Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Vrouw claimt helft van goodwill van onderneming van man

Na een huwelijk van enkele tientallen jaren claimt een vrouw bij de rechtbank de helft van de waarde van de goodwill van de onderneming van haar man. Volgens een deskundige is de waarde van deze goodwill geschat op een bedrag van 239.000 euro. De vrouw eist de helft van dit bedrag. Volgens de man is de reële waarde van de goodwill pas te bepalen als hij zijn onderneming verkoopt of overdraagt en dat zal pas over enkele jaren gebeuren. De man wil dus dat er pas een verdeling van de goodwill plaatsvindt op een moment in de toekomst waarop volstrekt duidelijk is hoeveel de onderneming waard is.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Hoofdregel: verdeling en waardering moet direct bij scheiding plaatsvinden

De rechtbank in Haarlem stelt allereerst vast dat bij de verdeling van tot de gemeenschap behorende goederen (zoals een onderneming) voor de waardebepaling in principe moet worden uitgegaan van de waarde op het moment van de verdeling. Maar volgens de rechter kan van deze hoofdregel worden afgeweken als dit ‘uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit’. Met andere woorden: in bijzondere omstandigheden kan het logisch zijn dat pas op een bepaald moment in de toekomst wordt vastgesteld wat de waarde is van een bepaald vermogensbestanddeel. Volgens de rechter zijn de ontwikkelingen in de branche waarin de man werkzaam is uiterst onzeker en kan pas een deugdelijke en betrouwbare waardering van de goodwill worden gemaakt op het moment dat de man zijn onderneming overdraagt.

Goodwill pas opeisbaar in de toekomst

De rechtbank wijst de vordering van de vrouw dan ook af en bepaalt dat de vordering van de vrouw ter grootte van de helft va de goodwill pas opeisbaar is op het moment dat de man daadwerkelijk een bedrag voor de goodwill ontvangen heeft. Deze uitspraak laat goed zien dat niet altijd alle vermogensbestanddelen direct bij de scheiding verdeeld en gewaardeerd kunnen worden. Met name bij een verdeling van (de goodwill van) een onderneming of bij de verdeling van niet-courant onroerend goed ligt het voor de hand om pas op het moment van verkoop van het betreffende vermogensbestanddeel tot verdeling over te gaan.Advies of hulp nodig bij het verdelen van bezittingen en schulden?

Neem contact met ons op via de Scheidingslijn of het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Kan ik online scheiden en wat kost dat?

Online scheiden is met name geschikt voor mensen die snel willen scheiden en slechts in beperkte mate behoefte hebben aan juridisch advies omdat u op vrijwel alle onderdelen van de scheiding zelf afspraken heeft gemaakt.

Lees het volledige artikel

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Lees het volledige artikel

Nabestaandenpensioen en een echtscheiding

Een nabestaandenpensioen hoeft volgens de wet bij echtscheiding niet verdeeld te worden. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is op dit pensioen dus niet van toepassing.

Lees het volledige artikel

Wat zijn de kosten van een echtscheidingsprocedure?

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn afhankelijk van een aantal factoren maar worden grotendeels bepaald door de vraag of beide partners één advocaat of adviseur in de arm nemen of dat u beiden besluit een eigen adviseur in te schakelen.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Conversie: een bijzondere verdeling van pensioenrechten

Conversie is een bijzondere manier om de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten te verdelen. Conversie betekent letterlijk omzetting.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Wat gebeurt er met de huurwoning na een echtscheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen