Algemene gegevens
Bent u al gescheiden?
Hoeveel kinderen jonger dan 18 jaar oud heeft u?
Wat was jullie gezamelijk netto maandinkomen ten tijde van het huwelijk?
Werd tijdens het huwelijk kindgegebonden budget ontvangen?
Netto kosten kinderopvang per maand
Volgende stap