijk. Bij een huwelijk dat drie jaar geduurd heeft, bedraagt de duur van de partneralimentatie ook drie jaar.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Kan alimentatieplicht ook langer dan twaalf jaar duren?

Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk dat de duur van de partneralimentatie langer dan 12 jaar bedraagt. In de wet is namelijk geregeld dat de duur van de partneralimentatie kan worden verlengd als beëindiging van de uitkering van een zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van de termijn van 12 jaar naar mate van redelijkheid en billijkheid niet van de partneralimentatiegerechtigde kan worden gevergd. Met andere woorden: als de omstandigheden ernstig genoeg zijn, kan de termijn van 12 jaar opgerekt worden. Het gaat dan wel om een uitzonderlijke situatie. Een rechter gaat niet snel over tot verlenging van de termijn. Doet de rechter dit wel, dan bepaalt de rechter ook een termijn voor de verlenging. Ook zal hij aangeven of verlenging van die termijn verder nog mogelijk is.

Partneralimentatie met twee jaar verlengd

Op 26 februari 2009 heeft de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat de termijn van de partneralimentatie met twee jaar werd verlengd. Het ging in die zaak om een vrouw die tijdens het huwelijk parttime als thuishulp had gewerkt. Na de scheiding nam de vrouw de zorg op zich voor de zoon die aan ernstige psychische en gedragsstoornissen leed. Hierdoor kon de vrouw slechts tijdens schooluren van de zoon werken. De vrouw was vanuit huis een eigen onderneming gestart. Maar dit bedrijf genereerde momenteel nog te weinig inkomsten voor de vrouw om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. De rechtbank kwam tot het oordeel dat de vrouw nog twee jaar langer aanspraak kon maken op partneralimentatie omdat zij zich intensief met de noodzakelijke zorg voor de zoon heeft beziggehouden en zij er daarnaast alles aan heeft gedaan om haar verdiencapaciteit uit te breiden. Ook besteedde de vrouw haar vrije tijd in haar onderneming. Tegen deze achtergrond vond de rechtbank het op dit moment te ingrijpend voor de vrouw om de partneralimentatie te laten eindigen. De rechtbank oordeelde wel dat de vrouw na ommekomst van de twee jaar verlenging, niet nogmaals in aanmerking komt voor een verlenging van de partneralimentatie.Heeft u vragen over het einde van uw partneralimentatie?

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen