Mijn partneralimentatie wordt niet of niet op tijd betaald

Als u recht heeft op partneralimentatie en deze alimentatie wordt niet (meer) of niet op tijd betaald, dan is het verstandig om uw ex-echtgenoot eerst schriftelijk een betalingsherinnering te sturen.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Hiervoor kunt u gebruik maken van een van de voorbeeldbrieven van Scheidingsinformatie.nl. Als deze brieven geen effect hebben, zijn er twee mogelijkheden:

  • U kunt onder bepaalde voorwaarden het LBIO inschakelen.
  • U kunt via een advocaat de rechter inschakelen. Bel de scheidingslijn (085 – 029 1003) voor het beoordelen van uw situatie.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Het LBIO is een overheidsinstelling en kan worden ingeschakeld als de inning van partneralimentatie (of kinderalimentatie) niet goed verloopt. Om het LBIO in te kunnen schakelen moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • De alimentatie moet vastgesteld zijn door de rechter.
  • Er moet minimaal één maand achterstand zijn.
  • De betalingsachterstand is minimaal 10 euro.
  • De betalingsachterstand is niet ouder dan zes maanden.
  • De alimentatiebetaler is op de hoogte van het bankrekeningnummer waarop de alimentatie moet worden overgemaakt.

U kunt het LBIO dus niet inschakelen als de partneralimentatie in onderling overleg is vastgesteld en/of is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat.

Via een advocaat de rechter inschakelen omdat partneralimentatie te laat wordt betaald

Als de alimentatie in een echtscheidingsconvenant vastgelegd is, zal een advocaat via een rechtbank een verzoek moeten indienen met de vraag aan de rechter om de alimentatie alsnog in een rechterlijke uitspraak vast te leggen.

Meestal zal de advocaat voorafgaand aan het starten van deze gerechtelijke procedure de alimentatieplichtige nog eenmaal verzoeken om vrijwillig tot betaling over te gaan. Als dit geen effect heeft, zal de rechter zich definitief over de zaak moeten buigen.Heeft u hulp nodig van een advocaat?

Wij brengen u in contact met de advocaat die bij uw situatie past. Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen