Mediation

Mediation is een snelle methode om conflicten op te lossen. Onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele mediator probeert u samen met de andere partij een geschil op te lossen. Tot zover de theorie. In de praktijk kan mediation een bruikbare methode zijn om een echtscheidingsprocedure voor beide partners op een relatief prettige wijze te doorlopen. Het is belangrijk om te weten dat een mediator een andere rol vervult dan een advocaat of een rechter. Mediation kan alleen succesvol zijn als beide partners  bereid zijn om onder leiding van een mediator gesprekken te voeren.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Mediator is professionele gespreksleider

Een mediator is in feite een professionele gespreksleider, maar zal altijd de beide partijen zelf met oplossingen laten komen. Een mediator heeft dus, anders dan een advocaat of rechter, geen sturende rol. De mediator zal voor u dus geen knopen doorhakken over zaken als alimentatie, de verdeling van bezittingen of de wijze waarop de omgangsregeling voor de kinderen moet worden ingevuld.

Wel zal de mediator proberen in één of een aantal gesprekken de problemen of emotionele onderwerpen rondom het scheidingsproces bespreekbaar te maken. De kracht van mediation ligt met name in het feit dat u samen met uw partner naar een aantal afspraken toewerkt die u niet door een derde worden opgelegd.

Mediation is geen tovermiddel maar kan in veel gevallen leiden tot een constructieve oplossing. De belangrijkste voorwaarden voor mediation zijn:

  • Vrijwilligheid. Mediation kan alleen plaatsvinden als u daarmee beiden instemt. Alleen als u beiden gemotiveerd bent om samen tot afspraken te komen, is de slagingskans hoog. De mediation kan ook op elk gewenst moment door een ieder beëindigd worden.
  • Geheimhouding. Voorafgaand aan elk mediationtraject wordt er door de mediator een mediationovereenkomst opgesteld waarin onder meer vermeld staat dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt geheim moet blijven voor derden. Op die manier kunnen beide partners vrijuit spreken zonder dat zij bang hoeven te zijn dat hun uitspraken met anderen gedeeld worden.


Mediation? Is dat niet veel te soft en te vaag?

Nee. Mediation is juist snel, concreet en oplossingsgericht. Een gemiddeld mediationtraject bestaat uit 2-3 gesprekken onder leiding van een mediator. Meestal kan na het laatste gesprek een overeenkomst worden opgesteld waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Juist het feit dat er tijdens mediation in alle openheid over de echtscheiding gesproken kan worden en zonodig emoties kunnen worden getoond, draagt er toe bij dat er bij de andere partner vaak erkenning of soms zelfs waardering ontstaat.

Mediator of advocaat?

Met name als u het van belang vindt om niet alleen de zakelijke kanten van de echtscheiding te regelen, maar om ook stil te staan bij de emotionele kanten, kan het inschakelen van een mediator een goede keuze zijn. Bedenk daarbij wel dat mediation alleen succesvol kan zijn als beide partners geheel vrijwillig bereid zijn om onder leiding van een mediator een of meerdere gesprekken te voeren.

Wilt u contact met een advocaat of een mediator?

Wij helpen u graag. Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Kan ik van een echtscheidingsbeschikking in hoger beroep?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een van beide partners (soms zelfs beide partners) besluit om hoger beroep in te stellen. U kunt binnen 3 maanden na de beslissing van de rechtbank een beroep instellen bij het gerechtshof.

Lees het volledige artikel

Kan ik online scheiden en wat kost dat?

Online scheiden is met name geschikt voor mensen die snel willen scheiden en slechts in beperkte mate behoefte hebben aan juridisch advies omdat u op vrijwel alle onderdelen van de scheiding zelf afspraken heeft gemaakt.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Wat zijn de kosten van een echtscheidingsprocedure?

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn afhankelijk van een aantal factoren maar worden grotendeels bepaald door de vraag of beide partners één advocaat of adviseur in de arm nemen of dat u beiden besluit een eigen adviseur in te schakelen.

Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Wat gebeurt er met de huurwoning na een echtscheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Moet ik voor een echtscheiding een advocaat inschakelen?

Bij echtscheidingsprocedures geldt de zogenaamde verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u een advocaat moet inschakelen om een verzoekschrift voor echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen