print

Gezamenlijk eigenaar van de woning blijven na de scheiding

Naast het verkopen van de woning of het overnemen van de woning door een van beide partners is het ook mogelijk om voor kortere of langere tijd gezamenlijk eigenaar van de woning te blijven.

De reden hiervoor kan een financiële achtergrond hebben, bijvoorbeeld als de partner die in de woning blijft wonen de andere partner niet kan uitkopen. Maar misschien is het wel de bedoeling om de woning te verkopen, maar lukt het niet om op korte termijn een goede prijs voor de woning te krijgen.

Als u besluit om voorlopig gezamenlijk eigenaar van de woning te blijven, is het verstandig om een aantal afspraken duidelijk vast te leggen:

  • Wie gaat de hypotheekrente betalen?
  • Wie gaat de overige kosten van de woning betalen zoals de onroerend zaak belasting en het onderhoud?
  • Wat gebeurt er als een van beide partners de woning alsnog (noodgedwongen) wil verdelen?
  • Hoe lang blijft de woning het gezamenlijke eigendom?
  • Welke waarde wordt er gehanteerd als het eigendom later alsnog verdeeld wordt? Van welke peildatum wordt dan uitgegaan?


Bij het scenario van het voortzetten van het gezamenlijke eigendom van de woning is het dus van groot belang dat u heldere afspraken met elkaar maakt. Uw advocaat of financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Ook als u gezamenlijk eigenaar blijft van de woning, zal een van beide partners de woning gaan verlaten. Er geldt dan een speciale regeling voor de hypotheekrenteaftrek. De partner die de woning verlaat kan nog maximaal gedurende twee jaar zijn of haar deel van de hypotheekrente als aftrekpost opvoeren.

Een voorbeeld.

Jolanda en Dave zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en besluiten te scheiden. Dave verlaat de woning definitief op 1 november 2010. Dave heeft dus recht op 50% van de (over)waarde van de woning.

Op grond van de bijzondere scheidingsregeling mag Dave tot uiterlijk 1 november 2012 zijn deel van de woning aanmerken als ‘eigen woning' en daarmee zijn deel van de hypotheekrente aftrekken van zijn inkomen. Na deze periode vervalt de aftrekmogelijkheid voor Dave en kan hij zijn 50% van de hypotheekrente niet meer in mindering op zijn inkomen brengen.

Voor Jolanda geldt dat zij haar 50% nog wel mag blijven aftrekken. De woning wordt door haar namelijk nog steeds bewoond.

Advies of hulp

Wilt u advies of hulp? Bel de Scheidingslijn op 085 - 018 9057. Wij helpen u dezelfde dag. 

« Terug naar overzicht artikelen