Gezamenlijk eigenaar van de woning blijven na de scheiding

Naast het verkopen van de woning of het overnemen van de woning door een van beide partners is het ook mogelijk om voor kortere of langere tijd gezamenlijk eigenaar van de woning te blijven. De reden hiervoor kan een financiële achtergrond hebben, bijvoorbeeld als de partner die in de woning blijft wonen de andere partner niet kan uitkopen. Maar misschien is het wel de bedoeling om de woning te verkopen, maar lukt het niet om op korte termijn een goede prijs voor de woning te krijgen.

Bel ons

Zoekt u een echtscheidingsadvocaat? Neem dan direct contact met ons op

Of laat ons u terugbellen

Op werkdagen bellen we u binnen 1 uur terug

Als u besluit om voorlopig gezamenlijk eigenaar van de woning te blijven, is het verstandig om een aantal afspraken duidelijk vast te leggen:

  • Wie gaat de hypotheekrente betalen?
  • Wie gaat de overige kosten van de woning betalen zoals de onroerend zaak belasting en het onderhoud?
  • Wat gebeurt er als een van beide partners de woning alsnog (noodgedwongen) wil verdelen?
  • Hoe lang blijft de woning het gezamenlijke eigendom?
  • Welke waarde wordt er gehanteerd als het eigendom later alsnog verdeeld wordt? Van welke peildatum wordt dan uitgegaan?

Bij het scenario van het voortzetten van het gezamenlijke eigendom van de woning is het dus van groot belang dat u heldere afspraken met elkaar maakt. Uw advocaat of financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Hypotheekrenteaftrek als jullie gezamenlijk eigenaar blijven

Ook als u gezamenlijk eigenaar blijft van de woning, zal een van beide partners de woning gaan verlaten. Er geldt dan een speciale regeling voor de hypotheekrenteaftrek. De partner die de woning verlaat kan nog maximaal gedurende twee jaar zijn of haar deel van de hypotheekrente als aftrekpost opvoeren. Een voorbeeld. Jolanda en Dave zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en besluiten te scheiden. Dave verlaat de woning definitief op 1 november 2010. Dave heeft dus recht op 50% van de (over)waarde van de woning. Op grond van de bijzondere scheidingsregeling mag Dave tot uiterlijk 1 november 2012 zijn deel van de woning aanmerken als ‘eigen woning’ en daarmee zijn deel van de hypotheekrente aftrekken van zijn inkomen. Na deze periode vervalt de aftrekmogelijkheid voor Dave en kan hij zijn 50% van de hypotheekrente niet meer in mindering op zijn inkomen brengen. Voor Jolanda geldt dat zij haar 50% nog wel mag blijven aftrekken. De woning wordt door haar namelijk nog steeds bewoond.Hulp of advies nodig als jullie gezamenlijk eigenaar van de woning willen blijven?

Neem contact op via de Scheidingslijn of het contactformulier.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wanneer eindigt gemeenschap van goederen?

De peildatum is van belang omdat deze datum het moment aangeeft waarop de gemeenschap van goederen eindigt.

Lees het volledige artikel

Woning overnemen bij een scheiding

Als een van beide ex-partners na een scheiding de woning wil overnemen dan moeten er afspraken worden gemaakt over de overwaarde en de hypotheekschuld.

Lees het volledige artikel

Wat gebeurt er met de huurwoning na een echtscheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Lees het volledige artikel

Echtelijke woning wordt verkocht bij echtscheiding

Vaak zal de gezamenlijke woning bij een echtscheiding verkocht moeten worden, omdat beide partners dit willen of omdat er geen andere mogelijkheid is.

Lees het volledige artikel

Wie heeft het woonrecht tijdens de echtscheidingsprocedure?

Zolang er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt over wat er met de woning moet gebeuren, zal meestal een van beide partners de woning voorlopig moeten verlaten.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen