Wat is de duur van partneralimentatie?

De hoofdregel voor het bepalen van de duur van partneralimentatie is dat er gedurende een periode van 12 jaar partneralimentatie betaald moet worden. Dit wordt berekend  vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op deze hoofdregel gelden een aantal uitzonderingen:

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op
  • Gratis intake-gesprek
  • Direct iemand aan de lijn
  • Bereikbaar op werkdagen van 8:00 - 18:00

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Uitzondering 1: kinderloos huwelijk dat 5 jaar of korter heeft geduurd

Als er sprake is geweest van een kinderloos huwelijk dat niet meer dan 5 jaar geduurd heeft, dan is de duur van de partneralimentatie beperkt tot de duur van het huwelijk. Een voorbeeld. Rogier en Nanda zijn drie jaar geleden getrouwd. Zij hebben geen kinderen. Als Rogier en Nanda nu scheiden dan zal de duur van de partneralimentatie drie jaar bedragen. Als de echtscheiding wordt uitgesproken na zes jaar huwelijk (of nog langer), dan zal de alimentatieduur weer gewoon 12 jaar bedragen.

Uitzondering 2: beide ex-partners spreken een kortere duur af of de rechter stelt een kortere duur vast

Uiteraard mag u met uw ex-partner andere afspraken maken over de duur van de partneralimentatie. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een overeenkomst, het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Ook is het mogelijk dat de rechter op verzoek van een van beide partners een kortere termijn vaststelt. Een voorbeeld. Martine en Jakob zijn drie jaar getrouwd geweest als zij besluiten een echtscheiding aan te vragen. Zij hebben een dochter, Heleen, van twaalf jaar oud. In de laatste jaren van het huwelijk hebben Martine en Jakob allebei 32 uur per week gewerkt. Tijdens de echtscheidingsprocedure vraagt Jakob de rechter om de duur van de partneralimentatie te beperken tot zes jaar. Heleen zal dan inmiddels achttien jaar oud zijn en Martine zou in staat moeten zijn haar arbeidsuren verder uit te breiden. De rechter honoreert het verzoek van Jakob en stelt de alimentatieduur vast op zes jaar.

Uitzondering 3: de rechter verlengt de termijn van 12 jaar

In uitzonderlijke situaties kan de rechter op verzoek van de alimentatieontvanger de termijn van 12 jaar verlengen. In de praktijk komt dit slechts zelden voor.

Uitzondering 4: de alimentatie is overeengekomen of vastgesteld vóór 1 juli 1994

Op 1 juli 1994 is de zogenaamde Wet limitering van de alimentatie na scheiding (WLA) in werking getreden. Op grond van deze wet geldt de hoofdregel dat de duur van de partneralimentatie 12 jaar bedraagt. Voor die tijd was de duur van de partneralimentatie voor onbepaalde tijd. De alimentatiebetaler die al vóór 1 juli 1994 partneralimentatie betaalde zal een verzoekschrift bij de rechtbank moeten indienen als hij (of zij) de duur van de alimentatiebetalingen wil beperken.Heeft u nog vragen over de duur van partneralimentatie?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen