Kan ik van een echtscheidingsbeschikking in hoger beroep?

Ja, u kunt van een echtscheidingsbeschikking in hoger beroep. U kunt binnen 3 maanden na de beslissing van de rechtbank een beroep instellen bij het gerechtshof. Door middel van het hoger beroep kunt u het gerechtshof vragen om de beslissingen van de rechtbank rondom de echtscheiding opnieuw te beoordelen.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een van beide partners (soms zelfs beide partners) besluit om hoger beroep in te stellen:

  • Het herstellen van fouten of het aanvullen van onvolledige informatie waarop de rechtbank zich bij de eerste procedure gebaseerd heeft.
  • Het zoveel mogelijk uitstellen van het definitief worden van de echtscheiding.
  • Het proberen een ander oordeel van een rechter te verkrijgen over zaken als alimentatie, het verdelen van de bezittingen of de omgangsregeling.

Verloop van de procedure in hoger beroep

Het verloop van de echtscheidingsprocedure in hoger beroep komt op hoofdlijnen overeen met het verloop van de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. De partner die hoger beroep instelt doet dat via een schriftelijk stuk, het beroepschrift, dat door een advocaat bij het gerechtshof wordt ingediend. De andere partner krijgt de gelegenheid om via een verweerschrift verweer te voeren. Ook in hoger beroep vindt meestal een mondelinge behandeling plaats. Het gerechtshof doet, net als de rechtbank, schriftelijk uitspraak. Ook deze uitspraak wordt beschikking genoemd.

Cassatie

Tegen de beslissing van het gerechtshof kan eventueel binnen 3 maanden cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Dit gebeurt slechts zelden. De Hoge Raad gaat namelijk uit van de feiten zoals die door het gerechtshof en de rechtbank zijn vastgesteld en beoordeelt alleen of er sprake is geweest van formele fouten in de procedure. Bovendien duurt een cassatieprocedure erg lang (1-2 jaar) en kostbaar.Advies of hulp nodig bij een hoger beroep?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen