Inhoudsopgave

Bel voor een gratis adviesgesprek

Maandag t/m vrijdag
09:00 tot 19:00

Wat is de duur van partneralimentatie?

De hoofdregel voor het bepalen van de duur van partneralimentatie is afhankelijk van wanneer de alimentatie afspraak is gemaakt.

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020

Bij alimentatie afspraken sinds 1 januari 2020 zal er gedurende een periode van maximaal 5 jaar partneralimentatie betaald moeten worden. Wanneer het huwelijk korter dan 10 jaar geduurd heeft, zal dit minder lang zijn. De plicht tot partneralimentatie zal dan de helft van de duur van het huwelijk bedragen. De periode voor het betalen van partneralimentatie wordt berekend vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op deze hoofdregel gelden een aantal uitzonderingen:

Uitzondering 1: Wanneer het jongste kind nog niet de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt

Als partners uit elkaar gaan en samen kinderen hebben dan stopt de plicht tot het betalen van partneralimentatie pas wanneer het jongste kind 12 jaar geworden is.

Uitzondering 2: beide ex-partners spreken een kortere duur af of de rechter stelt een kortere duur vast

Uiteraard mag u met uw ex-partner andere afspraken maken over de duur van de partneralimentatie. Deze afspraken worden meestal vastgelegd in een overeenkomst, het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Ook is het mogelijk dat de rechter op verzoek van een van beide partners een kortere termijn vaststelt.

Een voorbeeld. Martine en Jakob zijn drie jaar getrouwd geweest als zij besluiten een echtscheiding aan te vragen. Zij hebben een dochter, Heleen, zestien jaar. In de laatste jaren van het huwelijk hebben Martine en Jakob allebei 32 uur per week gewerkt. Tijdens de echtscheidingsprocedure vraagt Jakob de rechter om de duur van de partneralimentatie te beperken tot zes jaar. Heleen zal dan inmiddels achttien jaar oud zijn en Martine zou in staat moeten zijn haar arbeidsuren verder uit te breiden. De rechter honoreert het verzoek van Jakob en stelt de alimentatieduur vast op zes jaar.

Uitzondering 3:  Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd heeft en de ex-partner die alimentatie krijgt binnen 10 jaar AOW zal ontvangen

In uitzonderlijke situaties kan de rechter op verzoek van de alimentatieontvanger de termijn van 12 jaar verlengen. In de praktijk komt dit slechts zelden voor. Als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar geduurd heeft en de alimentatieontvanger binnen 10 jaar ook AOW zal ontvangen. Dan duurt de alimentatieplicht tot het moment dat de ontvanger AOW zal krijgen.

Uitzondering 4

Indien u als alimentatieontvanger voor 1 januari 1970 geboren bent, het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar geduurd heeft, en u over meer dan 10 jaar pas AOW zal ontvangen. Dan is de alimentatieduur maximaal 10 jaar in plaats van 5 jaar.

Partneralimentatie

Afspraken alimentatie van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020

Bij alimentatie afspraken gemaakt voor 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Wanneer je samen geen kinderen hebt en je korter dan 5 jaar getrouwd bent geweest, duurt de partneralimentatie net zo lang als dat het huwelijk geduurd heeft.

Afspraken alimentatie voor 1 juli 1994

Hoe lang de partneralimentatie duurt bij alimentatie afspraken gemaakt voor 1 juli 1994 hangt af van wat je met je ex-partner hebt afgesproken of van wat de rechter heeft bepaald. Als je hier niks over hebt afgesproken, dan geldt er geen termijn. Je kan dan aan de rechter vragen de alimentatie te beëindigen.

 

Wanneer de financiële situatie bij jou of je ex is verandert, kan het zijn dat de hoogte van de partneralimentatie niet meer passend is. Als dit het geval is, kan je de partneralimentatie wijzigen samen met een mediator of met een eigen advocaat die een verzoek indient bij de rechter.

Section Separator

Hulp nodig?
Wij staan voor je klaar!

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat of mediator.

Mediation en eigen advocaat mogelijk

Locaties door heel Nederland

Alleen gespecialiseerde advocaten en mediators

Gratis telefonische intake

Bel ons: 085 - 029 1003

Of stuur ons een email

Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00