Hoe werkt de rekenmodule partneralimentatie?

U kunt gratis gebruik maken van de rekenmodule partneralimentatie om na te gaan hoeveel partneralimentatie er in uw situatie ongeveer betaald moeten worden. Aan de hand van een aantal invoervelden berekent de module de hoogte van de verschuldigde partneralimentatie en worden de resultaten inclusief de berekeningswijze online of door middel van een PDF-formulier aan u getoond.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de rekenmodule werkt en op welke wijze de resultaten worden weergegeven. In dit artikel kunt u meer in algemene zin lezen aan de hand van welke uitgangspunten partneralimentatie door de rechter wordt vastgesteld.

Het resultatenblad van de rekenmodule kinderalimentatie is onderverdeeld in vier blokken:

  1. Basisgegevens
  2. Behoefte van partner
  3. Draagkracht van de alimentatiebetaler
  4. Indicatie te betalen partneralimentatie

Blok 1: basisgegevens

In dit blok worden de belangrijkste gegevens getoond waarop de berekening gebaseerd is. Het gaat dan om het netto besteedbaar gezinsinkomen (ten tijde van het huwelijk), het persoonlijke inkomen van beide partners, eventueel het aantal kinderen en hun geboortedata. Ook wordt in dit blok eventueel vermeld welk bedrag er aan kinderalimentatie betaald wordt of moet gaan worden, wat de kosten voor kinderopvang waren vóór de scheiding en wat het (verwachte) kindgebonden budget ná de scheiding is.

Blok 2: behoefte van de partner

In dit blok wordt de zogenaamde behoefte van de partner weergegeven. Hiervoor zijn in de rechtspraak vaste normen ontwikkeld. Deze behoefte bedraagt 60% van het netto besteedbaar gezinsinkomen (ten tijde van het huwelijk) minus de kosten van eventuele kinderen. Eventuele eigen inkomsten worden nog op deze uitkomst in mindering gebracht.

Dit bedrag geeft aan welk bedrag de alimentatieontvanger (meestal de vrouw) in feite aan alimentatie nodig heeft.

Blok 3: draagkracht van de alimentatiebetaler

In dit blok wordt weergegeven hoeveel de alimentatiebetaler (vaak de man) aan de hand van zijn inkomen en vaste lasten in staat is om aan partneralimentatie te betalen. Het verschil tussen het inkomen van de alimentatiebetaler en zijn vaste lasten wordt ook wel draagkrachtruimte genoemd.

Eerst wordt het netto maandinkomen inclusief vakantiegeld getoond. Omdat uitgegaan wordt van het netto maandinkomen, gaat de rekenmodule uit van een vakantietoeslag van 5%. Dit komt ongeveer overeen met 8% vakantietoeslag op het bruto inkomen.

Op dit inkomen worden enkele vaste lasten in mindering gebracht. Allereerst is dit de zogenaamde bijstandsnorm. In deze bijstandsnorm zit al een bedrag aan woonlasten verdisconteerd alsmede een bedrag wegens ziektekosten.

Naast de bijstandsnorm worden vervolgens de opgegeven woonlasten, ziektekosten, kosten van de omgangsregeling met de kinderen (5 euro per kind per dag) en eventuele huwelijkse schulden in mindering gebracht. Vanwege het feit dat in de bijstandsnorm al een component voor woonlasten en ziektekosten begrepen is, wordt op de ingevoerde woonlasten een bedrag in mindering gebracht. Op de ingevoerde ziektekosten wordt om die reden ook een bedrag in mindering gebracht.

Als de alimentatiebetaler ook kinderalimentatie moet betalen, wordt deze alimentatie ook als vaste last opgevoerd. Sinds 1 januari 2015 is de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar. Omdat er geen fiscaal voordeel meer is als er kinderalimentatie betaald wordt, hoeft daar ook geen rekening meer mee gehouden te worden.

Van de draagkrachtruimte (inkomen minus vaste lasten) is volgens een vaste normering een percentage van 60% beschikbaar voor partneralimentatie. Dit noemt men ook wel de draagkracht.

Blok 4: indicatie te betalen partneralimentatie

In dit blok wordt de uiteindelijke indicatie getoond. Eerst wordt de behoefte van de alimentatieontvanger vermeld. Daaronder staat het bedrag dat de alimentatiebetaler beschikbaar heeft om maandelijks aan partneralimentatie te betalen.

Omdat de alimentatiebetaler de partneralimentatie op zijn belastbaar inkomen in mindering kan brengen (partneralimentatie is nog wél fiscaal aftrekbaar), is er sprake van een fiscaal voordeel. De rekenmodule partneralimentatie gaat uit van een gemiddelde belastingdruk van 40%.

Bij een hogere of lagere belastingdruk zal de daadwerkelijk te betalen partneralimentatie dan ook waarschijnlijk hoger respectievelijk lager uitvallen. De te betalen partneralimentatie is nooit hoger dan de behoefte van de alimentatieontvanger en ook nooit hoger dat het bedrag dat de alimentatiebetaler inclusief het fiscaal voordeel kan betalen.Wilt u een officiële alimentatieberekening laten maken?

Wij helpen u graag. Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Nederlands alimentatiesysteem onnodig ingewikkeld

De toename van het aantal rechtszaken rondom kinderalimentatie zou drastisch kunnen afnemen als het systeem voor de vaststelling van kinderalimentatie vereenvoudigd zou worden.

Lees het volledige artikel

Hoe werkt de rekenmodule indexatie alimentatie?

U kunt gratis gebruik maken van de rekenmodule indexatie alimentatie om na te gaan wat de actuele hoogte van de verschuldigde kinder- of partneralimentatie is op basis van de wettelijke indexering.

Lees het volledige artikel

Hoe werkt de rekenmodule kinderalimentatie?

U kunt gratis gebruik maken van de rekenmodule kinderalimentatie om na te gaan hoeveel kinderalimentatie er in uw situatie ongeveer betaald moeten worden.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen