JavaScript moet aanstaan om van deze rekenmodule gebruik te kunnen maken

Algemeen
Geboortedatum kind 1
Geboortedatum kind 2
Geboortedatum kind 3
Geboortedatum kind 4
Het gaat hier om het totale netto gezinsinkomen op maandbasis ten tijde van het huwelijk. Vakantietoeslag en een eventuele structurele overwerktoeslag of een vaste 13e maand moet op maandbasis worden meegenomen. Als u tijdens het huwelijk kindgebonden budget ontving, dit meenemen.
Dit zijn de kosten van kinderopvang minus kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming in die kosten door een werkgever.
Alimentatiebetaler
Het gaat hier het inkomen dat u heeft of naar verwachting zult hebben na het verbreken van de samenwoning. U kunt hier in het algemeen uit gaan van het netto bedrag op uw maandelijkse loonstrook.
Het gaat hier om de maandelijkse woonlasten die u heeft of naar verwachting zult krijgen na het verbreken van de samenwoning. Bij een huurwoning is dit de kale huurprijs minus eventuele huurtoeslag. Gaat het om een koopwoning dan mag u hier de netto hypotheekrente vermeerderd met de eventuele premie van een aan de hypotheek verbonden levensverzekering opvoeren. Bij dit totaalbedrag mag u tot slot 95 euro per maand optellen wegens overige eigenaarslasten.
Het gaat hier om de maandelijkse ziektekosten. Dit is een optelsom van de nominale premie zorgverzekering, de eventuele premie voor aanvullende ziektekosten en uw (verplichte) eigen risico. Houd er rekening mee dat u alles op maandbasis moet invullen.
Het gaat hier om de maandelijkse kosten van het verblijf van de kinderen in het kader van de omgangsregeling. De ouder die met zijn kinderen een omgangsregeling heeft mag hiervoor 5 euro per kind per dag als kosten opvoeren.
Het gaat hier om de maandelijkse kosten aan rente en aflossing voor schulden die voorafgaand aan de verbreking van de samenwoning zijn aangegaan.
Vul hier het gemiddeld aantal dagen per week in dat de kinderen bij de alimentatiebetaler verblijven.
Alimentatieontvanger
Het gaat hier het inkomen dat u heeft of naar verwachting zult hebben na het verbreken van de samenwoning. U kunt hier in het algemeen uit gaan van het netto bedrag op uw maandelijkse loonstrook.
Het gaat hier om de maandelijkse woonlasten die u heeft of naar verwachting zult krijgen na het verbreken van de samenwoning. Bij een huurwoning is dit de kale huurprijs minus eventuele huurtoeslag. Gaat het om een koopwoning dan mag u hier de netto hypotheekrente vermeerderen met de eventuele premie van een aan de hypotheek verbonden levensverzekering opvoeren. Bij dit totaalbedrag mag u tot slot 95 euro per maand optellen wegens overige eigenaarslasten.
Het gaat hier om de maandelijkse ziektekosten. Dit is een optelsom van de nominale premie zorgverzekering, de eventuele premie voor aanvullende ziektekosten en uw (verplichte) eigen risico. Houd er rekening mee dat u alles op maandbasis moet invullen.
Het gaat hier om de maandelijkse kosten aan rente en aflossing voor schulden die voorafgaand aan de verbreking van de samenwoning zijn aangegaan.
Dit is de extra inkomensafhankelijke maandelijkse bijdrage (inclusief alleenstaande ouderkop) van de overheid in de kosten voor opvoeding en verzorging van een minderjarig kind voor degene die kinderbijslag voor het kind ontvangt.
Bij de belastingdienst kunt u een schatting maken van het kindgebonden budget dat u kunt ontvangen na de echtscheiding (website opent in een apart scherm).
Basisgegevens
Aantal kinderen
Geboortedata kinderen
Netto gezinsinkomen
Netto inkomen alimentatiebetaler
Netto inkomen alimentatieontvanger
Aantal dagen dat kinderen bij alimentatiebetaler zijn
Kindgebonden budget ná de scheiding
Aandeel ouders in kosten kind(eren)

Op basis van het netto gezinsinkomen, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen worden de kosten van de kinderen bepaald. Dit noemt men de behoefte.

(behoefte kind)
 
Netto kosten kinderopvang
Af:
Kindgebonden budget ná de scheiding

Aandeel ouders in de kosten van de kind(eren)
Draagkracht alimentatiebetaler
Netto inkomen
(incl. vakantietoeslag)
 
Af:
Bijstandsnorm
(incl. € $x woonlasten en € $y ziektekosten)
 
Woonlasten
 
Ziektekosten
 
Kosten omgang
 
Schulden
 
 

Draagkrachtruimte
Draagkracht
($x% van draagkrachtruimte)
Draagkracht alimentatieontvanger
Netto inkomen
(incl. vakantietoeslag + evt. kindgebonden budget)
 
Af:
Bijstandsnorm
(incl. € $x woonlasten en € $y ziektekosten)
 
Woonlasten
 
Ziektekosten
 
Schulden
 
 

Draagkrachtruimte
Draagkracht
($x% van draagkrachtruimte)
Indicatie te betalen kinderalimentatie
Aandeel ouders in de kosten van de kind(eren)
Beschikbaar
(draagkracht)
Aandeel alimentatiebetaler
Zorgkorting $x%
($y $z per week bij alimentatiebetaler)
Te betalen kinderalimentatie

Kinderalimentatie aanvragen, verhogen of juist verlagen?
Hiervoor heeft u hulp van een advocaat nodig. Wij helpen u hier graag bij.

Neem direct contact op of bel 085 - 029 1003

Als u een toelichting wilt op deze alimentatieberekening klikt u hier.

Scheidingsinformatie.nl is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve uitkomsten.