print

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn schriftelijke afspraken die voorafgaand maar ook tijdens het huwelijk kunnen worden gemaakt over de verdeling van het vermogen van beide huwelijkspartners. Huwelijkse voorwaarden zijn alleen geldig als ze door een notaris worden vastgelegd. Sinds 1 januari 2012 is voor het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden geen rechter meer nodig.

Als hoofdregel geldt dat bij een huwelijk het vermogen van beide partners samenvloeit tot één gemeenschappelijk vermogen. Dit heeft weer tot gevolg dat bij een echtscheiding het vermogen op basis van 50/50 verdeeld moet worden. Als u dit wilt voorkomen, moet u dus huwelijkse voorwaarden afspreken. Overigens kan niet alles in huwelijkse voorwaarden geregeld worden. Zo is een bepaling waarin staat dat er bij een scheiding geen alimentatie betaald hoeft te worden, niet geldig.

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn in de praktijk allerlei soorten huwelijkse voorwaarden mogelijk. De bekendste zijn misschien wel de voorwaarden die bekend staan onder de naam ‘beperkte gemeenschap' en een vorm die bekend staat als ‘koude uitsluiting'.

Beperkte gemeenschap

De beperkte gemeenschap is een vorm van huwelijkse voorwaarden waarbij er in feite drie vermogens ontstaan: een privévermogen van de ene partner, een privévermogen van de andere partner en een gemeenschappelijk vermogen.

Dit gemeenschappelijk vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit een woning of de inboedel. Voor de rest blijft ieder dan zijn of haar eigen vermogen behouden.

Koude uitsluiting

De meest vergaande vorm van huwelijkse voorwaarden staat ook wel bekend onder de naam ‘koude uitsluiting'. Dit houdt in dat beide partners hun eigen vermogen en inkomen behouden en dat er in feite niets samenvloeit. Dit kan in de toekomst een behoorlijk risico opleveren als een van beide partners stopt met werken en/of onvoldoende vermogen heeft.

Een voorbeeld.

Rik en Anna trouwen op huwelijkse voorwaarden op basis van koude uitsluiting. Rik heeft een vermogen van 50.000 euro, Anna heeft geen vermogen. Beide partners hebben een goede baan en verdienen ongeveer 5.000 euro bruto per maand.

Na twee jaar krijgen Rik en Anna een kinderwens en Anna bevalt kort na elkaar van twee kinderen. Anna zegt haar baan op en wordt huismoeder. Rik maakt ondertussen flink carrière en zijn salaris stijgt tot 8.000 euro bruto per maand. Daarnaast zet Rik een deel van zijn salaris opzij en bouwt hierdoor een vermogen op van 100.000 euro.

Uiteindelijk gaan Rik en Anna scheiden. Rik moet wel alimentatie betalen aan Anna en voor de kinderen, maar hoeft zijn opgebouwde vermogen niet met Anna te delen.

Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen

In veel huwelijkse voorwaarden wordt een zogenaamd verrekenbeding opgenomen. Dat is een bepaling waardoor de partner die geen of een beperkt inkomen of vermogen heeft, toch nog enigszins gecompenseerd wordt bij een echtscheiding.

Deze verrekenbedingen zijn er in verschillende varianten, de bekendste zijn het periodieke verrekenbeding (ook wel het Amsterdamse verrekenbeding genoemd) en het finale verrekenbeding. Bij het periodieke verrekenbeding is het de bedoeling dat u jaarlijks met uw partner de opgespaarde inkomsten verdeeld. Het probleem in de praktijk is dat dit vaak niet gebeurt en dat hierdoor vervelende discussies kunnen ontstaan op het moment dat het tot een echtscheiding komt.

Bij het finale verrekenbeding hoeft er pas verrekend te worden op het moment dat de relatie eindigt, dus bij een echtscheiding of bij het overlijden van een van beide partners.

Vergoedingsrechten bij koude uitsluiting

Als een van de echtgenoten heeft geïnvesteerd in de gezamenlijke woning, dan heeft die echtgenoot bij scheiding niet alleen recht op het nominaal geïnvesteerde bedrag, maar wordt ook rekening gehouden met een eventuele waardestijging of waardedaling van de woning. Dit noemt men ook wel de beleggingsleer.

Als u gaat scheiden is het erg belangrijk om na te gaan of u ooit huwelijkse voorwaarden bij een notaris heeft laten opmaken. Deze huwelijkse voorwaarden kunnen van grote invloed zijn op de wijze waarop bepaalde bezittingen, gelden en schulden verdeeld moeten worden. Laat u altijd goed juridisch adviseren over de gevolgen van uw huwelijkse voorwaarden voordat u instemt met een bepaalde verdeling.

De advocaten van Scheidingsinformatie.nl kunnen u precies vertellen welke invloed uw huwelijkse voorwaarden hebben op een echtscheiding.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.  

« Terug naar overzicht artikelen