Moet ik voor een echtscheiding een advocaat inschakelen?

Bij echtscheidingsprocedures geldt de zogenaamde verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u inderdaad een advocaat moet inschakelen om een verzoekschrift voor echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. U kunt wel invloed uitoefenen op de rol van de advocaat. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en uw verstandhouding met uw partner zijn er in de praktijk een aantal scenario’s waarbij de advocaat steeds een andere rol speelt.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

De klassieke methode: elke partner een eigen advocaat

In deze methode kiezen beide partners hun eigen advocaat en zal de communicatie over de echtscheiding veelal tussen de advocaten plaatsvinden. De advocaten houden steeds contact met hun eigen cliënt en behartigen puur het belang van deze ene cliënt. Deze methode komt in de praktijk nog steeds veel voor. Met name als u en uw partner (zeer) uiteenlopende ideeën hebben over de afwikkeling van de echtscheiding, kan het van belang zijn om elk een eigen advocaat in te schakelen. De advocaat speelt bij deze methode een belangrijke rol en is uw persoonlijke klankbord en adviseur.

De gezamenlijke methode: beide partners schakelen één advocaat in

Als u denkt dat u met uw partner in goed overleg en onder begeleiding van een juridisch professional goede afspraken kunt maken over de afwikkeling van de echtscheiding, dan kunt u ook samen besluiten één advocaat in te schakelen. Deze methode heeft als voordeel dat de afwikkeling van de scheiding niet alleen harmonieuzer, maar ook efficiënter en dus meestal goedkoper kan plaatsvinden. Er is immers maar één advocaat die u beiden adviseert. Hij of zij zal, nadat de afspraken over alimentatie, verdeling van bezittingen en eventuele regelingen rondom de kinderen gemaakt zijn, namens u beiden een gemeenschappelijk verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Blijkt echter dat u er samen met deze advocaat en uw partner niet uitkomt, dan moet u beiden alsnog een eigen advocaat inschakelen. De advocaat die voor u gezamenlijk optrad zal zich namelijk moeten terugtrekken als duidelijk wordt dat u er met uw partner toch niet uitkomt.

De alternatieve methode: een mediator of scheidingsbemiddelaar

U kunt ook besluiten om samen met uw partner een mediator of scheidingsbemiddelaar in te schakelen. Deze mediator of bemiddelaar hoeft geen advocaat te zijn (dat kan wel) en begeleidt de onderhandelingen tussen u en uw partner. Een mediator laat het vooral aan partijen zelf over om goede afspraken te maken en zal op dit punt zelf geen mening verkondigen. Een mediationproces bestaat uit een aantal gesprekken waarbij met name ook aandacht zal zijn voor de emotionele kanten van de echtscheiding. Het is de bedoeling dat de mediation wordt afgesloten met een overeenkomst, het zogenaamde echtscheidingconvenant. Vervolgens zal er nog wel een (gezamenlijk) echtscheidingsverzoek bij de rechtbank moeten worden ingediend. Juist daarom is het vaak handig dat de mediator tevens advocaat is.

Wat is de rol van een advocaat of mediator van Scheidingsinformatie.nl?

Als u gebruik wilt maken van een advocaat of mediator die is aangesloten bij Scheidingsinformatie.nl, dan bepaalt u grotendeels zelf wat zijn of haar rol is. U kunt zowel voor de klassieke als de gemeenschappelijke methode bij ons terecht. Als u in staat bent om samen met uw partner zelf tot goede afspraken te komen, dan zal de advocaat of mediator slechts een beperkte rol hebben. Hij of zij zal dan vaak alleen een aantal formele handelingen voor zijn of haar rekening nemen. Denk aan het opstellen van het echtscheidingsconvenant, het adviseren over alimentatie en het indienen van het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank. Op die manier houdt u de kosten laag en verloopt het hele echtscheidingstraject zo efficiënt mogelijk. Maar uiteraard kunt u ook besluiten om zelf een van onze advocaten in de arm te nemen, bijvoorbeeld omdat uw partner er (ook) de voorkeur aan geeft om een eigen advocaat in te schakelen.Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen