Wordt kinderalimentatie ook geïndexeerd?

Ja. Zowel kinder- als partneralimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie. Dit percentage voor het volgende jaar wordt meestal half november bekend gemaakt. Voor een concrete berekening van de indexering op basis van uw persoonlijke omstandigheden kunt u gebruik maken van de alimentatiecalculator. De indexeringspercentages sinds 1995 treft u hieronder aan.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

U ziet in deze tabel welke alimentatie in een bepaald jaar verschuldigd zou zijn op basis van een maandbedrag van 1.000 euro per 1 januari 1995.

ingangsdatum percentage bedrag in euro’s
 1-1-1995  1,3%  1.000
 1-1-1996  1,1%  1.011
 1-1-1997  1,7%  1.028,19
 1-1-1998  2,3%  1.051,84
 1-1-1999  3,3%  1.086,55
 1-1-2000  2,5%  1.113,71
 1-1-2001  3,3%  1.150,46
 1-1-2002  4,6%  1.203,38
 1-1-2003  3,9%  1.250,31
 1-1-2004  2,5%  1.281,57
 1-1-2005  1,1%  1.295,67
 1-1-2006  0,9%  1.307,33
 1-1-2007  1,8%  1.330,86
 1-1-2008  2,2%  1.360,14
 1-1-2009  3,9%  1.413,19
 1-1-2010  2,3%  1.445,69
 1-1-2011  0,9%  1.458,70
 1-1-2012  1,3%  1.477,66
 1-1-2013  1,7%  1.502,78
 1-1-2014  0,9%  1.516,31
 1-1-2015  0,8%  1.528,44
 1-1-2016  1,3%  1.548,31
 1-1-2017  2,1%  1.580,82
 1-1-2018  1,5%  1.604,53

Uitsluiting van de indexering

De rechter kan bij het vaststellen van de kinderalimentatie de wettelijke indexering uitsluiten al zal dit in de praktijk weinig voorkomen. Ook kan in een echtscheidingsconvenant afgesproken worden dat de kinderalimentatie niet geïndexeerd wordt. Als er in het echtscheidingsconvenant niets afgesproken is over de indexering van de kinderalimentatie, dan is de wettelijke indexering normaal van toepassing.

Wat te doen als de alimentatiebetaler weigert de indexatie te voldoen?

Als de afspraken over kinderalimentatie alleen in een echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd (en de alimentatie dus niet door een rechter is bepaald), is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Hij of zij zal dan bij de rechtbank een verzoek indienen waarin de rechter gevraagd wordt om de alimentatie vast te leggen in een rechterlijke uitspraak. Als de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Zij kunnen u helpen bij het incasseren van achterstallige alimentatie inclusief de indexatie. Let op: u kunt met terugwerkende kracht alleen over de afgelopen vijf jaren de indexatie eisen.Heeft u vragen over de indexatie van kinderalimentatie?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

De kinderalimentatie wordt niet of niet op tijd betaald

Als de kinderalimentatie niet (meer) of niet op tijd betaald wordt, dan is het verstandig om uw ex-echtgenoot eerst schriftelijk een betalingsherinnering te sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een van de voorbeeldbrieven van Scheidingsinformatie.nl.

Lees het volledige artikel

Wanneer kan de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen?

Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan kinderalimentatie gewijzigd wordt. Dit gebeurt dan meestal vanwege verslechterde financiële omstandigheden bij de ouder die de alimentatie moet voldoen.

Lees het volledige artikel

Hoe lang moet er kinderalimentatie betaald worden?

De hoofdregel luidt dat kinderalimentatie verschuldigd is ten behoeve van de kosten en opvoeding van minderjarige kinderen.

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Nederlands alimentatiesysteem onnodig ingewikkeld

De toename van het aantal rechtszaken rondom kinderalimentatie zou drastisch kunnen afnemen als het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie vereenvoudigd zou worden.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen