print

Wie mag tijdens de echtscheidingsprocedure in de woning blijven wonen?

Zolang er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt over wat er met de woning moet gebeuren, zal meestal een van beide partners de woning voorlopig moeten verlaten. In de meeste gevallen lukt het beide partners wel om hier in onderling overleg afspraken over te maken.

Woonrecht

Als bijvoorbeeld afgesproken wordt dat de man de woning voorlopig zal verlaten, dan kan hij ook niet meer zomaar op deze afspraak terugkomen ook al is de woning voor de helft zijn eigendom. Door het duurzaam verlaten van de woning geeft hij ook zijn woonrecht prijs.

Onenigheid over woonrecht?

Soms lukt het beide partners niet afspraken te maken over het voorlopige woonrecht, terwijl het door de hoog opgelopen spanningen wel noodzakelijk is dat een van u beiden de woning verlaat. In dat geval kan een advocaat voor u via een spoedprocedure (in vaktaal: via een voorlopige voorziening) aan de rechtbank vragen om u voorlopig als enige het woonrecht toe te kennen.

Zodra de echtscheidingsprocedure gestart is kan vervolgens aan de rechter worden gevraagd om een van partijen de exclusieve bevoegdheid te geven de woning tot zes maanden na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking te bewonen en gebruiken. Let op: als de rechtbank dit toewijst, dan zou degene die de woning moet verlaten mogelijk wel aanspraak kunnen maken op een redelijke vergoeding. Deze vergoeding wordt vaak vastgesteld aan de hand van een eventuele overwaarde van de woning.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Neem dan telefonisch contact op met de Scheidingslijn op 085 - 018 9057

« Terug naar overzicht artikelen