Inhoudsopgave

Alimentatie en ondernemerschap

Inhoudsopgave

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden. Een paar handvatten. Bij het vaststellen van de hoogte van alimentatie gelden twee belangrijke uitgangspunten: wat is de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en wat is de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Simpel gezegd: wat heeft de één nodig en wat kan de ander betalen? De laagste uitkomst van de twee bepaalt de maximaal te betalen alimentatie. Alimentatie en ondernemerschap maakt het niet eenvoudiger, maar wij helpen u graag verder.

Bij een ondernemer is er discussie mogelijk over de hoogte van zijn draagkracht aangezien niet altijd duidelijk is wat zijn inkomsten zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers die een onderneming op eigen naam voeren en ondernemers die hun onderneming voeren door middel van een aparte rechtspersoon.

Eenmanszaak en alimentatie

Volgens de meest recente richtlijnen die rechters hanteren bij het vaststellen van alimentatie (het Tremarapport) moet voor het begrip “beschikbare winst” uitgegaan worden van het bedrag dat een ondernemer geacht kan worden te onttrekken aan de onderneming. De continuïteit van de onderneming mag daarbij niet in gevaar te komen. Het ligt daarbij op de weg van de ondernemer om inzicht te verschaffen in zijn bedrijfsvoering en actuele financiële positie. Hij moet dus inzicht geven in de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren zoals -in ieder geval de laatste drie definitieve- jaarstukken (met daarin de balans, de winst- en verliesrekening en toelichting inclusief kasstroomoverzichten, belastingaangiften en- aanslagen), maar ook stukken waarmee de verwachtingen voor de toekomst worden onderbouwd zoals concept jaarstukken en (liquiditeits-)prognoses.

Ondernemer, B.V. en alimentatie

Als een ondernemer zijn onderneming drijft door middel van een aparte rechtspersoon (en directeur grootaandeelhouder is) kan hij zijn eigen salaris vaststellen en ontvangt hij daarnaast mogelijk dividenduitkeringen. Dit totale inkomen vormt het uitgangspunt voor de inkomsten van de DGA in het kader van het bepalen van zijn draagkracht. Maar over dit inkomen kan gediscussieerd worden. De alimentatiegerechtigde zou kunnen beweren dat de DGA zijn inkomen bewust aan de lage kant houdt om daarmee zijn alimentatieplicht te drukken. Afhankelijk van de omstandigheden wordt een DGA soms op dezelfde wijze behandeld als een ondernemer met een eenmanszaak en wordt uitgegaan van het bedrag dat de DGA aan de onderneming zou kunnen onttrekken.

Draagkrachttabel 

Als het inkomen eenmaal is vastgesteld moet de draagkracht worden vastgesteld. Als het gaat om kinderalimentatie gebeurt het vaststellen van deze draagkracht aan de hand van de draagkrachttabel 2018.  Bij partneralimentatie mag de ondernemer na het vaststellen van zijn inkomen bepaalde lasten op dit inkomen in mindering brengen. Van het resterende bedrag is vervolgens 60% beschikbaar voor partneralimentatie.

Tegenvallende resultaten? Ondernemer kan wijzigingsverzoek alimentatie indienen

Vanwege de slechte economische omstandigheden zijn de winsten van veel ondernemers in de afgelopen jaren flink lager en worden er zelfs regelmatig rode cijfers geschreven. Toch mag een alimentatiegerechtigde niet eenzijdig besluiten om op basis hiervan de eerder overeengekomen of door de rechter opgelegde alimentatie neerwaarts bij te stellen, indien deze alimentatie door de rechter is vastgelegd in een beschikking. Daarvoor is een succesvolle wijzigingsprocedure bij de rechter nodig via een advocaat.

Section Separator

Hulp nodig?
Wij staan voor je klaar!

Onze medewerkers helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat of mediator.

Gratis intakegesprek

Altijd een advocaat die bij jou past

1432 klanten beoordelen ons met een 9,3/10