Scheidingsdocumenten

Hiernaast vindt u documenten die relevant kunnen zijn voor uw scheidingsprocedure.

Let op: raadpleeg altijd eerst een advocaat of jurist voordat u een deze documenten gebruikt.

Aankondiging indexering alimentatie

Met deze brief verzoekt u uw ex-partner om met ingang van 1 januari a.s. rekening te houden met de indexering van de alimentatie.

Behoeftetabel alimentatie 2019

Dit document bevat de behoeftetabel 2019 van de Expertgroep Alimentatienormen die als norm of richtlijn bij de vaststelling van alimentatie kan worden gebruikt.

Draagkrachttabel alimentatie 2019 tot AOW-leeftijd

Dit document bevat de draagkrachttabel 2019 van de Expertgroep Alimentatienormen die als norm of richtlijn bij de vaststelling van alimentatie kan worden gebruikt.

Eerste sommatiebrief achterstallige alimentatie

Met deze brief verzoekt en sommeert u uw ex-partner om de achterstallige alimentatie spoedig over te maken.

Eerste sommatiebrief achterstallige indexatie

Met deze brief verzoekt u uw ex-partner om de achterstand in alimentatie wegens niet-betaalde indexatie spoedig aan u te betalen.

Formulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier laat u de pensioenuitvoerder van uw ex-partner weten dat u rechtstreeks aanspraak wilt maken op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Stuur dit formulier uiterlijk twee jaar na de echtscheiding in.

Ouderschapsplan

Bij een echtscheiding met minderjarige kinderen is een ouderschapsplan wettelijk verplicht gesteld. U kunt dit plan gebruiken om de afspraken die u met uw ex-partner maakt over de verzorging en opvoeding van uw kinderen schriftelijk vast te leggen.

Tweede sommatiebrief achterstallige alimentatie

Met deze brief wordt uw ex-partner voor de laatste maal gesommeerd om de achterstallige alimentatie over te maken.

Tweede sommatiebrief achterstallige indexatie

Met deze brief sommeert u uw ex-partner voor de laatste maal om de niet-betaalde indexatie van de alimentatie te voldoen.

Bereken in 5 minuten uw actuele alimentatiebedrag

Kinderalimentatie

Gebruik dit formulier om de kinderalimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Partneralimentatie

Gebruik dit formulier om de partneralimentatie te berekenen. Alimentatie berekenen

Indexatie

Wilt u de indexatie van de alimentatie berekenen? Indexatie berekenen

Populaire artikelen

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in haar (of zijn) levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Lees het volledige artikel

Proef om kinderen te ontzien bij echtscheiding

Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Om hen bij een moeilijke echtscheiding zoveel mogelijk te ontzien doen de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Zeeuwse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming een proef die 1 jaar gaat duren.

Lees het volledige artikel

Eindigt partneralimentatie altijd na 12 jaar?

De plicht tot het voldoen van partneralimentatie vervalt twaalf jaar nadat het huwelijk is ontbonden. Maar op deze basisregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Lees het volledige artikel
Bekijk alle artikelen