Wie heeft er recht op de huurwoning na een scheiding?

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder van de huurwoning. Jullie zijn beiden volledig aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen. Het maakt hierbij niet uit of je wel of niet het huurcontract hebt ondertekend. Jullie kunnen beiden de huurwoning opzeggen of ervoor kiezen dat een van jullie er blijft wonen indien mogelijk. Wie heeft er dan recht op de huurwoning na scheiding? Hieronder lees je op grond waarvan dit wordt bepaald.

Overleg met je ex-partner

Indien de huurwoning op naam van je ex staat, ben jij door het huwelijk automatisch medehuurder. Je hebt dan ook recht op het gebruik van de woning. Als je gaat scheiden is het belangrijk dat jullie samen tot een goede overeenkomst komen wat betreft de huurwoning. De afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Onenigheid 

Soms lukt goed overleg met je ex niet meer. In dit geval kun je een advocaat via ons inschakelen. Deze zal een spoedprocedure starten bij de rechtbank. De rechter zal dan op korte termijn een besluit nemen over wie er in de huurwoning mag blijven wonen en wie de woning moet verlaten. Belangen van eventuele kinderen worden hierbij zwaar meegewogen.

Voorbeeld

Celeste en Michel zijn getrouwd en huren een woning. Celeste heeft twee kinderen uit een eerdere relatie. Michel heeft tien jaar geleden een huurcontract afgesloten. Twee jaar geleden is Celeste met haar kinderen bij Michel ingetrokken. Als Celeste en Michel besluiten om te gaan scheiden, krijgen ze onenigheid over de woning.

Celeste wil met haar kinderen in de woning blijven wonen. Michel vindt daarentegen dat hij meer recht heeft op de woning omdat hij al veel langer in de woning woont. Hij heeft het huurcontract destijds alleen op zijn naam afgesloten.

De rechter moet via een spoedprocedure een uitspraak doen. Deze oordeelt in het voordeel van Celeste. Dit komt doordat de kinderen van Celeste in de buurt van de woning naar school gaan. De rechter oordeelt dus dat Michel de woning direct moet verlaten en zelf op zoek zal moeten gaan naar nieuwe woonruimte.

Partner heeft woning ineens verlaten

Soms vertrekt een van de partners door huwelijksperikelen halsoverkop terwijl jullie nog niet gescheiden zijn. De partner die is vertrokken moet nog wel gewoon zijn verplichtingen nakomen: het betalen van de huur per maand. Pas nadat een echtscheiding rond is, kan met de verhuurder worden afgesproken dat de huur moet worden voortgezet onder één naam. 

Toewijzing huurwoning

Als je uit elkaar gaat, wordt bij de toewijzing van de huurwoning rekening gehouden met: 

  • inwonende kinderen
  • duur van de bewoning

Inwonende kinderen

het belang van de minderjarige kinderen weegt altijd zwaar mee bij de toewijzing van de woning aan een van de ouders. De ouder die het meest voor de kinderen zorgt, zal waarschijnlijk de woning toegewezen krijgen. 

Duur bewoning

Bij toewijzing van een woning wordt vaak meegewogen hoe lang beide partners in de woning hebben gewoond. Woont een van de partners er langer? Dan weegt dit mee. Het is wel zo dat de duur van bewoning niet altijd doorslaggevend is op het moment dat er grotere belangen meewegen: zoals de minderjarige kinderen. 

Voorlopige voorziening

Heb je wegens urgente redenen met spoed een voorlopige uitspraak nodig van de rechter over wie in de woning mag wonen? Dan kan dat via een voorlopige voorziening.

Je advocaat vraagt de rechter om de woning aan jou toe te wijzen gedurende de scheidingsprocedure. Dit gebeurt vaak wanneer je partner en jij in een onhoudbare situatie leven maar allebei in de woning willen blijven wonen. Let op: bij de definitieve scheidingsuitspraak kan het zijn dat de woning wordt toegewezen aan de partner die er niet mocht wonen tijdens de scheidingsprocedure. 

Let op! Als er een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, moet binnen vier weken ook het verzoek tot echtscheiding zijn ingediend. De voorlopige voorziening duurt tot de definitieve uitspraak over de echtscheiding. 

Huurcontract opzeggen

Na scheiding kun je ervoor kiezen het huurcontract op te zeggen. Je kunt dit alleen of gezamenlijk doen. In je huurcontract staat informatie over de opzegtermijn en manier van opzeggen, lees dit door. 

Opzeggen doe je nadat je partner en jij tot een goed akkoord zijn gekomen. Het moet duidelijk zijn of jullie allebei vertrekken of dat een van jullie tweeën in de woning wenst te blijven wonen. Je moet dan de verhuurder informeren over de nieuwe huursituatie. De verhuurder zal aangeven wat wel en niet mogelijk is. 

Aanvraag huisvestingsvergunning

Als je in een sociale huurwoning woont, zijn hier regels aan verbonden. Zo mag je bijvoorbeeld niet te veel verdienen. Om in de woning te mogen wonen, moet je een huisvestingsvergunning hebben. Als jij in de woning wilt blijven en je hebt deze vergunning niet, moet je die aanvragen bij jouw gemeente.Heb je vragen over je huurwoning na een scheiding?

Neem contact op met ons op via de Scheidingslijn of het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Mijn ex wil het huis verkopen, maar ik niet!

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder van de huurwoning. Jullie zijn beiden volledig aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen. Het maakt hierbij niet uit of je wel of niet het huurcontract hebt ondertekend. Jullie kunnen beiden de huurwoning opzeggen of ervoor kiezen dat een van jullie er [...]
Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Hoe kun je een naam van de hypotheek afhalen?

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder van de huurwoning. Jullie zijn beiden volledig aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen. Het maakt hierbij niet uit of je wel of niet het huurcontract hebt ondertekend. Jullie kunnen beiden de huurwoning opzeggen of ervoor kiezen dat een van jullie er [...]
Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Lees het volledige artikel

Van wie is de koopwoning na samenwonen?

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder van de huurwoning. Jullie zijn beiden volledig aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen. Het maakt hierbij niet uit of je wel of niet het huurcontract hebt ondertekend. Jullie kunnen beiden de huurwoning opzeggen of ervoor kiezen dat een van jullie er [...]
Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Partner uit huis zetten, koopwoning

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder van de huurwoning. Jullie zijn beiden volledig aansprakelijk voor het nakomen van de huurverplichtingen. Het maakt hierbij niet uit of je wel of niet het huurcontract hebt ondertekend. Jullie kunnen beiden de huurwoning opzeggen of ervoor kiezen dat een van jullie er [...]
Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen