De kinderalimentatie wordt niet of niet op tijd betaald

Als de kinderalimentatie niet (meer) of niet op tijd betaald wordt, dan is het verstandig om uw ex-echtgenoot eerst schriftelijk een betalingsherinnering te sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een van de voorbeeldbrieven van Scheidingsinformatie.nl. Als deze brieven geen effect hebben, zijn er twee mogelijkheden:
  • U kunt onder bepaalde voorwaarden het LBIO inschakelen.
  • U kunt via een advocaat de rechter inschakelen. Bel de scheidingslijn (085 – 029 1003) voor hulp bij het beoordelen van uw situatie.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Het LBIO is een overheidsinstelling en kan worden ingeschakeld als de betaling van kinder- en partneralimentatie niet goed verloopt. Om het LBIO in te kunnen schakelen moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • De alimentatie moet vastgesteld zijn door de rechter.
  • Er moet minimaal één maand achterstand zijn.
  • De betalingsachterstand is minimaal 10 euro.
  • De betalingsachterstand is niet ouder dan zes maanden.
  • De alimentatiebetaler is op de hoogte van het bankrekeningnummer waarop de alimentatie moet worden overgemaakt.

U kunt het LBIO dus niet inschakelen als de kinderalimentatie in onderling overleg is vastgesteld en/of is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat.

Via een advocaat de rechter inschakelen als kinderalimentatie niet of niet op tijd wordt betaald

Als de alimentatie in een echtscheidingsconvenant vastgelegd is, zal een advocaat via een rechtbank een verzoek moeten indienen met de vraag aan de rechter om de alimentatie alsnog in een rechterlijke uitspraak vast te leggen. Meestal zal de advocaat voorafgaand aan het starten van deze gerechtelijke procedure de alimentatieplichtige nog eenmaal verzoeken om vrijwillig tot betaling over te gaan. Als dit geen effect heeft, zal de rechter zich definitief over de zaak moeten buigen.Wordt uw kinderalimentatie niet op tijd betaald?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Nederlands alimentatiesysteem onnodig ingewikkeld

De toename van het aantal rechtszaken rondom kinderalimentatie zou drastisch kunnen afnemen als het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie vereenvoudigd zou worden.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Wordt kinderalimentatie ook geïndexeerd?

Ja. Zowel kinder- als partneralimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie.

Lees het volledige artikel

Hoe lang moet er kinderalimentatie betaald worden?

De hoofdregel luidt dat kinderalimentatie verschuldigd is ten behoeve van de kosten en opvoeding van minderjarige kinderen.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Wanneer kan de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen?

Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan kinderalimentatie gewijzigd wordt. Dit gebeurt dan meestal vanwege verslechterde financiële omstandigheden bij de ouder die de alimentatie moet voldoen.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen