Wat gebeurt er met de huurwoning na een echtscheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Bij een echtscheiding zal er dus een afspraak gemaakt moeten worden over de vraag wie de woning blijft bewonen. Let op! Als een van beide partners vanwege huwelijksperikelen de huurwoning verlaat, moet diegene nog wel de helft van de huur blijven meebetalen. Het huwelijk zelf is immers nog niet ontbonden. Na de echtscheiding zal in overleg met de verhuurder afgesproken moeten worden dat het huurcontract nog maar op één naam zal doorlopen.

Onenigheid over beslissing wie enig huurder wordt?

Soms lukt het niet om in onderling overleg af te spreken wie van beide partners in de toekomst de woning zal gaan huren. U kunt in dat geval via een advocaat een spoedprocedure starten bij de rechtbank met het verzoek om te bepalen dat u enig huurder zult zijn en dat uw partner de woning moet verlaten. De rechter zal in die procedure een afweging maken wie van beide partners het meeste belang heeft bij het huren van de woning. Daarbij zal de rechter ook de belangen van eventuele kinderen zwaar laten wegen. Een voorbeeld. Eva en Johan zijn getrouwd en hebben twee kinderen. De woning waarin ze wonen is tien jaar geleden door Johan gehuurd. Twee jaar geleden is Eva met haar kinderen uit een vorig huwelijk bij Johan ingetrokken. Als Eva en Johan besluiten te gaan scheiden krijgen ze onenigheid over de woning. Eva wil de woning met haar kinderen blijven bewonen, maar Johan vindt dat hij meer recht heeft op het gebruik van de woning omdat hij al veel langer in de woning woont. Hij heeft het huurcontract destijds ook alleen op zijn naam afgesloten. De rechter moet in het kader van een spoedprocedure een uitspraak doen. De rechter oordeelt in het voordeel van Eva met name omdat de kinderen van Eva vlak bij de woning naar school gaan. De rechter oordeelt dat Johan de woning direct moet verlaten en zelf op zoek zal moeten gaan naar nieuwe woonruimte.Heeft u vragen over uw huurwoning na een echtscheiding?

Neem contact op met ons op via de Scheidingslijn of het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Woning overnemen bij een scheiding

Als een van beide ex-partners na een scheiding de woning wil overnemen dan moeten er afspraken worden gemaakt over de overwaarde en de hypotheekschuld.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Lees het volledige artikel

Wie heeft het woonrecht tijdens de echtscheidingsprocedure?

Zolang er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt over wat er met de woning moet gebeuren, zal meestal een van beide partners de woning voorlopig moeten verlaten.

Lees het volledige artikel

Gezamenlijk eigenaar van de woning blijven na de scheiding

Naast het verkopen van de woning of het overnemen van de woning door een van beide partners is het ook mogelijk om voor kortere of langere tijd gezamenlijk eigenaar van de woning te blijven. De reden hiervoor kan een financiële achtergrond hebben.

Lees het volledige artikel

Echtelijke woning wordt verkocht bij echtscheiding

Vaak zal de gezamenlijke woning bij een echtscheiding verkocht moeten worden, omdat beide partners dit willen of omdat er geen andere mogelijkheid is.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen