Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden. Een paar handvatten. Bij het vaststellen van de hoogte van alimentatie gelden twee belangrijke uitgangspunten: wat is de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en wat is de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Simpel gezegd: wat heeft de één nodig en wat kan de ander betalen? De laagste uitkomst van de twee bepaalt de maximaal te betalen alimentatie. Alimentatie en ondernemerschap maakt het niet eenvoudiger, maar wij helpen u graag verder.  

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Bij een ondernemer is er discussie mogelijk over de hoogte van zijn draagkracht aangezien niet altijd duidelijk is wat zijn inkomsten zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers die een onderneming op eigen naam voeren en ondernemers die hun onderneming voeren door middel van een aparte rechtspersoon.

Eenmanszaak en alimentatie

Volgens de meest recente richtlijnen die rechters hanteren bij het vaststellen van alimentatie (het Tremarapport) moet voor het begrip “beschikbare winst” uitgegaan worden van het bedrag dat een ondernemer geacht kan worden te onttrekken aan de onderneming. De continuïteit van de onderneming mag daarbij niet in gevaar te komen. Het ligt daarbij op de weg van de ondernemer om inzicht te verschaffen in zijn bedrijfsvoering en actuele financiële positie. Hij moet dus inzicht geven in de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren zoals -in ieder geval de laatste drie definitieve- jaarstukken (met daarin de balans, de winst- en verliesrekening en toelichting inclusief kasstroomoverzichten, belastingaangiften en- aanslagen), maar ook stukken waarmee de verwachtingen voor de toekomst worden onderbouwd zoals concept jaarstukken en (liquiditeits-)prognoses.

Ondernemer, B.V. en alimentatie

Als een ondernemer zijn onderneming drijft door middel van een aparte rechtspersoon (en directeur grootaandeelhouder is) kan hij zijn eigen salaris vaststellen en ontvangt hij daarnaast mogelijk dividenduitkeringen. Dit totale inkomen vormt het uitgangspunt voor de inkomsten van de DGA in het kader van het bepalen van zijn draagkracht. Maar over dit inkomen kan gediscussieerd worden. De alimentatiegerechtigde zou kunnen beweren dat de DGA zijn inkomen bewust aan de lage kant houdt om daarmee zijn alimentatieplicht te drukken. Afhankelijk van de omstandigheden wordt een DGA soms op dezelfde wijze behandeld als een ondernemer met een eenmanszaak en wordt uitgegaan van het bedrag dat de DGA aan de onderneming zou kunnen onttrekken.

Draagkrachttabel 

Als het inkomen eenmaal is vastgesteld moet de draagkracht worden vastgesteld. Als het gaat om kinderalimentatie gebeurt het vaststellen van deze draagkracht aan de hand van de draagkrachttabel 2018.  Bij partneralimentatie mag de ondernemer na het vaststellen van zijn inkomen bepaalde lasten op dit inkomen in mindering brengen. Van het resterende bedrag is vervolgens 60% beschikbaar voor partneralimentatie.

Tegenvallende resultaten? Ondernemer kan wijzigingsverzoek alimentatie indienen

Vanwege de slechte economische omstandigheden zijn de winsten van veel ondernemers in de afgelopen jaren flink lager en worden er zelfs regelmatig rode cijfers geschreven. Toch mag een alimentatiegerechtigde niet eenzijdig besluiten om op basis hiervan de eerder overeengekomen of door de rechter opgelegde alimentatie neerwaarts bij te stellen, indien deze alimentatie door de rechter is vastgelegd in een beschikking. Daarvoor is een succesvolle wijzigingsprocedure bij de rechter nodig via een advocaat.heeft u vragen over uw onderneming en echtscheiding?

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Lees het volledige artikel

Nabestaandenpensioen en een echtscheiding

Een nabestaandenpensioen hoeft volgens de wet bij echtscheiding niet verdeeld te worden. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is op dit pensioen dus niet van toepassing.

Lees het volledige artikel

Conversie: een bijzondere verdeling van pensioenrechten

Conversie is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Conversie betekent letterlijk omzetting.

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen