Inhoudsopgave

Bel voor een gratis adviesgesprek

Maandag t/m vrijdag
09:00 tot 19:00

Vervalt de verplichting tot partneralimentatie altijd na 12 jaar?

Om te beoordelen tot wanneer partneralimentatie betaald moet worden kijken moeten we kijken naar de tijd waarin jullie uit elkaar zijn gegaan. Vanaf 1 januari 2020 gelden er namelijk nieuwe regels over de duur van partneralimentatie. Er zal dus gekeken worden naar wanneer jullie de alimentatie hebben afgesproken of vastgesteld. Als jullie voor 1 januari 2020 al uit elkaar zijn gegaan en de alimentatie hebben vastgesteld vallen jullie nog onder de oude regeling. In beginsel is de duur van de alimentatie in dat geval 12 jaar. Hieronder bespreken we enkele uitzonderingen.

Kort huwelijk zonder kinderen

Als het huwelijk niet meer dan vijf jaar stand heeft gehouden en er zijn geen kinderen uit dit huwelijk geboren dan eindigt de verplichting tot het voldoen van partneralimentatie na het verstrijken van de termijn die gelijk staat aan de duur van het huwelijk. Bij een huwelijk dat drie jaar geduurd heeft, bedraagt de duur van de partneralimentatie ook drie jaar.

Kan alimentatieplicht ook langer dan twaalf jaar duren?

Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk dat de duur van de partneralimentatie langer dan 12 jaar bedraagt. In de wet is namelijk geregeld dat de duur van de partneralimentatie kan worden verlengd als beëindiging van de uitkering van een zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van de termijn van 12 jaar naar mate van redelijkheid en billijkheid niet van de partner alimentatiegerechtigde kan worden gevergd. Met andere woorden: als de omstandigheden ernstig genoeg zijn, kan de termijn van 12 jaar opgerekt worden. Het gaat dan wel om een uitzonderlijke situatie. Een rechter gaat niet snel over tot verlenging van de termijn. Doet de rechter dit wel, dan bepaalt de rechter ook een termijn voor de verlenging. Ook zal hij aangeven of verlenging van die termijn verder nog mogelijk is.

Partneralimentatie met twee jaar verlengd

Op 26 februari 2009 heeft de rechtbank te Den Haag geoordeeld dat de termijn van de partneralimentatie met twee jaar werd verlengd. Het ging in die zaak om een vrouw die tijdens het huwelijk parttime als thuishulp had gewerkt. Na de scheiding nam de vrouw de zorg op zich voor de zoon die aan ernstige psychische en gedragsstoornissen leed. Hierdoor kon de vrouw slechts tijdens schooluren van de zoon werken. De vrouw was vanuit huis een eigen onderneming gestart. Maar dit bedrijf genereerde momenteel nog te weinig inkomsten voor de vrouw om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. De rechtbank kwam tot het oordeel dat de vrouw nog twee jaar langer aanspraak kon maken op partneralimentatie omdat zij zich intensief met de noodzakelijke zorg voor de zoon heeft beziggehouden en zij er daarnaast alles aan heeft gedaan om haar verdiencapaciteit uit te breiden. Ook besteedde de vrouw haar vrije tijd in haar onderneming. Tegen deze achtergrond vond de rechtbank het op dit moment te ingrijpend voor de vrouw om de partneralimentatie te laten eindigen. De rechtbank oordeelde wel dat de vrouw na het verstrijken van de twee jaar verlenging, niet nogmaals in aanmerking komt voor een verlenging van de partneralimentatie.

Partneralimentatie verlengen

Partneralimentatie wijzigen

Wil jij weten of één van bovenstaande uitzonderingen van toepassing is op jouw situatie? Schakel dan een advocaat of mediator in. De advocaat kan de partneralimentatie aanvragen, wijzigen of verlengen.

Section Separator

Hulp nodig?
Wij staan voor je klaar!

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat of mediator.

Mediation en eigen advocaat mogelijk

Locaties door heel Nederland

Alleen gespecialiseerde advocaten en mediators

Gratis telefonische intake

Bel ons: 085 - 019 8601

Of stuur ons een email

Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00