Omgangsregeling en contact

Een omgangsregeling komt meestal tot stand na overleg tussen beide ouders. Komen de ouders hier niet uit, dan kan de rechter op verzoek van een van beide ouders zelf een omgangsregeling vastleggen. In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn ouders. Ook heeft een kind recht op omgang met niet-ouders als het gaat om personen waarmee het kind een nauwe persoonlijke betrekking heeft. Denk bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s.

Omgang onderling regelen

Het heeft de sterke voorkeur dat ouders in onderling overleg afspraken maken over de omgangsregeling tussen de niet-verzorgende ouder en het kind. In vaktaal wordt ook wel gesproken van een contactregeling. Er is tussen de ouders weliswaar geen relatie meer als echtgenoten, maar u zult met uw ex-partner als ouder van uw kinderen toch nog met elkaar te maken hebben. U bent vrij om de afspraken te maken die u met uw ex-partner in het belang van uw kind wenselijk vindt. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over het halen en brengen van de kinderen, de tijdstippen en frequentie van de omgang. Ook worden er meestal afspraken gemaakt over de omgang tijdens schoolvakanties en feestdagen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is in feite een verplichte bijlage in het kader van een echtscheidingsprocedure.

Wat als ouders er onderling niet uitkomen?

Als u er samen met uw ex-partner niet uitkomt, kunt u proberen samen een mediator in te schakelen. Een mediator is een onafhankelijke persoon die probeert om u beiden in een aantal gesprekken tot elkaar te brengen. Lukt dit niet of wil een van u beiden geen gebruik maken van mediation, dan kan de rechter gevraagd worden om een omgangsregeling vast te stellen. De rechter zal de argumenten van beide ouders aanhoren en daarbij het belang van het kind meewegen. Ook kan de rechter de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een advies uit te brengen. Als het gaat om een kind van twaalf jaar of ouder, dan zal de rechter het kind in de gelegenheid stellen om zijn of haar mening te geven. De rechter kan ook bepalen dat de omgangsregeling in eerste instantie voor een beperkte duur geldt. Op die manier kan bekeken worden of de omgang goed werkt. Men spreekt dan ook wel van een proefomgangsregeling.

Standaard omgangsregeling?

In de wet is geen standaard omgangsregeling opgenomen. In de praktijk komt een omgangsregeling echter vaak uit op een weekend per veertien dagen en een deel van de schoolvakanties en feestdagen. De niet-verzorgende ouder mag zelf bepalen hoe hij aan de omgang met zijn kind invulling geeft. Als er bijvoorbeeld sprake is van een nieuwe partner dan mag de ouder besluiten om het contact in het bijzijn van deze nieuwe partner vorm te geven.

Recht op omgang met opa en oma?

Er bestaat in Nederland geen wettelijk recht voor grootouders op omgang met hun kleinkinderen. Wel schrijft de wet voor dat een kind recht heeft op omgang met personen met wie hij een nauwe persoonlijke betrekking heeft. In de praktijk kan de relatie tussen het kind en zijn of haar opa en oma zo intensief zijn dat er inderdaad sprake is van een ‘nauwe persoonlijke betrekking’. Zo heeft een rechter al eens een omgangsverzoek van grootouders met hun kleinkind toegewezen.

Advies of hulp nodig over uw omgangsregeling?

Bel de Scheidingslijn of vul het contactformulier in.
Bel: 085 - 029 1003 Contactformulier

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Gerelateerde artikelen

Wat zijn de voorwaarden van co-ouderschap?

Steeds vaker besluiten ex-partners om het ouderschap met elkaar te delen. De kinderen wonen dan bijvoorbeeld de ene week bij moeder en de ander week bij de andere ouder.

Lees het volledige artikel

Scheiden met kinderen, wat zijn de gevolgen?

Omgangsregeling en contact Een omgangsregeling komt meestal tot stand na overleg tussen beide ouders. Komen de ouders hier niet uit, dan kan de rechter op verzoek van een van beide ouders zelf een omgangsregeling vastleggen. In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn ouders. Ook heeft een kind recht [...]
Lees het volledige artikel

Kosten van levensonderhoud en kinderalimentatie

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind (of kinderen) en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen (meestal de vader).

Lees het volledige artikel

Wettelijke onderhoudsverplichting kinderen of stiefkinderen

In de wet is geregeld dat echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar, dat ouders hun kinderen tot ze 21 jaar zijn moeten onderhouden en dat ex-partners een onderhoudsplicht naar elkaar hebben als één van hen te weinig inkomen heeft om van te leven.

Lees het volledige artikel

Welke achternaam krijgt een kind na een echtscheiding?

Ouders kunnen in Nederland kiezen of hun kind de achternaam van de vader of van de moeder krijgt. Een combinatie van beide namen is niet mogelijk. Deze keuze is ook eenmalig.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Alimentatie verliezen door het meenemen van een kind naar het buitenland

Een Filippijnse vrouw die haar kinderen zonder medeweten van haar Nederlandse man meenam naar haar geboorteland verspeelt haar recht op partneralimentatie, zo luidt het recente oordeel van het gerechtshof in Leeuwarden.

Lees het volledige artikel

Help! Er wordt een kind ontvoerd?

Soms ben je niet alleen een professional of echtscheidingsspecialist, maar gewoon een verontrust burger. Dat gevoel bekroop mij toen een tijd geleden in de media moest lezen dat een maatschappelijk werkster een jongetje uit zijn gezin had gehaald.

Lees het volledige artikel

Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na

Wat nu als een van beide ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt die de rechter heeft vastgesteld. Bemiddeling, begeleiding of juridische stappen?

Lees het volledige artikel

Wat is informatie- en consultatieplicht?

De verzorgende ouder heeft de wettelijke plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke ontwikkelingen rondom het kind. Dit noemt men ook wel de informatie- en consultatieplicht.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen