print

Huurwoning en echtscheiding

Als u getrouwd bent en u woont samen in een huurwoning, dan bent u automatisch medehuurder ook al heeft u de huurovereenkomst niet zelf ondertekend. Als medehuurder bent u naast de huurder ook volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Bij een echtscheiding zal er dus een afspraak gemaakt moeten worden over de vraag wie de woning blijft bewonen. Let op! Als een van beide partners vanwege huwelijksperikelen de huurwoning verlaat, moet diegene nog wel de helft van de huur blijven meebetalen. Het huwelijk zelf is immers nog niet ontbonden.

Na de echtscheiding zal in overleg met de verhuurder afgesproken moeten worden dat het huurcontract nog maar op één naam zal doorlopen.

Onenigheid over beslissing wie enig huurder wordt?

Soms lukt het niet om in onderling overleg af te spreken wie van beide partners in de toekomst de woning zal gaan huren. U kunt in dat geval via een advocaat een spoedprocedure starten bij de rechtbank met het verzoek om te bepalen dat u enig huurder zult zijn en dat uw partner de woning moet verlaten.

De rechter zal in die procedure een afweging maken wie van beide partners het meeste belang heeft bij het huren van de woning. Daarbij zal de rechter ook de belangen van eventuele kinderen zwaar laten wegen.

Een voorbeeld.

Eva en Johan zijn getrouwd en hebben twee kinderen. De woning waarin ze wonen is tien jaar geleden door Johan gehuurd. Twee jaar geleden is Eva met haar kinderen uit een vorig huwelijk bij Johan ingetrokken.

Als Eva en Johan besluiten te gaan scheiden krijgen ze onenigheid over de woning. Eva wil de woning met haar kinderen blijven bewonen, maar Johan vindt dat hij meer recht heeft op het gebruik van de woning omdat hij al veel langer in de woning woont. Hij heeft het huurcontract destijds ook alleen op zijn naam afgesloten.

De rechter moet in het kader van een spoedprocedure een uitspraak doen. De rechter oordeelt in het voordeel van Eva met name omdat de kinderen van Eva vlak bij de woning naar school gaan. De rechter oordeelt dat Johan de woning direct moet verlaten en zelf op zoek zal moeten gaan naar nieuwe woonruimte.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057.    

« Terug naar overzicht artikelen