Heb ik recht op indexering van mijn partneralimentatie?

Alimentatie wordt op grond van een wettelijke regeling elk jaar met ingang van 1 januari verhoogd met een indexeringspercentage dat vastgesteld wordt door de minister van Justitie. Dit percentage voor het volgende jaar wordt meestal half november bekend gemaakt. De indexeringspercentages sinds 1995 treft u hieronder aan. U ziet in deze tabel welke alimentatie in een bepaald jaar verschuldigd zou zijn op basis van een maandbedrag van 1.000 euro per 1 januari 1995.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Voor een concrete berekening van de indexering in uw geval, kunt u gebruik maken van de alimentatiecalculator.

ingangsdatum percentage bedrag in euro’s
 1-1-1995  1,3%  1.000
 1-1-1996  1,1%  1.011
 1-1-1997  1,7%  1.028,19
 1-1-1998  2,3%  1.051,84
 1-1-1999  3,3%  1.086,55
 1-1-2000  2,5%  1.113,71
 1-1-2001  3,3%  1.150,46
 1-1-2002  4,6%  1.203,38
 1-1-2003  3,9%  1.250,31
 1-1-2004  2,5%  1.281,57
 1-1-2005  1,1%  1.295,67
 1-1-2006  0,9%  1.307,33
 1-1-2007  1,8%  1.330,86
 1-1-2008  2,2%  1.360,14
 1-1-2009  3,9%  1.413,19
 1-1-2010  2,3%  1.445,69
 1-1-2011  0,9%  1.458,70
 1-1-2012  1,3%  1.477,66
 1-1-2013  1,7%  1.502,78
 1-1-2014  0,9%  1.516,31
 1-1-2015  0,8%  1.528,44
 1-1-2016  1,3%  1.548,31
 1-1-2017  2,1%  1.580,82
 1-1-2018  1,5%  1.604,53

Uitsluiting van de indexering

De rechter kan bij het vaststellen van de partneralimentatie de wettelijke indexering uitsluiten al zal dit in de praktijk weinig voorkomen. Ook kan in een echtscheidingsconvenant afgesproken worden dat de partneralimentatie niet geïndexeerd wordt. De partner die het hier later niet meer mee eens is, kan de rechter vragen om te bepalen dat de indexatie alsnog moet worden toegepast. Als er in het echtscheidingsconvenant niets afgesproken is over de indexering van de partneralimentatie, dan is de wettelijke indexering normaal van toepassing. Als u met terugwerkende kracht alsnog in aanmerking wilt komen voor indexering, dan kan dit alleen voor de voorgaande vijf jaren.

Wat te doen als de alimentatiebetaler weigert de indexatie te voldoen?

Als de afspraken over partneralimentatie alleen in een echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd (en de alimentatie dus niet door een rechter is bepaald), is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Hij of zij zal dan bij de rechtbank een verzoek indienen waarin de rechter gevraagd wordt om de alimentatie vast te leggen in een rechterlijke uitspraak. Wij kunnen u helpen aan een gespecialiseerde familierecht advocaat bij u in de buurt. Bel ons op085 – 029 1003. Als de partneralimentatie door de rechter is vastgesteld, kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Zij kunnen u helpen bij het incasseren van achterstallige alimentatie inclusief de indexatie.Hulp nodig bij het indexeren van partneralimentatie?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel

Recht op alimentatie bij overspel

Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde onlangs dat een vrouw geen recht heeft op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan gelaten heeft dat hij de biologische vader was van twee kinderen.

Lees het volledige artikel

Nog meer misverstanden over alimentatie

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Lees het volledige artikel

Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft in principe recht op partneralimentatie als u na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen