Flitsscheiding

Officieel bestaat de flitsscheiding sinds 1 maart 2009 niet mee, maar snel scheiden kan echter nog steeds. U kunt ook online scheiden. De term flitsscheiding werd oorspronkelijk gebruikt voor een echtscheidingsmethode waarbij het huwelijk door een gemeenteambtenaar werd omgezet in een geregistreerd partnerschap. Dit geregistreerd partnerschap kon vervolgens vrij eenvoudig en zonder tussenkomst van een rechter ontbonden worden.

Flitsscheiding door wetswijziging onmogelijk gemaakt

Door een flitsscheiding werd het dus mogelijk om zonder tussenkomst van een rechter te scheiden. Door een wetswijziging is deze manier van scheiden sinds 1 maart 2009 niet meer mogelijk. Toch is de term flitsscheiding sindsdien niet helemaal verdwenen. Vaak wordt deze benaming gebruikt voor een snelle echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek. Dit houdt in dat een advocaat namens u en uw partner een gezamenlijk verzoek bij de rechtbank indient met het doel zo spoedig mogelijk een echtscheidingsuitspraak te krijgen. De flitsscheiding is met name geschikt voor mensen die weinig te regelen hebben, geen aanspraak willen maken op alimentatie en/of geen kinderen hebben. Het draait bij de flitsscheiding dus eigenlijk alleen om het scheiden zelf. In dat geval kan een echtscheiding in enkele weken afgerond worden en tegen zeer geringe kosten. Als u gebruik wilt maken van deze snelle manier van scheiden leest u hier meer over de voorwaarden en kosten.

Geen flitsscheiding, toch een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek?

In de praktijk blijkt dat de meeste mensen toch iets meer geregeld willen hebben dan puur een echtscheidingsuitspraak van de rechtbank. Vaak is er behoefte aan een alimentatieberekening of alimentatieadvies zodat u en uw partner weten of en welk bedrag aan alimentatie in uw situatie reëel zou zijn. Ook is het voor de meeste mensen prettig dat een aantal afspraken over de echtscheiding in een overeenkomst worden vastgelegd zodat hierover geen discussies of misverstanden meer kunnen ontstaan. En als er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, dan kan het geen kwaad dat een advocaat ook adviseert over het ouderschapsplan of dit plan in elk geval controleert.

Heeft u vragen over een flitsscheiding?

Wij helpen u graag. Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Wat kost een scheiding?

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn afhankelijk van een aantal factoren maar worden grotendeels bepaald door de vraag of beide partners één advocaat of adviseur in de arm nemen of dat u beiden besluit een eigen adviseur in te schakelen.

Lees het volledige artikel

Moet ik voor een echtscheiding een advocaat inschakelen?

Bij echtscheidingsprocedures geldt de zogenaamde verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u een advocaat moet inschakelen om een verzoekschrift voor echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Kan ik online scheiden en wat kost dat?

Online scheiden is met name geschikt voor mensen die snel willen scheiden en slechts in beperkte mate behoefte hebben aan juridisch advies omdat u op vrijwel alle onderdelen van de scheiding zelf afspraken heeft gemaakt.

Lees het volledige artikel

Kan ik van een echtscheidingsbeschikking in hoger beroep?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een van beide partners (soms zelfs beide partners) besluit om hoger beroep in te stellen. U kunt binnen 3 maanden na de beslissing van de rechtbank een beroep instellen bij het gerechtshof.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Wie heeft er recht op de huurwoning na een scheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen