Inhoudsopgave

Bel voor een gratis adviesgesprek

Maandag t/m vrijdag
09:00 tot 19:00

Kan ik mijn partner uit huis zetten?

Jullie hebben besloten om te gaan scheiden en willen liever niet veel langer in hetzelfde huis blijven wonen. Om de scheiding te regelen heb je een advocaat of mediator ingeschakeld. De ene partner kan echter niet zomaar de andere partner uit huis zetten. Wanneer jullie over een gezamenlijke koopwoning beschikken, hebben jullie beiden evenveel rechten. Ook indien de de woning niet gezamenlijk is mag je tijdens het huwelijk je partner niet zomaar op straat zetten. Ook dan heeft je partner namelijk bepaalde woonrechten op de woning.

Wie heeft er recht op de woning?

De hoofdregel is dat je zelf mag bepalen wie er in jouw huis verblijft. Het is dan echter wel belangrijk om te weten of de woning wel echt alleen jouw eigendom is. 

Koophuis uit elkaar gaan

Koopwoning 

Als jullie getrouwd zijn en er is een koopwoning in het spel zal er eerst gekeken worden naar wie de eigenaar van deze woning is. Dit hangt af van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het aangaan van het huwelijk. 

Er zijn drie mogelijke manieren om te trouwen. Bij een geregistreerd partnerschap zijn dezelfde regels van toepassing als bij een huwelijk.

  • Algehele gemeenschap van goederen (vóór 1 januari 2018 getrouwd) 

Bij algehele gemeenschap van goederen zijn alle huidige en toekomstige bezittingen en schulden van jou en je partner gezamenlijk. Bij gemeenschap van goederen is de koopwoning daarmee van jullie beide. Je mag niet zomaar je partner uit de woning zetten als de woning van jullie beiden is.

Bij een echtscheiding moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de woning. Dit kan betekenen dat één van jullie beiden de woning overneemt of dat de woning verkocht wordt. De partner die de woning overneemt zal de vetrekkende partner moeten uitkopen door de helft van de overwaarde te betalen. 

De hypotheekverstrekker zal toestemming moeten verlenen om de hypotheek op één naam te zetten. Hiervoor zal de hypotheekverstrekker kijken naar de financiële situatie van de partner die de woning overneemt. Deze partner zal moeten beschikken over voldoende financiële middelen om aan de woonlasten te kunnen blijven voldoen. 

Als jullie het niet eens worden over wie in de woning mag verblijven kun je in een kort geding de rechter verzoeken een uitspraak hierover te doen. 

  • Beperkte gemeenschap van goederen (ná 1 januari 2018 getrouwd) 

Indien je na 1 januari 2018 getrouwd bent, is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk volledig in jouw bezit blijven. Als je de woning dus voor het huwelijk hebt gekocht valt deze niet onder de gemeenschap van goederen. Jij bent dan de eigenaar van het huis. 

  • Huwelijkse voorwaarden (partnerschapsvoorwaarden) 

Bij het sluiten van een huwelijk kan het ook voorkomen dat jullie huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld en ondertekend. Wie de eigenaar van de woning is, hangt dan af van de gemaakte afspraken. Hebben jullie afgesproken dat de woning in jouw eigendom blijft? Ook dan mag je na de echtscheiding je partner niet zomaar uit huis zetten. 

  • Niet gehuwd en geen geregistreerd partnerschap 

Zijn jullie niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan is de woning waarschijnlijk van degene die de woning heeft gekocht. Ook als jullie een samenlevingscontract hebben ondertekend worden jullie niet automatisch gezamenlijk eigenaar van de woning. De koper, en daarmee de eigenaar, mag besluiten wie er in de woning mogen verblijven.

Wil je dat je partner tijdens de echtscheiding de woning verlaat? Dan kun je de mogelijkheden het beste overleggen met de advocaat die je helpt bij de echtscheiding. Heb je nog geen advocaat ingeschakeld? Neem dan telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We kunnen je in contact brengen met een goede echtscheidingsadvocaat. Je kunt ook zelf een advocaat binnen ons netwerk kiezen die het beste bij jou past.  

echtscheidingsconvenant

Huurwoning 

Als jullie een woning huren moet er eerst gekeken worden naar het contract. Staat alleen jouw naam op het contract?
Dan ben jij de hoofdhuurder. Dit betekent in beginsel dat jij mag bepalen wie er in de woning verblijft.

Dit is echter niet het geval als je partner medehuurder is geworden. Je partner kan in de volgende situaties medehuurderschap hebben: 

  • Huwelijk of geregistreerd partnerschap 

Wanneer jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Je partner is dan automatisch medehuurder. 

  • Duurzaam gemeenschappelijk huishouden 

Als jullie alleen samenwonen is het ook mogelijk dat jouw partner een medehuurder is. Dit gaat echter niet automatisch. Als jullie langer dan twee jaar een duurzaam huishouden voeren kun je hierover een mededeling doen bij de verhuurder. Deze moet vervolgens het verzoek accepteren. Doet de verhuurder dit niet binnen twee maanden? Dan kun je een aanvraag bij de rechtbank indienen. 

Als je partner medehuurder is, heeft deze net zo veel recht op de woning als jij. Komen jullie er samen niet uit wie in de woning mag verblijven? Dan kun je de rechter verzoeken een beslissing te nemen. De rechter weegt dan de belangen van jullie beiden af. Als er kinderen in het spel zijn zal de rechter dit zwaar in de beslissing laten meewegen. Vaak is het zo dat de ouder waar de kinderen het meest zullen verblijven de woning krijgt. 

Mijn partner wil de woning niet verlaten na de echtscheiding

Heb je alleen recht op de woning? Dan heb je het recht om je ex-partner uit de woning te zetten. Door middel van een aangetekende brief kun je je ex-partner laten weten dat hij/zij de woning moet verlaten. 

Verlaat je ex de woning dan nog steeds niet?

Indien jouw ex partner de woning niet wil verlaten na de aangetekende brief, kan je een advocaat benaderen. De advocaat kan een kort geding bij de rechter in gang zetten. De rechter zal dan  beoordelen of je ex inderdaad geen recht meer heeft om in de woning te verblijven. 

Als dit het geval is zal de rechter in de beslissing zetten dat je ex-partner uit de woning moet. Hier zal een redelijke termijn voor worden gegeven. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen voor elke dag dat jouw ex na de uitspraak in de woning verblijft.

Section Separator

Hulp nodig?
Wij staan voor je klaar!

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat of mediator.

Mediation en eigen advocaat mogelijk

Locaties door heel Nederland

Alleen gespecialiseerde advocaten en mediators

Gratis telefonische intake

Bel ons: 085 - 019 8601

Of stuur ons een email

Gratis adviesgesprek?
Ma t/m vr - 09:00 tot 19:00