Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden. De Nederlandse man en de Filippijnse vrouw waren in 2002 met elkaar getrouwd en kregen drie kinderen van momenteel 9, 7 en 3 jaar oud. In april 2009 werd de scheiding van het paar uitgesproken waarna een juridische strijd losbarstte over onder meer de partneralimentatie.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Draagkracht en behoefte bepalen de hoogte van de alimentatie

Onder normale omstandigheden kan een vrouw (in 99% van de gevallen is de vrouwelijke partner alimentatiegerechtigd) aanspraak maken op partneralimentatie. De discussie gaat dus meestal niet om de vraag of, maar om hoeveel alimentatie er betaald moet worden. Bij de berekening van de hoogte van de alimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van de man (Wat kan hij betalen?) en de behoefte bij de vrouw (Hoeveel inkomen heeft zij nodig?).

Grievend en kwetsend

In de gerechtelijke procedure die zich in Leeuwarden afspeelde voerde de man aan dat de vrouw zich jegens hem zo grievend en kwetsend gedragen had dat van hem niet gevergd kon worden dat hij partneralimentatie zou betalen. Door de kinderen buiten zijn medeweten mee te nemen naar de Filippijnen had de vrouw haar recht op alimentatie verspeeld, zo redeneerde de man. Het gerechtshof in Leeuwarden was het op dit punt met de man eens. Bij een eerdere kort geding procedure had een andere rechter bovendien al vastgesteld dat de kinderen voorlopig aan de man zouden worden toevertrouwd. Door de kinderen mee te nemen naar het buitenland handelde de vrouw in feite in strijd met dit rechterlijke oordeel. De vrouw voerde nog aan dat zij genoodzaakt was om naar het buitenland uit te wijken omdat zij door de scheiding niet langer rechtmatig in Nederland kon verblijven. Maar ook dit verweer mocht de vrouw niet baten. Volgens de rechter in Leeuwarden rechtvaardigde dit nog niet dat zij de kinderen dat ook maar gelijk mee moest nemen terwijl de vrouw op geen enkele manier aannemelijk kon maken dat zij geprobeerd had om op een andere wijze een legale verblijfstatus in Nederland te krijgen. Het verzoek van de vrouw om in aanmerking te komen voor partneralimentatie werd dan ook afgewezen. De uitkomst van deze procedure zal voor de man slechts een schrale troost zijn; enig contact tussen hem en de kinderen is er vooralsnog niet.Heeft u vragen over uw alimentatie en uw kind in het buitenland?

Neem contact op met de Scheidingslijn of maak gebruik van het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wat zijn de voorwaarden van co-ouderschap?

Steeds vaker besluiten ex-partners om het ouderschap met elkaar te delen. De kinderen wonen dan bijvoorbeeld de ene week bij moeder en de ander week bij de andere ouder.

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Welke achternaam krijgt een kind na een echtscheiding?

Ouders kunnen in Nederland kiezen of hun kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. Een combinatie van beide namen is niet mogelijk. Deze keuze is ook eenmalig.

Lees het volledige artikel

Help! Er wordt een kind ontvoerd?

Soms ben je niet alleen een professional of echtscheidingsspecialist, maar gewoon een verontrust burger. Dat gevoel bekroop mij toen een tijd geleden in de media moest lezen dat een maatschappelijk werkster een jongetje uit zijn gezin had gehaald.

Lees het volledige artikel

De vijf grootste misverstanden over alimentatie

Vrijwel iedereen die te maken krijgt met een echtscheiding wordt ook geconfronteerd met partner- of kinderalimentatie. De vijf grootste misverstanden op een rij.

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen