De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner– of kinderalimentatie. Ondanks het feit dat er ruim 30.000 echtscheidingen per jaar worden uitgesproken, bestaan er over alimentatie veel misverstanden. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

1. ‘Ik heb voor onbepaalde tijd recht op partneralimentatie.’

Nee, de duur van partneralimentatie is eigenlijk altijd beperkt. De hoofdregel luidt dat er gedurende twaalf jaar alimentatie betaald moet worden, te rekenen vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Maar als er sprake is van een kinderloos huwelijk dat vijf jaar of korter geduurd heeft, dan is de duur van de partneralimentatie beperkt tot de duur van het huwelijk.

2. ‘Kinderalimentatie moet betaald worden tot het kind of de kinderen achttien jaar zijn.’

De basisregel luidt inderdaad dat er kinderalimentatie betaald moet worden voor de kosten en opvoeding van minderjarige kinderen. Maar de wet kent ook een zogenaamde verlengde onderhoudsplicht. Dit betekent dat kinderen in de leeftijd van achttien tot eenentwintig jaar ook recht hebben op alimentatie voor het geval ze nog niet in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien.

3. ‘Als de alimentatie niet meer betaald wordt, kan ik een deurwaarder inschakelen.’

Het inschakelen van een deurwaarder is een mogelijkheid als de alimentatie door een rechter is vastgesteld. Maar in dat geval is het vaak goedkoper om gebruik te maken van de diensten van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Als de alimentatie niet door een rechter is vastgesteld, maar bijvoorbeeld tussen beide ex-partners is overeengekomen in een echtscheidingsconvenant, dan zal er door de alimentatiegerechtigde via een advocaat een verzoek bij de rechter moeten worden ingediend om de alimentatie alsnog vast te laten leggen in een rechterlijke uitspraak.

4. ‘Als mijn ex-vrouw een nieuwe relatie aangaat, mag ik de alimentatie stoppen.’

Volgens de wet eindigt de partneralimentatie automatisch als de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of met iemand gaat samenleven ‘als waren zij gehuwd’. Deze laatste situatie wordt veel minder snel aangenomen dan vaak gedacht wordt. Het moet dan gaan om een samenleving die in feite alle kenmerken heeft van een huwelijk zoals het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Een LAT-relatie zal in het algemeen dus niet voldoende zijn om de alimentatie te kunnen stoppen.

5. ‘De hoogte van de alimentatie kan exact berekend worden.’

Bij elke alimentatieberekening draait het om twee begrippen: behoefte (hoeveel alimentatie is er idealiter nodig) en draagkracht (hoeveel alimentatie kan de alimentatieplichtige betalen). De meeste juridische professionals beschikken over uitgebreide softwareprogramma’s waarmee de hoogte van berekend kan worden. Toch blijft de uitkomst tot op zekere hoogte discutabel. De software is namelijk altijd afhankelijk van de ingevoerde inkomensgegevens en opgevoerde lasten. Om snel een indicatie te krijgen van de hoogte van de partner- of kinderalimentatie kunt u gebruik maken van deze rekentools.Wilt u de hoogte van uw alimentatie wijzigen?

Neem contact met ons op via de Scheidingslijn of het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wordt kinderalimentatie ook geïndexeerd?

Ja. Zowel kinder- als partneralimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie.

Lees het volledige artikel

Hoe lang moet er kinderalimentatie betaald worden?

De hoofdregel luidt dat kinderalimentatie verschuldigd is ten behoeve van de kosten en opvoeding van minderjarige kinderen.

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

Wanneer kan de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen?

Het is mogelijk dat een eerder vastgesteld of overeengekomen bedrag aan kinderalimentatie gewijzigd wordt. Dit gebeurt dan meestal vanwege verslechterde financiële omstandigheden bij de ouder die de alimentatie moet voldoen.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Nederlands alimentatiesysteem onnodig ingewikkeld

De toename van het aantal rechtszaken rondom kinderalimentatie zou drastisch kunnen afnemen als het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie vereenvoudigd zou worden.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

De kinderalimentatie wordt niet of niet op tijd betaald

Als de kinderalimentatie niet (meer) of niet op tijd betaald wordt, dan is het verstandig om uw ex-echtgenoot eerst schriftelijk een betalingsherinnering te sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een van de voorbeeldbrieven van Scheidingsinformatie.nl.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen