print

Hoe zit het met nabestaandenpensioen en echtscheiding?

Een nabestaandenpensioen hoeft volgens de wet bij echtscheiding niet verdeeld te worden. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is op dit pensioen dus niet van toepassing.

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen komt in veel pensioenregelingen voor. Het is een periodieke uitkering die wordt uitgekeerd als degene die het pensioen opbouwt komt te overlijden.

Ook bestaat er nog zoiets als bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is een uitkering die een ex-partner kan ontvangen als de andere ex-partner komt te overlijden. Dit noemt men bijzonder nabestaandenpensioen omdat beide partners op het moment van overlijden al gescheiden zijn.

Een voorbeeld.

Frits en Mathilde zijn ruim 20 jaar getrouwd geweest en gaan scheiden. Frits heeft gedurende het huwelijk gewerkt en deelgenomen aan een pensioenregeling. Mathilde heeft geen pensioen opgebouwd.

Bij de scheiding wordt de afspraak gemaakt dat het door Frits opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld wordt op basis van de standaardverdeling. Beiden krijgen dus recht op 50% van het door Frits opgebouwde ouderdomspensioen. Deze bedragen worden pas uitbetaald op de pensioendatum van Frits.

Als Frits zou komen te overlijden voorafgaand aan de echtscheiding, dan heeft Mathilde volgens de pensioenregeling van Frits recht op een nabestaandenpensioen. Dit pensioen wordt uitbetaald zo lang als Mathilde leeft.

Als Frits komt te overlijden na het definitief worden van de echtscheiding, dan heeft Mathilde geen recht op nabestaandenpensioen. Zij is namelijk niet meer de partner van Frits. Ook zal er geen uitbetaling meer plaatsvinden van de helft van het door Frits tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Bijzonder nabestaandenpensioen

In sommige pensioenregelingen is een bijzonder nabestaandenpensioen opgenomen. Dit houdt in dat Mathilde toch nog recht heeft op een nabestaandenpensioen ondanks het feit dat zij niet meer met Frits getrouwd is.

Als beide ex-partners de verdeling van het pensioen zo willen regelen dat er geen afhankelijkheid meer is van het overlijden van de andere partner, kunnen zij gezamenlijk kiezen voor conversie.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.    

« Terug naar overzicht artikelen