Huwelijkse voorwaarden

Door middel van huwelijkse voorwaarden kunt u afspraken maken over de verdeling van uw vermogen bij een echtscheiding. Huwelijkse voorwaarden zijn schriftelijke afspraken die voorafgaand maar ook tijdens het huwelijk kunnen worden gemaakt over de verdeling van het vermogen van beide huwelijkspartners.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Huwelijkse voorwaarden zijn alleen geldig als ze door een notaris worden vastgelegd. Sinds 1 januari 2012 is voor het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden geen rechter meer nodig. Als hoofdregel geldt dat bij een huwelijk het vermogen van beide partners samenvloeit tot één gemeenschappelijk vermogen. Dit heeft weer tot gevolg dat bij een echtscheiding het vermogen op basis van 50/50 verdeeld moet worden. Als u dit wilt voorkomen, moet u dus huwelijkse voorwaarden afspreken. Overigens kan niet alles in huwelijkse voorwaarden geregeld worden. Zo is een bepaling waarin staat dat er bij een scheiding geen alimentatie betaald hoeft te worden, niet geldig.

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn in de praktijk allerlei soorten huwelijkse voorwaarden mogelijk. De bekendste zijn misschien wel de voorwaarden die bekend staan onder de naam ‘beperkte gemeenschap’ en een vorm die bekend staat als ‘koude uitsluiting’.

Beperkte gemeenschap

De beperkte gemeenschap is een vorm van huwelijkse voorwaarden waarbij er in feite drie vermogens ontstaan: een privévermogen van de ene partner, een privévermogen van de andere partner en een gemeenschappelijk vermogen. Dit gemeenschappelijk vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit een woning of de inboedel. Voor de rest blijft ieder dan zijn of haar eigen vermogen behouden.

Koude uitsluiting

De meest vergaande vorm van huwelijkse voorwaarden staat ook wel bekend onder de naam ‘koude uitsluiting’. Dit houdt in dat beide partners hun eigen vermogen en inkomen behouden en dat er in feite niets samenvloeit. Dit kan in de toekomst een behoorlijk risico opleveren als een van beide partners stopt met werken en/of onvoldoende vermogen heeft. Een voorbeeld. Rik en Anna trouwen op huwelijkse voorwaarden op basis van koude uitsluiting. Rik heeft een vermogen van 50.000 euro, Anna heeft geen vermogen. Beide partners hebben een goede baan en verdienen ongeveer 5.000 euro bruto per maand. Na twee jaar krijgen Rik en Anna een kinderwens en Anna bevalt kort na elkaar van twee kinderen. Anna zegt haar baan op en wordt huismoeder. Rik maakt ondertussen flink carrière en zijn salaris stijgt tot 8.000 euro bruto per maand. Daarnaast zet Rik een deel van zijn salaris opzij en bouwt hierdoor een vermogen op van 100.000 euro. Uiteindelijk gaan Rik en Anna scheiden. Rik moet wel alimentatie betalen aan Anna en voor de kinderen, maar hoeft zijn opgebouwde vermogen niet met Anna te delen.

Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen

In veel huwelijkse voorwaarden wordt een zogenaamd verrekenbeding opgenomen. Dat is een bepaling waardoor de partner die geen of een beperkt inkomen of vermogen heeft, toch nog enigszins gecompenseerd wordt bij een echtscheiding. Deze verrekenbedingen zijn er in verschillende varianten, de bekendste zijn het periodieke verrekenbeding (ook wel het Amsterdamse verrekenbeding genoemd) en het finale verrekenbeding. Bij het periodieke verrekenbeding is het de bedoeling dat u jaarlijks met uw partner de opgespaarde inkomsten verdeeld. Het probleem in de praktijk is dat dit vaak niet gebeurt en dat hierdoor vervelende discussies kunnen ontstaan op het moment dat het tot een echtscheiding komt. Bij het finale verrekenbeding hoeft er pas verrekend te worden op het moment dat de relatie eindigt, dus bij een echtscheiding of bij het overlijden van een van beide partners.

Vergoedingsrechten bij koude uitsluiting

Als een van de echtgenoten heeft geïnvesteerd in de gezamenlijke woning, dan heeft die echtgenoot bij scheiding niet alleen recht op het nominaal geïnvesteerde bedrag, maar wordt ook rekening gehouden met een eventuele waardestijging of waardedaling van de woning. Dit noemt men ook wel de beleggingsleer. Als u gaat scheiden is het erg belangrijk om na te gaan of u ooit huwelijkse voorwaarden bij een notaris heeft laten opmaken. Deze huwelijkse voorwaarden kunnen van grote invloed zijn op de wijze waarop bepaalde bezittingen, gelden en schulden verdeeld moeten worden. Laat u altijd goed juridisch adviseren over de gevolgen van uw huwelijkse voorwaarden voordat u instemt met een bepaalde verdeling. De advocaten van Scheidingsinformatie.nl kunnen u precies vertellen welke invloed uw huwelijkse voorwaarden hebben op een echtscheiding.

Heeft u hulp of advies over uw huwelijkse voorwaarden?

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Kan ik van een echtscheidingsbeschikking in hoger beroep?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een van beide partners (soms zelfs beide partners) besluit om hoger beroep in te stellen. U kunt binnen 3 maanden na de beslissing van de rechtbank een beroep instellen bij het gerechtshof.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Wat zijn de kosten van een echtscheidingsprocedure?

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn afhankelijk van een aantal factoren maar worden grotendeels bepaald door de vraag of beide partners één advocaat of adviseur in de arm nemen of dat u beiden besluit een eigen adviseur in te schakelen.

Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Kan ik online scheiden en wat kost dat?

Online scheiden is met name geschikt voor mensen die snel willen scheiden en slechts in beperkte mate behoefte hebben aan juridisch advies omdat u op vrijwel alle onderdelen van de scheiding zelf afspraken heeft gemaakt.

Lees het volledige artikel

Moet ik voor een echtscheiding een advocaat inschakelen?

Bij echtscheidingsprocedures geldt de zogenaamde verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u een advocaat moet inschakelen om een verzoekschrift voor echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Wat gebeurt er met de huurwoning na een echtscheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen