Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijke samenlevingsvorm die erg sterk lijkt op het huwelijk. De verschillen tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap liggen met name op het gebied van kinderen. Sinds 1998 kennen we in Nederland het geregistreerd partnerschap. Deze samenlevingsvorm is een gelijkwaardig alternatief voor het huwelijk voor mensen die vanwege persoonlijke afwegingen geen officieel huwelijk willen aangaan. Geregistreerd partnerschap komt grotendeels overeen met getrouwd zijn. Er zijn echter wel belangrijke verschillen waarover op deze pagina meer te lezen is.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap vermogensrechtelijk gelijk

De gevolgen van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn op veel financiële onderwerpen gelijk, denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van een gemeenschap van goederen (als er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt) en het ontstaan van alimentatieverplichtingen.

Onderscheid vooral bij familierechtelijke band met eventuele kinderen

Een groot verschil tussen beide samenlevingsvormen is de juridische relatie die met uit de relatie geboren kinderen ontstaat. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk tussen een man en een vrouw, heeft automatisch beide echtgenoten als wettige ouder. Bij een huwelijk tussen twee vrouwen of twee mannen is dit niet automatisch het geval. Ook bij het geregistreerd partnerschap zal een kind dat geboren wordt niet automatisch een familierechtelijke band hebben met beide partners. Hiervoor zal erkenning van het kind of adoptie noodzakelijk zijn.

Beëindiging van geregistreerd partnerschap 

Een ander belangrijk verschil is de beëindiging van de relatie. Een huwelijk kan alleen ontbonden worden door een rechter, het geregistreerd partnerschap kan met wederzijds goedvinden buiten de rechter om plaatsvinden. Daarvoor moet wel een zogenaamde beëindigingsverklaring bij een advocaat of notaris worden ondertekend. Deze verklaring kan vervolgens worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Met deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap.

Hulp nodig bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wie heeft er recht op de huurwoning na een scheiding?

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Moet ik voor een echtscheiding een advocaat inschakelen?

Bij echtscheidingsprocedures geldt de zogenaamde verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u een advocaat moet inschakelen om een verzoekschrift voor echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

Lees het volledige artikel

Kan ik van een echtscheidingsbeschikking in hoger beroep?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een van beide partners (soms zelfs beide partners) besluit om hoger beroep in te stellen. U kunt binnen 3 maanden na de beslissing van de rechtbank een beroep instellen bij het gerechtshof.

Lees het volledige artikel

Wanneer is de verdeling bij scheiding: nu of in de toekomst?

Van de hoofdregel dat geld en goederen direct bij de scheiding verdeeld moeten worden, kan een rechter afwijken, bijvoorbeeld als de waarde van een bepaald vermogensbestanddeel niet goed vast te stellen is.

Lees het volledige artikel

Valt een letselschadevergoeding in huwelijkse gemeenschap?

Uitgangspunt bij een huwelijk dat in gemeenschap van goederen gesloten is, is de gelijke verdeling van alle bezittingen en schulden. In feite is er sprake van een situatie waarbij het vermogen van beide echtelieden samenvloeit tot één gezamenlijk vermogen.

Lees het volledige artikel

Alimentatie en ondernemerschap

Het vaststellen van (partner)alimentatie is in het algemeen al niet erg eenvoudig, als de alimentatieplichtige ondernemer is, kan deze rekenexercitie nog eens tot extra hoofdbrekens leiden.

Lees het volledige artikel

Wat kost een scheiding?

De kosten van een echtscheidingsprocedure zijn afhankelijk van een aantal factoren maar worden grotendeels bepaald door de vraag of beide partners één advocaat of adviseur in de arm nemen of dat u beiden besluit een eigen adviseur in te schakelen.

Lees het volledige artikel

Kan ik online scheiden en wat kost dat?

Online scheiden is met name geschikt voor mensen die snel willen scheiden en slechts in beperkte mate behoefte hebben aan juridisch advies omdat u op vrijwel alle onderdelen van de scheiding zelf afspraken heeft gemaakt.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen