Inhoudsopgave

Bel voor een gratis adviesgesprek

Maandag t/m vrijdag
09:00 tot 19:00

Wie heeft er recht op de huurwoning na een scheiding?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder van de huurwoning. Jullie zijn beiden volledig aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen. Het maakt hierbij niet uit of je wel of niet het huurcontract ondertekend hebt. Jullie kunnen beiden de huurwoning opzeggen of ervoor kiezen dat een van jullie er blijft wonen. Hieronder lees je wie er recht  heeft op de huurwoning na scheiding en op grond waarvan dit wordt bepaald. 

Overleg met je ex-partner

Indien de huurwoning op naam van je ex staat, ben jij door het huwelijk automatisch medehuurder. Je hebt dan ook recht op het gebruik van de woning. Als je gaat scheiden is het belangrijk dat jullie samen tot een goede overeenkomst komen wat betreft de huurwoning. De afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Dit echtscheidingsconvenant wordt opgesteld door een advocaat of mediator. Heb je nog geen advocaat ingeschakeld? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij kunnen je in contact brengen met een goede familierechtadvocaat

Onenigheid 

Soms lukt goed overleg met je ex niet meer. In dit geval is het belangrijk om een advocaat in te schakelen. Deze zal een spoedprocedure starten bij de rechtbank. De rechter zal dan op korte termijn een besluit nemen over wie er in de huurwoning mag blijven wonen en wie de woning moet verlaten. Belangen van eventuele kinderen worden hierbij zwaar meegewogen.

Voorbeeld

Celeste en Michel zijn getrouwd en huren een woning. Celeste heeft twee kinderen uit een eerdere relatie. Michel heeft tien jaar geleden een huurcontract afgesloten. Twee jaar geleden is Celeste met haar kinderen bij Michel ingetrokken. Als Celeste en Michel besluiten om te gaan scheiden, krijgen ze onenigheid over de woning.

Celeste wil met haar kinderen in de woning blijven wonen. Michel vindt daarentegen dat hij meer recht heeft op de woning omdat hij al veel langer in de woning woont. Hij heeft het huurcontract destijds alleen op zijn naam afgesloten.

De rechter moet via een spoedprocedure een uitspraak doen. Deze oordeelt in het voordeel van Celeste. Dit komt doordat de kinderen van Celeste in de buurt van de woning naar school gaan. De rechter oordeelt dat Michel de woning direct moet verlaten. 

Partner heeft woning ineens verlaten

Soms vertrekt een van de partners halsoverkop terwijl jullie nog niet gescheiden zijn. De partner die is vertrokken moet nog wel gewoon zijn verplichtingen nakomen: het betalen van de huur per maand. Pas nadat een echtscheiding rond is, kan met de verhuurder worden afgesproken dat de huur moet worden voortgezet onder één naam. 

Toewijzing huurwoning

Als je uit elkaar gaat, wordt bij de toewijzing van de huurwoning rekening gehouden met: 

  • inwonende kinderen
  • duur van de bewoning

Inwonende kinderen

het belang van de minderjarige kinderen weegt altijd zwaar mee bij de toewijzing van de woning aan een van de ouders. De ouder die het meest voor de kinderen zorgt, zal waarschijnlijk de woning toegewezen krijgen. 

Duur bewoning

Bij toewijzing van een woning wordt vaak meegewogen hoe lang beide partners in de woning hebben gewoond. Woont een van beide partners al langer in de woning? Dan weegt dit ook mee. 

Voorlopige voorziening

Heb je wegens urgente redenen met spoed een voorlopige uitspraak nodig van de rechter over wie in de woning mag wonen? Dan kan dat via een voorlopige voorziening.

Jouw advocaat vraagt de rechter om de woning aan jou toe te wijzen gedurende de scheidingsprocedure. Dit gebeurt vaak wanneer je partner en jij in een onhoudbare situatie leven maar allebei in de woning willen blijven wonen.

Let op: Als er een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, moet binnen vier weken ook het verzoek tot echtscheiding zijn ingediend. De voorlopige voorziening duurt tot de definitieve uitspraak over de echtscheiding. 

Huurcontract opzeggen

Na scheiding kun je ervoor kiezen het huurcontract op te zeggen. Je kunt dit alleen of gezamenlijk doen. In het huurcontract staat informatie over de opzegtermijn en manier van opzeggen, lees dit daarom goed door. 

Opzeggen doe je nadat je partner en jij tot een goed akkoord zijn gekomen. Het moet duidelijk zijn of jullie allebei vertrekken of dat één van jullie beiden in de woning zal blijven wonen. Je moet dan de verhuurder informeren over de nieuwe huursituatie. De verhuurder zal aangeven wat wel en niet mogelijk is. 

Aanvraag huisvestingsvergunning

Als je in een sociale huurwoning woont, zijn hier regels aan verbonden. Zo mag je bijvoorbeeld niet te veel verdienen. Om in de woning te mogen wonen, moet je een huisvestingsvergunning hebben. Als jij in de woning wilt blijven en je hebt deze vergunning niet, dan moet je die aanvragen bij jouw gemeente.

Section Separator

Hulp nodig?
Wij staan voor je klaar!

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat of mediator.

Mediation en eigen advocaat mogelijk

Locaties door heel Nederland

Alleen gespecialiseerde advocaten en mediators

Gratis telefonische intake

Bel ons: 085 - 029 1003

Of stuur ons een email

Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00